give way là gì


Trang trước

Trang sau  

Bạn đang xem: give way là gì


Cụm động kể từ Give way to sở hữu 5 nghĩa:

Nghĩa kể từ Give way to

Ý nghĩa của Give way to là:

 • Đầu mặt hàng, quy phục

Ví dụ cụm động kể từ Give way to

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Give way to:

 
- Don't GIVE WAY TO your worst fears about this.
Đừng đầu mặt hàng trước nỗi kinh hoàng nhiều nhất của chúng ta về điều này.

Nghĩa kể từ Give way to

Ý nghĩa của Give way to là:

 • Từ vứt địa điểm hoặc địa điểm hướng dẫn

Ví dụ cụm động kể từ Give way to

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Give way to:

 
- Night GIVES WAY TO day.
Ban tối kể từ vứt, nhường nhịn điểm mang lại buổi ngày hướng dẫn.

Nghĩa kể từ Give way to

Ý nghĩa của Give way to là:

 • Được thay cho thế vày một chiếc gì cơ chất lượng tốt rộng lớn, rẻ rúng rộng lớn, văn minh rộng lớn

Ví dụ cụm động kể từ Give way to

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Give way to:

 
- Cottage industries GAVE WAY TO the big companies.
Công ty tay chân được thay cho thế vày một tập đoàn.

Nghĩa kể từ Give way to

Ý nghĩa của Give way to là:

 • Cho luật lệ phương tiện đi lại băng qua đằng trước

Ví dụ cụm động kể từ Give way to

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Give way to:

 
-  You must GIVE WAY TO oncoming traffics.
Bạn nên nhường nhịn đàng cho những phương tiện đi lại đang tới sát đằng trước.

Nghĩa kể từ Give way to

Ý nghĩa của Give way to là:

 • Đầu mặt hàng với những xúc cảm mạnh mẽ

Ví dụ cụm động kể từ Give way to

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Give way to:

 
- He GAVE WAY TO his anger and started screaming at them.
Anh tớ bùng vạc cơn khó chịu và hét vô mặt mũi chúng ta.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Give way to bên trên, động kể từ Give còn tồn tại một vài cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Give away

 • Cụm động từ Give back

 • Cụm động từ Give in

 • Cụm động từ Give in to

 • Cụm động từ Give it to

 • Cụm động từ Give it up for

 • Cụm động từ Give it up to

 • Cụm động từ Give of

  Xem thêm: blank là gì

 • Cụm động từ Give off

 • Cụm động từ Give onto

 • Cụm động từ Give out

 • Cụm động từ Give out to

 • Cụm động từ Give over

 • Cụm động từ Give over to

 • Cụm động từ Give up

 • Cụm động từ Give up on

 • Cụm động từ Give up to

 • Cụm động từ Give way

 • Cụm động từ Give way to

 • Cụm động từ Give yourself up

 • Cụm động từ Give yourself up to


Trang trước

Trang sau  

g-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài viết lách liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

  Xem thêm: hoarder là gì

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài bác tập dượt C++ sở hữu giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript sở hữu giải hoặc nhất