forfeit là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/'fɔ:fit/

Bạn đang xem: forfeit là gì

Thêm vô tự điển của tôi

chưa đem công ty đề
 • danh từ

  tiền trị, chi phí bồi thường

 • vật bị thất lạc, vật bị thiệt (vì đem lỗi...)

 • (như) forfeiture

 • tính từ

  bị thất lạc, bị thiệt (vì đem lỗi...)

  his money was forfeit

  nó bị thất lạc một trong những tiền

 • động từ

  Xem thêm: grand là gì

  để thất lạc, thất lạc quyền

  to forfeit someone's esteem

  mất lòng quý trọng của ai

  to forfeit hapiness

  mất hạnh phúc

 • bị tước đoạt, bị thiệt, nên trả giá

  to forfeit one's driving licence

  bị tước đoạt vứt vì thế lái xe

  Xem thêm: banking nghĩa là gì

  Từ ngay gần giống

  forfeiture forfeitable


Từ vựng giờ đồng hồ Anh theo gót công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản