harbour là gì

/'hɑ:bə/

Thông dụng

Cách ghi chép không giống harbor

Bạn đang xem: harbour là gì

Danh từ

Bến tàu, cảng
(nghĩa bóng) điểm an toàn; điểm ẩn náu

Ngoại động từ

Chứa chấp; phủ ỉm, cho tới ẩn náu
to harbour a criminal
chứa chấp một kẻ sở hữu tội
Nuôi chăm sóc (ý suy nghĩ xấu xa...)
to harbour evil thoughts
nuôi chăm sóc những ý suy nghĩ xấu xa xa

Nội động từ

Bỏ neo ở cảng, đậu ở cảng (tàu thuỷ)

hình thái từ

  • V_ed: Harboured
  • V_ing; Harbouring

Chuyên ngành

nuôi dưỡng

Xem thêm: groom là gì

Kỹ thuật cộng đồng

bến
bến tàu
vũng
outer harbour
vũng tàu

Kinh tế

cảng
boat harbour
cảng tàu đậu
canal harbour
cảng kênh đào
free of the harbour
sự rời cảng
harbour accommodation
thiết bị cảng
harbour authority
cục cảng vụ
harbour bureau
cục cảng vụ
harbour depth
độ thâm thúy của cảng khẩu
harbour dues
cảng phí
harbour dues
phí cảng
harbour dues
thuế đậu cảng
harbour dues
thuế cảng
harbour dues
thuế nhập cảng
harbour master
cảng vụ trưởng
harbour master
trưởng cảng
harbour regulations
cảng quy
harbour regulations
những quy toan của bến cảng
harbour risks
rủi ro bến cảng
harbour station
trạm cảng
ice-free harbour
cảng ko đóng góp băng
make harbour
vào cảng
make harbour (to...)
vào cảng
natural harbour
cảng thiên nhiên
outer harbour
cảng ngoài
quarantine harbour
cảng kiểm dịch
tidal harbour
cảng thủy triều
cảng khẩu
harbour depth
độ thâm thúy của cảng khẩu
hải cảng

Xem thêm: power là gì

vịnh cảng