geese là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/gu:s/

Bạn đang xem: geese là gì

Thêm nhập tự điển của tôi

chưa với công ty đề
 • danh từ

  (động vật học) ngỗng, ngỗng cái

 • thịt ngỗng

 • người ngốc nghếch, người khờ dại

 • bàn là cổ ngỗng (của thợ thuyền may)

  Cụm từ/thành ngữ

  Xem thêm: acclaim là gì

  all his geese are swans

  (xem) swan

  can't say bo to tướng a goose

  (xem) bo

  to cook that lays the golden eggs

  Xem thêm: went on là gì

  tham lợi trước mắtTừ vựng giờ đồng hồ Anh theo dõi công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản