glaze là gì

/gleiz/

Thông dụng

Danh từ

Men, nước men (đồ sứ, đò gốm)
a vase with a fine crackle glaze
cái lọ đem nước men rạn đẹp
Đồ gốm tráng men
Nước láng, nước bóng (da, vải vóc, hình ảnh...)
Vẻ thờ thẫn (của mắt)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lớp băng, nước đá

Ngoại động từ

Lắp kính, bao vì thế kính
to glaze a window
lắp kính cửa ngõ sổ
Tráng men; thực hiện láng
to glaze pottery
tráng men vật dụng gốm
Đánh bóng
Làm lờ mờ (mắt)

Nội động từ

Đờ rời khỏi, thờ thẫn rời khỏi (mắt)

hình thái từ

  • Ved: glazed
  • Ving: glazing

Chuyên ngành

Cơ khí & công trình

làm bóng láng

Ô tô

sự nhẵn bóng

Xây dựng

lángbóng

Kỹ thuật công cộng

đánh bóng
đóng băng
làm bóng
làm bóng (giấy)
láng
glaze grinder
máy chuốt lớp láng
lắp kính
lớp láng
glaze grinder
máy chuốt lớp láng
lớp men
nước láng
nước bóng
nước men

Giải quí EN: A smooth, glossy, glasslike coating applied đồ sộ the face surface of a brick or pottery.

Giải quí VN: Một lớp phủ tương tự thủy tinh ranh, nhẵn bóng người sử dụng cho những bền mặt mũi của gạch ốp hoặc vật dụng gốm.

Bạn đang xem: glaze là gì

men
phủ băng
glaze solution
phòng phủ băng
sự tấn công bóng
sự láng bóng
sự sáng sủa màu
tráng men

Giải quí EN: To apply such a surface.

Giải quí VN: Dùng những hóa học như thế cho 1 mặt phẳng.

Xem thêm: uncertain là gì

Xem thêm: min là gì

glaze kiln
lò tráng men

Kinh tế

đánh bóng
đồ gốm tráng men
nước men
phủ bề mặt
tráng men
xoa bóng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
coat , enamel , finish , glint , gloss , luster , patina , polish , sheen , shine , burnish , sleekness
verb
buff , burnish , coat , cover , enamel , furbish , glance , glass , gloss , incrust , make lustrous , make vitreous , overlay , polish , rub , shine , vitrify , sleek

Từ trái khoáy nghĩa

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ