film là gì

/film/

Thông dụng

Danh từ

Màng; mảng dung dịch (trên phim hình họa, trong giấy tờ hình họa...)
Phim, phim hình họa, phim xi nê

Chuyên ngành

Toán & tin

(máy tính ); (vật lý ) phim, màng // chụp phim
continuously moving film
phim địa hình liên tục
plastic film
phim bởi hóa học dẻo
sensitive film
phim bắt sáng
transparent film
phim nhập suốt

Xây dựng

màng

Cơ - Điện tử

Phim, màng mỏng manh, phủ màng, tráng thuốc

Y học

màng phủ

Điện lạnh

phim (ảnh)

Kỹ thuật cộng đồng

lớp
lớp mỏng
lớp phủ
màng
acetate film
màng axetat
adhesive film
màng dính
adhesive film
màng keo
air film
màng ko khí
air film resistance
sức cản của màng ko khí
air film resistance
trở lực của màng ko khí
anodized dielectric film
màng năng lượng điện môi anot hóa
barrier film
màng chắn
barrier film
màng chặn
base film
màng gốc
biaxially orientated film
màng triết lý nhị trục
biological film
màng sinh học
biological film of bacteria filter
màng sinh học tập của bể biofin
blank film
phim (màng) trắng
blown film
màng thổi
boundary film lubrication
sự chất bôi trơn màng mỏng
boundary layer film
lớp màng biên
bubble film
màng bọt
capacitor film
màng mỏng manh tụ điện
carbon film
màng cacbon
carbon film resistor
điện trở (màng) than
carbon film resistor
điện trở màng cacbon
carbon-film hygrometer element
phẩn tử độ ẩm nối tiếp màng cacbon
cast film
màng đúc
cellulose acetate film
màng xenlulo axetat
cellulose film
màng xenlulo
chemical film dielectric
chất năng lượng điện môi màng hóa chất
clear film
màng trong
cling film
màng mỏng manh dính
condensate film
màng ngưng
condensate film
mạng phần ngưng
condensed film
màng dừng tụ
condensing film coefficient
hệ số (truyền nhiệt) dừng màng
condensing film coefficient
hệ số dừng màng
control film
màng điều khiển
cooling film
màng (chất lỏng) lạnh
cryogenic film
màng mỏng manh sức nóng chừng thấp
deep-drawing film
màng vuốt sâu
dielectric film
màng năng lượng điện môi
dry film thickness
độ dày màng khô
elementary film
màng sơ cấp
expanded film
màng giãn
expanded film
màng tản
extruded film
màng xay đùn
falling film evaporator
giàn cất cánh tương đối loại màng
falling film evaporator
thiết bị cất cánh tương đối màng rơi
falling-film still
màng tách
film blowing
phương pháp thổi màng
film blowing
sự thổi màng
film boiling
sôi màng
film boiling
sự sôi màng
film boiling heat transfer
tỏa sức nóng Lúc sôi màng
film boiling heat transfer
trao thay đổi sức nóng Lúc sôi màng
film capacitor
tụ năng lượng điện màng mỏng
film capacitor
tụ màng mỏng
film cartoning
bao gói bởi màng mỏng
film casting
sự đúc màng
film casting
sự đúc tạo nên màng
film chain
chuỗi màng mỏng
film coating
lớp phủ màng mỏng
film coefficient
hệ số màng
film coefficient of heat transfer
hệ số màng lan nhiệt
film condensation
ngưng màng
film condensation
sự dừng màng
film condensation
sự dừng tụ màng mỏng
film cooling
làm đuối bởi dừng màng
film crust
màng cứng
film crust
màng rắn
film distillation
chưng chứa chấp màng mỏng
film drying
sấy màng
film evaporation
bay tương đối màng
film evaporation
sôi màng
film evaporation
sự sôi màng
film evaporator
dàn cất cánh tương đối loại màng
film evaporator
giàn cất cánh tương đối loại màng
film extrusion
sự xay đùn màng
film floatation
sự tuyển chọn nổi màng
film formation
hình trở nên lớp màng
film formation
sự tạo hình lớp màng
film lubrication
sự chất bôi trơn màng
film of paint
màng sơn
film packaging
đóng gói màng
film packaging
sự gói gọn màng
film packing
lớp đệm tạo nên màng
film potentiometer
chiết áp màng
film pressure
áp lực nước màng
film process
quá trình tạo nên màng
film resistor
điện trở màng mỏng
film resistor
điện trở màng
film ribbon
băng màng mỏng
film roofing
mái dạng màng mỏng
film rupture
phá vỡ màng
film storage
bộ lưu giữ bởi màng mỏng
film strength
độ bền màng
film temperature
nhiệt chừng màng
film thickness
bề dày màng
film thickness
chiều dày lớp màng
film thickness
độ dày màng
film transducer
bộ quy đổi màng mỏng
film type cooling tower
tháp thực hiện rét mướt loại màng
film type flow
dòng chảy loại màng
film wrap
màng mỏng manh dính
film wrap
màng nhập suốt
film-forming
tạo màng
film-type cooling tower
tháp thực hiện nguội nước loại màng
five-layer barrier film
màng chắn năm lớp
fixed blood film
màng mỏng manh tiết cố định
flexible film
màng (bằng) vật liệu nhựa dẻo
flexible film
màng (bằng) vật liệu nhựa mềm
flexible film
màng vật liệu nhựa mượt (dẻo)
fluid film
màng lỏng
glass film
màng kính
glass film
màng thủy tinh
hardeness (ofpaint film)
độ cứng màng sơn
heat-shrinkable film
màng teo vì thế nhiệt
helium film
màng heli
helium film
màng Rollin (siêu lỏng)
ice film
màng (nước) đá
ice film
màng nước đá
liquid film
màng lỏng
lubricating film
màng bôi trơn
lubrication film
màng dầu bôi trơn
magnetic film
màng mỏng manh từ
magnetic thin film
màng mỏng manh từ
magnetic thin film
màng mỏng manh kể từ tính
magnetic thin film storage
bộ lưu giữ màng mỏng manh từ
masking film
màng che
metal film
màng kim loại
metal film
mạng mạ kim
metal film resistor
điện trở màng kim loại
metallized film
màng mạ kim
metallized film
màng mạ kim
method of testing with lacquer film
phương pháp test bởi màng sơn
moisture film
màng ẩm
moisture resistant film
lớp cơ hội màng ẩm
moisture vapour resistant film
lớp màng cơ hội ẩm
moisture vapour resistant film
lớp màng chịu đựng tương đối ẩm
moisture-resistant film
lớp màng cơ hội ẩm
mono-film
màng đơn
monomolecular film
màng một tờ phân tử
multilayer film
màng nhiều lớp
natural oxide film or skin
lớp màng oxit nhôm
oil film
màng dầu
orientated polypropylene film
màng polypropylen đem toan hướng
oxidation film
màng ôxi hóa
paint film
màng sơn
PET film
màng PET
PET film
màng polyetylen
photoconductive film
màng quang quẻ dẫn
plastic film
màng hóa học dẻo
plastic film
màng dẻo
plastic film capacitor
tụ màng hóa học dẻo
plastic film curing
sự bảo trì (bê tông) bởi màng dẻo
polyester film
lớp màng polyester
polyester film
lớp màng polyester
polyethylence film
lớp màng polyetylen
polyethylene film
lớp màng polyethylen
polyethylene film
màng polietelen
polyolefin barrier film
màng rào polyolefin
polyvinylcloride chloride film
màng polyvinyliden clorid
polyvinylcloride film
màng polyvinyl clorid
polyvinylcloride film
màng polyvinyl clorua
polyvinylidene chloride film
màng polyvinyliđen clorua
protecting film
màng bảo vệ
protective film
màng bảo vệ
protective film
màng bọc
refrigerant film
màng môi hóa học lạnh
resistive thin film
màng mỏng manh năng lượng điện trở
helium film
màng heli
Rollin film
màng Rollin (siêu lỏng)
rust film
màng gỉ
sensitive film
phim nhạy cảm, màng nhạy
shrink-film
màng co
shrink-film
màng teo vì thế nhiệt
shrink-film with perforated overlap
màng teo đem lớp phủ đục lỗ
shrinkable film
màng (có khả năng) teo ngót
shrinkable film
màng teo ngót được
silicon film
màng silic
skin film
màng mặt mày ngoài
soap film
màng xà phòng
stretch film
màng căng
stretch film
màng kéo căng
superconducting film
màng siêu dẫn
superconducting thin film
màng mỏng manh siêu dẫn
surface protection film
màng bảo đảm an toàn của mặt
TFEL (thinfilm electroluminescence)
hiện tượng năng lượng điện phân phát quang quẻ màng mỏng
TFT (thin-film transistor)
tranzito màng mỏng
thick film
màng dày
thick film
phim dày, màng dày
thick film capacitor
tụ màng dày
thick film conductor
dây dẫn màng dày
thick film device
dụng cụ màng dày
thick film hybrid circuit
mạch lai màng dày
thick film hybrid circuit substrate
đế mạch lai màng dày
thick film lubrication
sự chất bôi trơn màng dày
thick film material
vật liệu màng dày
thick film resistor
điện trở màng dày
thick-film circuit
mạch màng dày
thin film
màng mỏng
thin film capacitor
tụ màng mỏng
thin film conductor
màng dẫn năng lượng điện mỏng
thin film electroluminescence (TFEL)
sự năng lượng điện phân phát quang quẻ màng mỏng
thin film hybrid circuit
mạch lai màng mỏng
thin film hybrid circuit substrate
đế mạch lai màng mỏng
thin film material
vật liệu màng mỏng
thin film optical waveguide
ống dẫn sáng sủa màng mỏng
thin film resistor
điện trở màng mỏng
thin film rust preventive
lớp màng mỏng manh bảo vệ
thin film transistor
tranzito màng mỏng
Thin Film Transistor (TFT)
tranzito màng mỏng
thin film waveguide
ống dẫn sóng màng mỏng
thin-film
phim mỏng manh, màng mỏng
thin-film amplifier
bộ khuếch tán màng mỏng
thin-film cell
pin màng mỏng
thin-film circuit
mạch màng mỏng
thin-film cryotron
cryotron màng mỏng
thin-film diode
đi-ốt màng mỏng
Thin-Film Electroluminescent (TFEL)
hiệu ứng năng lượng điện quang quẻ màng mỏng
thin-film ferrite coil
cuộn thừng ferit màng mỏng
thin-film head
đầu màng mỏng
thin-film integrated circuit
IC màng mỏng
thin-film integrated circuit
mạch tích phù hợp màng mỏng
thin-film memory
bộ lưu giữ màng mỏng
thin-film microcircuit
vi mạch màng mỏng
thin-film microelectronics
điện tử học tập màng mỏng
thin-film semiconductor
bán dẫn màng mỏng
thin-film solar cell
mặt trời màng mỏng
thin-film storage
bộ lưu giữ màng mỏng
thin-film technique
kỹ thuật màng mỏng
thin-film transistor
tranzito màng mỏng
thin-film transistor (TFT)
tranzito màng mỏng
Timken film strength
độ bền màng dầu Timken
tin film memory
bộ lưu giữ màng mỏng
transistor for film circuits
tranzito mang đến mạch màng mỏng
translucent film
màng nhập mờ
transparent film
màng mỏng manh dính
transparent film
màng nhập suốt
vacuum film transport system
hệ vận fake màng nhập chân không
vapour-resistant film
màng ko ngấm hơi
vapour-resistant film
màng kín hơi
vesicular film
màng bọc
water film
màng nước
water film surface
bề mặt mày màng nước
white drawing film
màng vẽ chuyên môn trắng
màng bôi trơn
màng mỏng
boundary film lubrication
sự chất bôi trơn màng mỏng
capacitor film
màng mỏng manh tụ điện
cling film
màng mỏng manh dính
cryogenic film
màng mỏng manh sức nóng chừng thấp
film capacitor
tụ năng lượng điện màng mỏng
film capacitor
tụ màng mỏng
film cartoning
bao gói bởi màng mỏng
film chain
chuỗi màng mỏng
film coating
lớp phủ màng mỏng
film condensation
sự dừng tụ màng mỏng
film distillation
chưng chứa chấp màng mỏng
film resistor
điện trở màng mỏng
film ribbon
băng màng mỏng
film roofing
mái dạng màng mỏng
film storage
bộ lưu giữ bởi màng mỏng
film transducer
bộ quy đổi màng mỏng
film wrap
màng mỏng manh dính
fixed blood film
màng mỏng manh tiết cố định
magnetic film
màng mỏng manh từ
magnetic thin film
màng mỏng manh từ
magnetic thin film
màng mỏng manh kể từ tính
magnetic thin film storage
bộ lưu giữ màng mỏng manh từ
resistive thin film
màng mỏng manh năng lượng điện trở
superconducting thin film
màng mỏng manh siêu dẫn
TFEL (thinfilm electroluminescence)
hiện tượng năng lượng điện phân phát quang quẻ màng mỏng
TFT (thin-film transistor)
tranzito màng mỏng
thin film capacitor
tụ màng mỏng
thin film electroluminescence (TFEL)
sự năng lượng điện phân phát quang quẻ màng mỏng
thin film hybrid circuit
mạch lai màng mỏng
thin film hybrid circuit substrate
đế mạch lai màng mỏng
thin film material
vật liệu màng mỏng
thin film optical waveguide
ống dẫn sáng sủa màng mỏng
thin film resistor
điện trở màng mỏng
thin film rust preventive
lớp màng mỏng manh bảo vệ
thin film transistor
tranzito màng mỏng
Thin Film Transistor (TFT)
tranzito màng mỏng
thin film waveguide
ống dẫn sóng màng mỏng
thin-film
phim mỏng manh, màng mỏng
thin-film amplifier
bộ khuếch tán màng mỏng
thin-film cell
pin màng mỏng
thin-film circuit
mạch màng mỏng
thin-film cryotron
cryotron màng mỏng
thin-film diode
đi-ốt màng mỏng
Thin-Film Electroluminescent (TFEL)
hiệu ứng năng lượng điện quang quẻ màng mỏng
thin-film ferrite coil
cuộn thừng ferit màng mỏng
thin-film head
đầu màng mỏng
thin-film integrated circuit
IC màng mỏng
thin-film integrated circuit
mạch tích phù hợp màng mỏng
thin-film memory
bộ lưu giữ màng mỏng
thin-film microcircuit
vi mạch màng mỏng
thin-film microelectronics
điện tử học tập màng mỏng
thin-film semiconductor
bán dẫn màng mỏng
thin-film solar cell
mặt trời màng mỏng
thin-film storage
bộ lưu giữ màng mỏng
thin-film technique
kỹ thuật màng mỏng
thin-film transistor
tranzito màng mỏng
thin-film transistor (TFT)
tranzito màng mỏng
tin film memory
bộ lưu giữ màng mỏng
transistor for film circuits
tranzito mang đến mạch màng mỏng
transparent film
màng mỏng manh dính
phim
air film system
hệ xoay phim bên trên không
anamorphic film
phim chiếu sai
bitewing film
phim cánh cắn
blank film
phim (màng) trắng
bulk film
phim khối rộng lớn (phim ảnh)
bulk film loader
máy hấp thụ phim sản phẩm loạt
colour film
phim màu
colour film recording
sự ghi bên trên phim màu
colour reversal film
phim hòn đảo màu
colour reversal film
phim loại hòn đảo màu
colour reversal film
phim màu sắc nghịch ngợm fake được
continuous film scanner
máy quét dọn phim liên tục
continuously moving film
phim địa hình liên tục
cryogenic film
phim sức nóng chừng thấp
cut film
phim tấm
cut film
phim tờ
density of a film
mật chừng phim (ảnh)
diazotype film
phim loại điazo
direct duplicating film
phim sao trực tiếp
document film
phim tài liệu
drawing film
phim vẽ
film advance crank
tay xoay dịch fake phim
film backing
lớp đệm phim
film badge
liều lượng nối tiếp sử dụng phim
film base
nền phim
film chain
chuỗi phim
film clip
kẹp phim
film container
hòm đựng phim
film container
hộp đựng phim
film converter
máy biến chuyển cố phim
film dosimeter
liều lượng nối tiếp sử dụng phim
film drive
thiết bị kéo phim
film dryer
bộ sấy phim
film examining
máy coi phim
film holder
giá lưu giữ phim
film leader
bộ đầu ghi bên trên phim
film library
kho (lưu trữ) phim
film mounting
sự lắp đặt phim
film of drawings
sự chụp phim những bạn dạng vẽ
film of textual documents
sự chụp phim văn bản
film optical scanning device for input to tướng computers
thiết bị quét dọn phim nhằm nhập nhập máy tính
film optical-sensing device
thiết bị cảm ứng xoay phim
film pick-up
sự xoay phim
film rack
thanh răng kéo phim
film reader
bộ phát âm phim
film reader
máy phát âm phim
film recorder
bộ ghi phim
film recorder
máy ghi phim
film reel
cuộn phim
film rewind handle
tay xoay quấn lại phim
film scanner
bộ phân tách phim
film scanner
bộ quét dọn phim
film scanning
sự quét dọn phim
film shrinkage
sự teo phim
film speed
độ nhạy cảm của phim
film studio
studio phim
film transfer
sự fake đạt phim
film transfer
sự sao kể từ phim
film transmitter
máy phân phát phim (truyền hình)
film transport crank
tay xoay dịch fake phim
film transport lever
cần dịch fake phim
film transport sprocket
ống rãnh móc dịch fake phim
film transport system
hệ (thống) kéo phim
film type indicator
đèn báo loại phim
infrared film
phim hồng ngoại
machine film viewer
máy coi phim
magnetic film
phim từ
magnetic film file
tệp tin yêu bên trên phim từ
magnetic film memory
bộ lưu giữ phim từ
magnetic thin film
phim từ
magnetic thin film storage
bộ tàng trữ bởi phim từ
magnetic thin film storage
bộ lưu giữ phim từ
magnetic-recording film
phim ghi kể từ tính
miniature film
phim cỡ bé (35 mm)
monochrome film
phim white đen
movie film
phim năng lượng điện ảnh
negative diazotype film
phim điazo âm bản
negative film
phim âm bản
overexposed film
phim lộ sáng sủa vượt lên trên mức
photographic film
phim ảnh
photosensitive film
phim ảnh
photosensitive film
phim nhạy cảm quang
picture film
phim ảnh
plastic film
phim bởi hóa học dẻo
positive film
phim dương bản
rapid film advance lever
cần đẩy phim nhanh
rapid film advance lever
cần gạt phim nhanh
reversal film
phim âm bản
reversal film
phim hòn đảo chiều
reversal-type color film
phim hòn đảo màu
reversal-type color film
phim loại hòn đảo màu
roll film
phim cuộn
safety film
phim an toàn
sensitive film
phim bắt sáng
sensitive film
phim nhạy cảm, màng nhạy
sheet film
phim tấm
sound film
phim nói
sound magnetic film
phim thâu thanh
sound megetic film
phim thâu thanh
static on film
tĩnh năng lượng điện bên trên phim
stretch wrapping film
phim quấn căng
substandard film
phim thô hẹp
television film scanner
máy quét dọn phim truyền hình
test film
phim test nghiệm (chuẩn gốc)
thick film
phim dày, màng dày
Thin Film Transistor
tranzito phim mỏng manh (TFT)
Thin Film Transistor (TFT)
tranzito phim mỏng manh (TFT)
thin-film
phim mỏng manh, màng mỏng
transparent film
phim trong
transparent film
phim nhập suốt
tripack film
phim phụ thân lớp
unexposed film
phim ko lộ sáng
video film
phim video
wide film
phim đau đớn rộng
X-ray film
phim tia X
phim ảnh
bulk film
phim khối rộng lớn (phim ảnh)
density of a film
mật chừng phim (ảnh)

Kinh tế

vỏ

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
blur , brume , cloud , coat , covering , dusting , fabric , foil , fold , gauze , haze , haziness , integument , layer , leaf , membrane , mistiness , nebula , obscuration , opacity , partition , pellicle , scum * , sheet , skin , transparency , veil , trang web , cinema , dailies , flick * , footage , motion picture , moving picture , photoplay , picture , picture show , rushes , show , silent * , talkie
verb
photograph , put in the can , record , roll , shoot , take , blur , celluloid , cine , cinema , coating , deposit , flick , footage , haze , layer , mist , movie , negative , pellicle , scum , skin , transparency , veil , x-ray