get around là gì


Trang trước

Bạn đang xem: get around là gì

Trang sau  


Cụm động kể từ Get around đem 6 nghĩa:

Nghĩa kể từ Get around

Ý nghĩa của Get around là:

 • Trở nên thịnh hành

Ví dụ cụm động kể từ Get around

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get around:

- It didn't take long for the news lớn GET AROUND once it got into the newspapers. Không mất không ít thời hạn nhằm thông tin trở thành thịnh hành một khi nó sẽ bị phía trên báo.

Nghĩa kể từ Get around

Ý nghĩa của Get around là:

 • Thăm quan tiền nhiều vị trí không giống nhau

Ví dụ cụm động kể từ Get around

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get around:

- He GETS AROUND a lot- he's always flying somewhere different. Anh ấy cút phượt thật nhiều, anh ấy luôn luôn cất cánh cho tới những điểm không giống nhau.

Nghĩa kể từ Get around

Ý nghĩa của Get around là:

 • Đi cho tới điểm này cơ

Ví dụ cụm động kể từ Get around

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get around:

- He's finding it hard lớn GET AROUND the concert since he spends most of his time at trang chính. Anh ấy cảm nhận thấy rất rất khó khăn nhằm tiếp cận buổi hòa nhạc vì như thế anh ấy dành riêng đa số thời hạn nhằm ở trong nhà.

Nghĩa kể từ Get around

Ý nghĩa của Get around là:

 • Tránh né một yếu tố

Ví dụ cụm động kể từ Get around

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get around:

- It'll be tricky, but we will find a way lớn GET AROUND the regulations. Nó khá tế nhị tuy nhiên công ty chúng tôi tiếp tục mò mẫm đi ra phương pháp để tách những quy quyết định.

Nghĩa kể từ Get around

Ý nghĩa của Get around là:

 • Thuyết phục

Ví dụ cụm động kể từ Get around

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get around:

- She didn't accept my application because it was late, but I managed lớn GET AROUND her. Cô ấy ko gật đầu đồng ý đơn van nài của tôi vì như thế quá muộn, tuy nhiên tôi tiếp tục thành công xuất sắc thuyết phục cô ấy.

Nghĩa kể từ Get around

Ý nghĩa của Get around là:

 • Có quan hệ cá thể hoặc dục tình với rất nhiều người

Ví dụ cụm động kể từ Get around

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get around:

- He GETS AROUND a bit; he's always with some new girlfriends. Anh tớ khá linh tinh, anh tớ luôn luôn thích nghi với rất nhiều cô bạn nữ mới mẻ.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Get around bên trên, động kể từ Get còn tồn tại một vài cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Get about

 • Cụm động từ Get above

 • Cụm động từ Get across

 • Cụm động từ Get across to

 • Cụm động từ Get after

 • Cụm động từ Get ahead

 • Cụm động từ Get ahead of

 • Cụm động từ Get along

 • Cụm động từ Get along in

 • Cụm động từ Get along with

 • Cụm động từ Get around

 • Cụm động từ Get around to

 • Cụm động từ Get at

 • Cụm động từ Get away

 • Cụm động từ Get away from

 • Cụm động từ Get away with

 • Cụm động từ Get back

 • Cụm động từ Get back at

 • Cụm động từ Get back into

 • Cụm động từ Get back to

 • Cụm động từ Get back together

 • Cụm động từ Get behind

 • Cụm động từ Get behind with

 • Cụm động từ Get by

 • Cụm động từ Get by-on

 • Xem thêm: might là gì

  Cụm động từ Get by with

 • Cụm động từ Get down

 • Cụm động từ Get down on

 • Cụm động từ Get down to

 • Cụm động từ Get in

 • Cụm động từ Get in on

 • Cụm động từ Get in with

 • Cụm động từ Get into

 • Cụm động từ Get it

 • Cụm động từ Get it off

 • Cụm động từ Get it off with

 • Cụm động từ Get it on

 • Cụm động từ Get it on with

 • Cụm động từ Get it together

 • Cụm động từ Get it up

 • Cụm động từ Get off

 • Cụm động từ Get off it

 • Cụm động từ Get off on

 • Cụm động từ Get off with

 • Cụm động từ Get on

 • Cụm động từ Get on at

 • Cụm động từ Get on for

 • Cụm động từ Get on to

 • Cụm động từ Get on with

 • Cụm động từ Get onto

 • Cụm động từ Get out

 • Cụm động từ Get out of

 • Cụm động từ Get over

 • Cụm động từ Get over with

 • Cụm động từ Get round

 • Cụm động từ Get through

 • Cụm động từ Get through to

 • Cụm động từ Get to

 • Cụm động kể từ Get together

 • Cụm động từ Get up

 • Cụm động từ Get up to


Trang trước

Trang sau  

g-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài ghi chép liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài bác tập dượt C++ đem giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript đem giải hoặc nhất

  Xem thêm: pronounced là gì