give away là gìCụm động kể từ Give away với 8 nghĩa:

Bạn đang xem: give away là gì

Nghĩa kể từ Give away

Ý nghĩa của Give away là:

 • Trao đàn bà mang đến cho chú rể vô lễ cưới

Ví dụ cụm động kể từ Give away

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Give away:

- He GAVE his daughter AWAY and told the groom đồ sộ look after her. Ông ấy trao đàn bà mang đến chú rể là trình bày với chú rể rằng hãy bảo vệ con cái ông.

Nghĩa kể từ Give away

Ý nghĩa của Give away là:

 • Nói rời khỏi một kín đáo, thông thường là vô ý

Ví dụ cụm động kể từ Give away

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Give away:

- She didn't GIVE anything AWAY about the tiệc nhỏ so sánh it came as a complete surprise đồ sộ bu. Cô ấy chẳng tiết hộ mang đến tôi một tí gì về buổi tiệc nên nó trọn vẹn bất thần so với tôi.

Nghĩa kể từ Give away

Ý nghĩa của Give away là:

 • Phân vạc cái gì bại liệt không lấy phí

Ví dụ cụm động kể từ Give away

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Give away:

- In this issue of the magazine, they are GIVING AWAY a miễn phí DVD. Ở số báo này, chúng ta vạc đĩa DVD không lấy phí.

Nghĩa kể từ Give away

Ý nghĩa của Give away là:

 • Cho lên đường tuy nhiên ko khao khát được báo đáp lại

Ví dụ cụm động kể từ Give away

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Give away:

- He decided đồ sộ GIVE his new album AWAY in a magazine. Anh ấy ra quyết định tặng anbum mới mẻ của tớ vô tạp trí số này.

Nghĩa kể từ Give away

Ý nghĩa của Give away là:

 • Nhường thời cơ mang đến đối thủ cạnh tranh vô trận đấu bằng phương pháp thực hiện sai hoặc phạm lỗi

Ví dụ cụm động kể từ Give away

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Give away:

- They GAVE AWAY two goals in the first half. Họ nhường nhịn đối thủ cạnh tranh 2 bàn ở nửa trận đầu.

Nghĩa kể từ Give away

Ý nghĩa của Give away là:

 • Đưa người con ngoài ý mong muốn mang đến ai bại liệt nuôi

Ví dụ cụm động kể từ Give away

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Give away:

- She had đồ sộ GIVE her baby AWAY as she couldn't afford đồ sộ bring it up. Cô ấy cần trả con cái cho những người không giống nuôi vì thế cô ấy ko thể mò mẫm đầy đủ chi phí nhằm nuôi nó.

Nghĩa kể từ Give away

Ý nghĩa của Give away là:

 • Phản bội, báo mang đến phòng ban chức vụ

Ví dụ cụm động kể từ Give away

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Give away:

- The gang GAVE him AWAY đồ sộ the police. Băng đảng ấy vẫn tố giác anh ấy mang đến công an.

Nghĩa kể từ Give away

Ý nghĩa của Give away là:

 • Xem thêm: marking là gì

  Cung cấp cho ưu thế trọng lượng cho 1 đối thủ cạnh tranh quyền anh

Ví dụ cụm động kể từ Give away

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Give away:

- He is GIVING AWAY thirty pounds đồ sộ the challenger. Anh ấy cung ứng 30 pao cho những người thách đấu.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Give away bên trên, động kể từ Give còn tồn tại một vài cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Give away

 • Cụm động từ Give back

 • Cụm động từ Give in

 • Cụm động từ Give in to

 • Cụm động từ Give it to

 • Cụm động từ Give it up for

 • Cụm động từ Give it up to

 • Cụm động từ Give of

 • Cụm động từ Give off

 • Cụm động từ Give onto

 • Cụm động từ Give out

 • Cụm động từ Give out to

 • Cụm động từ Give over

 • Cụm động từ Give over to

 • Cụm động từ Give up

 • Cụm động từ Give up on

 • Cụm động từ Give up to

 • Cụm động từ Give way

 • Cụm động từ Give way to

 • Cụm động từ Give yourself up

 • Cụm động từ Give yourself up to


g-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp

Xem thêm: brand là gì