get in là gì


Trang trước

Bạn đang xem: get in là gì

Trang sau  


Cụm động kể từ Get in sở hữu 13 nghĩa:

Nghĩa kể từ Get in

Ý nghĩa của Get in là:

 • Sắp xếp cho tới ai cơ thao tác làm việc vô nhà của bạn

Ví dụ cụm động kể từ Get in

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get in:

- The air conditioning has broken down; we'll have vĩ đại GET a technician IN vĩ đại fix it. Điều hòa bị lỗi, Cửa Hàng chúng tôi đang được bố trí cho 1 công nhân máy cho tới nhằm sửa.

Nghĩa kể từ Get in

Ý nghĩa của Get in là:

 • Đến

Ví dụ cụm động kể từ Get in

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get in:

- Her plane GETS IN at 2am. Máy cất cánh của cô ấy ấy đến thời điểm nhị giờ sáng sủa.

Nghĩa kể từ Get in

Ý nghĩa của Get in là:

 • Về mái ấm

Ví dụ cụm động kể từ Get in

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get in:

- She didn't GET IN till well after twelve o'clock because she'd been out for a few drinks with her mates. Cô ấy ko về mái ấm sau 12 giờ vì như thế cố ấy đang được tu thêm thắt vài ba chén nữa với các bạn.

Nghĩa kể từ Get in

Ý nghĩa của Get in là:

 • Lên xe cộ xe hơi hoặc xe taxi

Ví dụ cụm động kể từ Get in

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get in:

- The xe taxi pulled up and we GOT IN. Xe xe taxi tấp vô lề và Cửa Hàng chúng tôi lên xe cộ.

Nghĩa kể từ Get in

Ý nghĩa của Get in là:

 • Mua thiết bị tiếp tế

Ví dụ cụm động kể từ Get in

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get in:

- We need vĩ đại GET some coffee IN; we're completely out. Chúng tao cần thiết mua sắm thêm thắt cafe, tất cả chúng ta đang được sử dụng không còn tổn thất rồi.

Nghĩa kể từ Get in

Ý nghĩa của Get in là:

 • Đến ngôi trường, ban ngành, mái ấm

Ví dụ cụm động kể từ Get in

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get in:

- I GOT IN late today because the train broke down. Tôi cho tới ngôi trường muộn ngày hôm nay vì như thế tàu năng lượng điện bị lỗi.

Nghĩa kể từ Get in

Ý nghĩa của Get in là:

 • Vào một tòa mái ấm

Ví dụ cụm động kể từ Get in

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get in:

- I borrowed her pass vĩ đại GET IN. Tôi mượn mật khẩu đăng nhập của cô ấy ấy nhằm vô tòa mái ấm.

Nghĩa kể từ Get in

Ý nghĩa của Get in là:

 • Được bầu cử

Ví dụ cụm động kể từ Get in

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get in:

- The government GOT IN with a very small majority. Chính phủ được bầu cử với 1 lượng vô cùng nhỏ.

Nghĩa kể từ Get in

Ý nghĩa của Get in là:

 • Thành công phát biểu hoặc làm những gì cơ

Ví dụ cụm động kể từ Get in

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get in:

- I couldn't GET a word IN throughout the meeting. Tôi ko thể phát biểu được một kể từ này vô trong cả cuộc họp.

Nghĩa kể từ Get in

Ý nghĩa của Get in là:

 • Được nhận vô 1 ngôi trường, câu lạc cỗ,...

Ví dụ cụm động kể từ Get in

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get in:

- He did badly in the entrance exam and didn't GET IN. Anh ấy thực hiện bài bác đua nguồn vào vô cùng xoàng nên ko được trao vô thực hiện.

Nghĩa kể từ Get in

Ý nghĩa của Get in là:

 • Đem gì vô bên phía trong một chống

Ví dụ cụm động kể từ Get in

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get in:

- It's raining; I'd better GET the washing IN. Trời đang được mưa, tôi nên đem ăn mặc quần áo giặt vô vô.

Nghĩa kể từ Get in

Ý nghĩa của Get in là:

 • Đề trình, nộp đơn

Ví dụ cụm động kể từ Get in

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get in:

- We have vĩ đại GET the forms IN by the over of this week. Chúng tôi nên nộp đơn này trước vào ngày cuối tuần.

Nghĩa kể từ Get in

Ý nghĩa của Get in là:

 • Trả chi phí thức uống

Ví dụ cụm động kể từ Get in

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get in:

- He GOT the drinks IN. Ấy trả chi phí thức uống của tớ.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Get in bên trên, động kể từ Get còn tồn tại một số trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Get about

 • Cụm động từ Get above

 • Cụm động từ Get across

 • Cụm động từ Get across to

 • Cụm động từ Get after

 • Cụm động từ Get ahead

 • Cụm động từ Get ahead of

 • Cụm động từ Get along

 • Cụm động từ Get along in

 • Cụm động từ Get along with

 • Cụm động từ Get around

 • Cụm động từ Get around to

 • Cụm động từ Get at

  Xem thêm: playable là gì

 • Cụm động từ Get away

 • Cụm động từ Get away from

 • Cụm động từ Get away with

 • Cụm động từ Get back

 • Cụm động từ Get back at

 • Cụm động từ Get back into

 • Cụm động từ Get back to

 • Cụm động từ Get back together

 • Cụm động từ Get behind

 • Cụm động từ Get behind with

 • Cụm động từ Get by

 • Cụm động từ Get by-on

 • Cụm động từ Get by with

 • Cụm động từ Get down

 • Cụm động từ Get down on

 • Cụm động từ Get down to

 • Cụm động từ Get in

 • Cụm động từ Get in on

 • Cụm động từ Get in with

 • Cụm động từ Get into

 • Cụm động từ Get it

 • Cụm động từ Get it off

 • Cụm động từ Get it off with

 • Cụm động từ Get it on

 • Cụm động từ Get it on with

 • Cụm động từ Get it together

 • Cụm động từ Get it up

 • Cụm động từ Get off

 • Cụm động từ Get off it

 • Cụm động từ Get off on

 • Cụm động từ Get off with

 • Cụm động từ Get on

 • Cụm động từ Get on at

 • Cụm động từ Get on for

 • Cụm động từ Get on to

 • Cụm động từ Get on with

 • Cụm động từ Get onto

 • Cụm động từ Get out

 • Cụm động từ Get out of

 • Cụm động từ Get over

 • Cụm động từ Get over with

 • Cụm động từ Get round

 • Cụm động từ Get through

 • Cụm động từ Get through to

 • Cụm động từ Get to

 • Cụm động kể từ Get together

 • Cụm động từ Get up

 • Cụm động từ Get up to


Trang trước

Trang sau  

g-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài viết lách liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài bác tập luyện C++ sở hữu giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript sở hữu giải hoặc nhất

  Xem thêm: fishing là gì