field nghĩa là gì

/fi:ld/

Thông dụng

Danh từ

Đồng ruộng, cánh đồng
Mỏ, quần thể khai thác
Bãi chiến trường; điểm hành quân; trận đánh
to hold the field
giữ vững vàng trận địa
to take the field
bắt đầu hành quân
Sân (bóng đá, crickê)
Các đấu thủ, những vận khuyến khích, những người dân tham dự cuộc thi, những ngựa dự thi
Dải (băng tuyết...)
Nền (huy hiệu)
Lĩnh vực (hoạt động), phạm vi (quan sát...)
art field
lĩnh vực nghệ thuật
a wide field of vision
nhãn quan liêu rộng lớn rãi
(vật lý) trường
magnetic field
từ trường
electric field
điện trường

Ngoại động từ

(thể dục,thể thao) ngăn và ném trả lại (bóng crickê)
Đưa (đội bóng) rời khỏi sân

Nội động từ

(thể dục,thể thao) thực hiện người ngăn bóng ( crickê)
to play the field
không nhằm bị buộc ràng, lưu giữ thế thủ

Chuyên ngành

Cơ khí & công trình

trường phạm vi

Hóa học tập & vật liệu

khu dầu

Toán & tin

trường, miền, thể phạm vi, lĩnh vực
field of class two
(đại số ) ngôi trường lớp loại nhị, ngôi trường siêu Aben
field of constants
(đại số ) ngôi trường những hằng số
field of events
trường những vươn lên là cố
field of extremals
(giải tích ) ngôi trường những lối cực kỳ trị
field of porce
trường lực
field of integration
trường tích phân
field of lines
trường tuyến
field of points
trường điểm
field of quotients
trường những thương
field of sets
(đại số ) ngôi trường những tập dượt hợp
field of vectors
trường vectơ
algebraic number field
trường số đại số
base field
trường cơ sở
class field
trường những lớp
coefficient field
(đại số ) ngôi trường những hệ số
commutative field
trường phó hoán
complete field
(đại số ) ngôi trường tràn đủ
complete ordered field
(đại số ) ngôi trường được chuẩn bị toàn phần
congruence field
(đại số ) ngôi trường đồng dư
conjugate fields
(đại số ) những ngôi trường liên hợp
convervation field (of force)
trường bảo toàn (lực)
constant field
(đại số ) ngôi trường hằng số
cubic field
trường bậc ba
ecylotomic field
(đại số ) ngôi trường phân chia vòng tròn
derived field (with respect to tướng a valuation)
trường dẫn suất (đối với cùng một sự ấn định giá)
difference field
(đại số ) ngôi trường sai phân
differential field
(hình học tập ) ngôi trường hướng
electromagnetic field
trường năng lượng điện tử
elliptic(al) field
(đại số ) ngôi trường eliptic
formally real field
(đại số ) ngôi trường thực về hình thức
free field
trường tự động do
ground field
trường cơ sở
hyper-real field
trường siêu thực
inertia field
trường quán tính
intermediate field
(đại số ) ngôi trường trung gian
irrotational field
trường ko rôta
local field
(đại số ) ngôi trường địa phương
magnetic field
vt. kể từ trường
measure field
trường có tính đo
modular field
trường môđun
multidifferential field
trường nhiều vi phân
neutral field
(đại số ) ngôi trường trung ho
non-commutative field
trường ko phó hoán
number field
trường số
ordered field
(đại số ) ngôi trường được sắp
partial differential field
(đại số ) ngôi trường vi phân riêng
perfect field
trường trả toàn
prime field
trường nguyên vẹn tố
quadratic field
(đại số ) ngôi trường bậc hai
quotient field
trường những thương
radiation field
trường bức xạ
ramification field
trường rẽ nhánh
real number field
trường số thực
rotational field
trường rôta
scalar field
trường vô hướng
skew field
(đại số ) ngôi trường ko phó hoán
solenoidal vector field
(hình học tập ) ngôi trường vectơ xolenoit
splitting field
(đại số ) ngôi trường khai triển
tensor field
(hình học tập ) ngôi trường tenxơ
topological field
trường tôpô
total real field
trường thực toàn phần
true quotient field
(đại số ) ngôi trường thương dúng
two-dimentional field
trường nhị chiều
vector field
trường vectơ
velocity field
trường vận tốc
vortex field
trường rôta

Xây dựng

nơi khai thác
ở hiện nay trường
field connection
mối nối ở hiện nay trường
trường vật lý

Kỹ thuật công cộng

đồng ruộng
lĩnh vực
application field
lĩnh vực áp dụng
data processing field
lĩnh vực tin yêu học
field of application
lĩnh vực ứng dụng
hiện trường
field book
nhật ký hiện nay trường
field camera
camera hiện nay trường
field connection
liên kết hiện nay trường
field connection
mối nối ở hiện nay trường
field density
độ chặt bên trên hiện nay trường
field engineer
kỹ sư hiện nay trường
field experiment
thí nghiệm hiện nay trường
field inspection
kiểm tra hiện nay trường
field instrument
máy đo ở hiện nay trường
field investigation
khảo sát hiện nay trường
field investigation
khảo sát bên trên hiện nay trường
field investigation
nghiên cứu giúp bên trên hiện nay trường
field investigations
khảo sát hiện nay trường
field log
nhật ký hiện nay trường
field measurement
sự đo hiện nay trường
field mission
chuyến cất cánh cho tới hiện nay trường
field note
nhật ký hiện nay trường
field observation
sự đo bên trên hiện nay trường
field painting
sự thụi bên trên hiện nay trường
field rail
ray bên trên hiện nay trường
field railway
đường Fe bên trên hiện nay trường
field record book
nhật ký hiện nay trường
field survey
khảo sát hiện nay trường
field telephone
điện thoại bên trên hiện nay trường
field test
sự test nghiệm hiện nay trường
field test
thí nghiệm bên trên hiện nay trường
field test
thử hiện nay trường
field test
thử nghiệm bên trên hiện nay trường
Field Test (FT)
thử nghiệm bên trên hiện nay trường
field verification
sự đánh giá hiện nay trường
field weld
sự hàn bên trên hiện nay trường
field welding
sự hàn bên trên hiện nay trường
field work
công tác bên trên hiện nay trường
field work
công tác ngoài hiện nay trường
field-cured cylinders
bảo chăm sóc bên trên hiện nay trường
First ISLSCP Field Experiment (FIFE)
Thử nghiệm ISLSCP trước tiên bên trên hiện nay trường
revise in the field
điều chỉnh bên trên hiện nay trường
mành
analog field strength recording
sự ghi analog sức khỏe của trường
colour field sequence
trình tự động những tấm che màu sắc sắc
field convergence
sự quy tụ của mành
field converter
bộ thay đổi mành
field divider
bộ phân chia tần số mành
field fly-back
sự quét dọn ngược mành
field flyback
đường quét dọn về của mành
field frequency
tần số mành
field gating circuit
mạch lựa chọn mành
field sequence
dãy mành
field sequence
trình tự động mành
field sequence
tuần tự động mành
field sync
sự đồng điệu mành
field sync alignment
sự đồng chỉnh đồng điệu mành
field tilt
sự nghiêng mành
field-neutralizing magnet
nam châm dung hòa mành
night-time field-strength
trường sức khỏe về đêm
scanning field
mành quét
television field information
tín hiệu tấm che truyền hình
miền
calculated field
miền thành quả tính toán
card field
miền card
card field
miền phiếu
congruence field
miền đồng dư
control field
miền điều khiển
cubic field
miền bậc ba
deformation field
miền vươn lên là dạng
difference field
miền sai phân
far field
miền Fraunhofer
far field
miền xa
intermediate field
miền trung gian
key field
miền chính
local field
miền địa phương
near-field region
vùng miền ngôi trường gần
neutral field
miền trung hòa
operand field
miền toán hạng
operation field
miền thao tác
mỏ
mỏ dầu
ở thực địa
phạm vi
field frame
phạm vi kể từ trường
field of activity
phạm vi hoạt động
field of application
phạm vi ứng dụng
field of application
phạm vi áp dụng
field of audibility
phạm vi nghe được
field of use
phạm vi sử dụng
field of view
phạm vi quan liêu sát
leakage field
phạm vi rò
low-temperature field
phạm vi sức nóng phỏng thấp
main field of activity
phạm vi chủ yếu của hoạt động
punched-card Đen field
phạm vi xâu lỗ nhỏ tự động do
punched-card code field
phạm vi xâu lỗ nhỏ theo đòi mã
punched-card field
phạm vi đục lỗ
safety field
phạm vi an toàn
Sea-Viewing of Wide Field Sensor (akaSeaWiFS) (SEAWIFS)
Quan sát đại dương của cục cảm ứng phạm vi rộng lớn (cũng rất có thể ghi chép tắt SeAWiFS)
sân bay
trường dữ liệu
data field masking
sự chắn ngôi trường dữ liệu
data field of a sector
trường tài liệu của một cung từ
data field pointer
con trỏ ngôi trường dữ liệu
output field
trường tài liệu xuất
parallel data field
trường tài liệu tuy nhiên song
PDF (Paralleldata field)
trường tài liệu tuy nhiên song
SDF (serialdata field)
trường tài liệu nối tiếp
serial data field (SDF)
trường tài liệu nối tiếp
summary data field
trường tài liệu tóm tắt
vỉa dầu
vùng
address field
vùng địa chỉ
bright field
vùng sáng
check field
vùng kiểm tra
coal field
vùng than
critical field
vùng cho tới hạn
DAF (destinationaddress field)
vùng vị trí đích
destination address field (DAF)
vùng vị trí đích
destination field
trường đích vùng biến
Destination Sub - area Address Field (DSAF)
trường vị trí vùng con cái đích
destination sub-area field (DASF)
trường vùng con cái đích
display station field
vùng trạm hiển thị
DSAF (destinationsubarea field)
trường vùng con cái đích
end protected field
kết thúc giục vùng được phát
end protected field
hết vùng được phát
entry field
vùng nhập
even field
vùng chẵn
far field
vùng xa
far-field region
vùng ngôi trường xa
field area
vùng trường
field of action
vùng tác động
field selection
chọn vùng
graphics field
vùng thiết bị họa
i field (informationfield)
vùng thông tin
information field (Ifield)
vùng thông tin
landing field
vùng đựng hạ cánh
low-temperature field
vùng sức nóng phỏng thấp
major class field
vùng lớp chính
message field (MFLD)
vùng thông báo
MFLD (messagefield)
vùng thông báo
minor class field
vùng lớp phụ
minor control field
vùng điều khiển và tinh chỉnh phụ
multiple-choice selection field
vùng lựa có không ít lựa chọn
near-field region
vùng miền ngôi trường gần
non scan field
trường ko quét dọn, vùng ko quét
numeric field
trường số, vùng số
oil field
vùng dầu mỏ
origin subarea field (OSAF)
trường vùng phụ gốc
OSAF (originsubarea field)
trường vùng phụ gốc
receiving field
vùng nhận
tag field
vùng nhãn
target field
vùng đích
well field
vùng giếng (cấp nước)

Kinh tế

cánh đồng
field trial
sự thực nghiệm bên trên cánh đồng
đồng ruộng
sân
trường
field activities
hiện trường
field assignments
sự chỉ định ngoài hiện nay trường
field auditor
người truy thuế kiểm toán bên trên hiện nay trường
field duty station
địa điểm công tác làm việc ngoài hiện nay trường
field office
văn chống thao tác bên trên hiện nay trường
field sales
tiêu thụ bên trên hiện nay trường
field survey
điều tra bên trên hiện nay trường
field survey
nghiên cứu giúp hiện nay trường
field test
thí nghiệm bên trên hiện nay trường
field training
đạo tạo ra bên trên hiện nay trường
field work
công việc bên trên địa điểm, bên trên hiện nay trường
field-intensity map
bản thiết bị độ mạnh trường
field-intensity measurement
đo độ mạnh trường
housing subsidy for field staff
trợ cung cấp nhà tại mang đến nhân viên cấp dưới đáp ứng bên trên hiện nay trường

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
acreage , cropland , enclosure , farmland , garden , glebe , grassland , green , ground , lea , mead , meadow , moorland , pasture , patch , plot , ranchland , range , terrain , territory , tillage , tract , vineyard , applicants , candidates , competition , competitors , contestants , entrants , entries , nominees , participants , possibilities , runners , area , avocation , bailiwick , bounds , calling , champaign , circle , compass , confines , cup of tea * , demesne , department , discipline , tên miền , dominion , environment , job , jurisdiction , limits , line , long suit * , margin , m