furnace là gì

/ˈfɜrnɪs/

Thông dụng

Danh từ

Lò (luyện kim, nấu nướng thuỷ tinh nghịch...)
Lò sưởi
(nghĩa bóng) cuộc test thách; lò lửa ( (nghĩa bóng))

Ngoại động từ

Nung nhập lò

Chuyên ngành

Xây dựng

buồng đốt

Cơ - Điện tử

Lò, chống thắp, lò thiêu

Lò, chống thắp, lò thiêu

Kỹ thuật công cộng

bếp
buồng lửa
buồng đốt
warm air furnace
buồng thắp (không) khí nóng
đốt lò

Giải mến EN: An enclosed structure in which heat is produced lớn create a chemical or physical change upon a substance.

Bạn đang xem: furnace là gì

Giải mến VN: Kết cấu kín với sinh sức nóng nhằm chuyển đổi đặc điểm hóa lý của hóa học.

Xem thêm: yin là gì

Xem thêm: snap up là gì

lò công nghiệp
lò đốt
lò lửa
lò nung
ash furnace
lò nung vật liệu
batch furnace
lò nung phân đoạn
batch furnace
lò nung từng lô
brick furnace
lò nung gạch
conveyor-type calcinatory furnace
lò nung loại băng tải
cross-fired furnace
lò nung ngang
direct-fired furnace
lò nung trực tiếp
fluidized-bed roasting furnace
lò nung loại tầng sôi
medium-frequency furnace
lò nung trung tần
pit furnace
lò nung loại ống
porcelain calcining furnace
lò nung sứ
refractory furnace
lò nung Chịu lửa
reheating furnace
lò nung lại
resistance furnace
lò nung người sử dụng năng lượng điện trở
lò sưởi
furnace black
mồ hóng lò sưởi
furnace brazing
sự gắn lò sưởi
indirect-arc furnace
lò sưởi hồ nước quang đãng loại gián tiếp
lò thiêu
sintering furnace
lò thiêu kết
nồi (lò)

Kinh tế

cái lò

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
boiler , calefactor , cinerator , cremator , forge , franklin stove , heater , heating system , incinerator , kiln , oil burner , smithy , stove , oven , reverberatory

Từ trái khoáy nghĩa

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ