halve là gì

Từ điển hé Wiktionary

Bước cho tới điều hướng Bước cho tới lần kiếm

Bạn đang xem: halve là gì

Tiếng Anh[sửa]

Danh từ[sửa]

halves số nhiều halves

Xem thêm: rites of passage là gì

Xem thêm: min là gì

 1. (Một) Nửa, phân loại song.
  half an hour — nửa giờ
  to cut something in half — phân chia (cắt) vật gì đi ra thực hiện đôi
 2. Nửa giờ, tía mươi phút.
  half past two — 2 tiếng đồng hồ một phần hai tiếng, 2 tiếng đồng hồ rưỡi
 3. Phần thưởng 50% (không trọn vẹn là 1 trong những nửa).
  the larger half — phần to tát lớn
  he waster half of his time — nó lâng phí rơi rụng phân nửa thời hạn của nó
 4. Học kỳ (ở những ngôi trường học tập đem nhị học tập kỳ nhập một năm).

Thành ngữ[sửa]

 • one's better half: Vợ.
 • to cry halves: Xem Cry
 • to bởi something by halves: Làm vật gì nửa vời; thực hiện vật gì ko cho tới điểm cho tới vùng.
 • to go halves with someone in something: Chia sẻ 50% vật gì với ai.
 • too clever by half: (Mỉa mai) Quá ư là mưu trí.

Động từ[sửa]

halves

 1. Động kể từ phân chia ở thứ bậc tía số không nhiều của halve

Chia động từ[sửa]

Tính từ[sửa]

halves

 1. Nửa.
  a half share — phần nửa
  half the men — nửa số người
  half your time — nửa thời hạn của anh

Thành ngữ[sửa]

 • the first blow (stroke) is half the battle
 • a good beginning is half the battle: Bắt đầu chất lượng là xong xuôi 50% việc làm.

Phó từ[sửa]

halves

 1. Nửa, dơ dở, phần nửa.
  half crying, half laughing — nửa khóc nửa cười cợt, dở khóc dở cười
  to be half awake — nửa thức, nửa ngủ
 2. Được, tương đối, gần như là.
  half dead — ngay sát chết
  it is not half enough — thế ko đủ

Thành ngữ[sửa]

 • half as much (many) again: đa phần cấp rưỡi.
 • not half:
  1. (Thông tục) Không một chút ít này.
   he is not half bad; he is not half a bad felloow — anh tớ ko nên là 1 trong những người xấu xa một chút nào, anh tớ là 1 trong những người tốt
  2. (Từ lóng) Rất, rất là, vô nằm trong, thực hiện.
   he didn't half swear — hắn thề bồi thốt vô cùng ghê

Tham khảo[sửa]

 • "halves". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt free (chi tiết)