giảng bài tiếng anh là gì

Các bài giảng MA thông thường ra mắt bangày hàng tuần vô thời hạn giảng bài.

MA lectures usually take place three days per week during lecture times.

Bạn đang xem: giảng bài tiếng anh là gì

Cô phối kết hợp phân phát thanh, giảng bài và thực hiện tứ bộ phim truyện truyền hình.

She combined broadcasting, lecturing, and making four television films.

Vào đầu 1980, ông chính thức viết lách và giảng bài toàn thời hạn.

In the early 1980s, he began writing and lecturing full-time.

Ông ấy giảng bài với thật nhiều giờ đồng hồ vỗ tay vô khán chống,

He lectured with much applause in the lecture-room,

Hay chính xác, là Ibara đang được giảng bài mang đến Chitanda nghe.

It would bemore accurate to lớn say that Ibara was lecturing Chitanda,

Tiến sĩ Harder cút từng trái đất giảng bài và share Ánh sáng sủa.

Dr. Harder travels worldwide lecturing and sharing the Light.

Noke giảng bài mang đến SV ngôi trường về“ Microalgae for Bioeconomy”.

Professor Noke also gave a lecture to lớn HCMUT students about“Microalgae for Bioeconomy”.

Một giảng viên đang được giảng bài mang đến SV của tôi về phong thái xử lý stress.

A professor was giving a lecture to lớn his students on stress management.

The Bible has never even heard of sermons.

Đừng vô vỏ hộp xà chống của người sử dụng và chính thức giảng bài bên trên văn chống.

Don't get on your soapbox and start to lecture the office.

Tôi vẫn viết lách những công trình xây dựng khoa học tập, giảng bài bên trên những hội thảo chiến lược chuyên nghiệp môn và điều hành và quản lý khoa Tâm thần học tập.

I still write scientific papers, lecture at professional meetings, and lập cập the Department of Psychiatry.

Cô thông thuộc và giảng bài quốc tế bởi vì giờ đồng hồ Anh, giờ đồng hồ Ả Rập và giờ đồng hồ Pháp ngoài các việc rằng giờ đồng hồ Ý và giờ đồng hồ Tây Ban Nha.

She is fluent in and lectures internationally in English, Arabic and French in addition to lớn speaking Italian and Spanish.

Robert Oppenheimer đang được giảng bài bên trên ngôi trường ĐH thì một SV căn vặn liệu cơ liệu có phải là cuộc thử nghiệm bom vẹn toàn tử thứ nhất hay là không.

Robert Oppenheimer[…] was lecturing at a college when a student asked if it was the first atomic test conducted.

giảng bài về những yếu tố tiên tiến nhất vô giải tích và phát triển thành Tổng chỉnh sửa tập san mới[ i] Acta Mathematica.

Xem thêm: have faith in là gì

She lectured on the latest topics in analysis and became an editor of the new journal Acta Mathematica.

Hãy cẩn trọng nhằm rời giảng bài hoặc chỉ trích, vì như thế điều này tiếp tục chỉ khiến cho người thân trong gia đình của người sử dụng chống thủ.

Be careful to lớn avoid lecturing or criticizing, as this will only make your loved one defensive.

giảng bài và điều khiển những hội thảo chiến lược bên trên từng Hoa Kỳ về những câu nói. dạy dỗ của Tổ tiên Sao.

She lectures and leads workshops throughout the United States on the teachings of the Star Ancestors.

Những đứa ở Trung Quốc từng nghe tôi giảng bài chỉ mất bao nhiêu vạn người, tuy nhiên hiện nay người tu luyện bên trên toàn Trung Quốc cho tới đâu cũng đều có.

In Đài Loan Trung Quốc, only a few tens of thousands of people listened to lớn mạ lecture, but now there are people that cultivate all throughout Đài Loan Trung Quốc.

Giảng viên nên ngưng trệ, giảng bài cụ thể rộng lớn về chủ thể, và review lại những SV với ConcepTest không giống về chủ đề này.

The teacher should slow down, lecture in more detail on the same subject, and re-assess the students with another ConcepTest on the subject.

CHERYL CANFIELD là 1 cố vấn chở che sức mạnh, người giảng bài cả nước về những chủ thể chữa lành lặn thâm thúy và công việc hướng đến tự do tâm tư.

CHERYL CANFIELD is a wellness counselor who lectures nationally on topics of profound healing and steps toward inner peace.

Tiến sĩ Leifer tiếp tục giảng bài rộng lớn rãi và xuất phiên bản nhì cuốn sách và rộng lớn năm mươi bài viết lách về hàng loạt những yếu tố tinh thần.

Dr. Leifer has lectured widely and published two books and more phàn nàn fifty articles on a wide variety of psychiatric issues.

Sếp sếp giảng bài về những điều khó khăn khăn và bọn họ rất cần phải nhường nhịn điểm mang đến những tài năng trẻ em tiên phong hàng đầu, mới mẻ nổi và tới đây.

The boss' quấn lectures about how tough things are and they need to lớn make room for top young, up-and-coming and new talent.

Trong cuộc sống của tôi, Maharishi giảng bài thoáng rộng và viết lách nhiều cuốn sách về Thiền Siêu Việt.

During his life, Maharishi lectured widely and wrote many books about Transcendental Meditation.

Nhưng nhưng mà dựa vào đòi hỏi củamọi người Lúc trước, Giang Trần còn nên giảng bài chục ngày.

However, due to lớn everyone's previous demands,Jiang Chen still had to lớn lecture for another ten days.

Có nên là 1 người thầy, mang trong mình 1 túi ba lô trĩu nặng tràn sách,đến mái ấm và chính thức giảng bài, còn chúng ta nên chính thức biên chép không?

Is that a teacher carrying a heavy backpack of books,coming your home page and beginning lecturing, and you have to lớn start writing?

Curiel tiếp tục giảng bài từng Châu Mỹ Latinh, Bắc Mỹ và Châu Âu thảo luận về những lý thuyết không giống nhau của bà.

Xem thêm: encore là gì

Curiel has lectured throughout Latin America, North America and Europe discussing her various theories.

Cô cút cùng theo với những dân cư hắn tế trong những cuộc hứa hẹn, chỉ dẫn bọn họ lựa lựa chọn dung dịch,trả câu nói. những thắc mắc về dung dịch của mình và giảng bài mỗi tháng.

She accompanies the medical residents on appointments, guides them in drug selection, answers their medication questions,and delivers monthly lectures.