head là gì

 • danh từ

  đầu (người, thú vật)

  Bạn đang xem: head là gì

  from head vĩ đại foot

  từ đầu cho tới chân

  taller by a head

  cao rộng lớn một đầu (ngựa thi)

 • người, đầu người; (số nhiều ko đổi) con cái (vật nuôi), đầu (vật nuôi)

  5 shillings per head

  mỗi (đầu) người được 5 silinh

  to count heads

  đếm đầu người (người với mặt)

  ví dụ khác

 • đầu óc, trí nhớ; năng khiếu sở trường, tài năng

  to have a good head for mathematics

  có năng khiếu sở trường về toán

  to reckon in one's head

  tính âm thầm vô óc

 • (thông tục) bệnh nhức đầu (thường là sau khoản thời gian húp rượu say)

  to have a [bad] head

  bị nhức đầu, bị nặng nề đầu

 • vị trí hàng đầu, người hàng đầu, người lãnh đạo, thủ trưởng (cơ quan), hiệu trưởng (trường học), chủ

  at the head of...

  đứng đầu..., ở cương vị lãnh đạo...

  the head of a family

  chủ gia đình

 • vật hình đầu

  a head of cabbage

  cái bắp cải

 • đoạn đầu, phần đầu

  the head of a procession

  đoạn đầu đám rước

 • đầu (trang sách, bàn, chóng, bậc thang..., búa, rìu, ghim băng, đinh ốc, bu lông...); ngọn, đỉnh, chỏm, chóp (núi, cây, cột...); vòi vĩnh (máy nước...); đầu mối cung cấp, ngọn mối cung cấp (sông...); đầu mũi (tên...); lưỡi (cày...); lòng, ván lòng (thùng...)

 • bọt (cốc rượu bia); váng kem (trên mặt mũi bình sữa...)

 • ngòi (mụn, nhọt)

 • gạc (hươu, nai)

 • mũi (tàu)

 • mũi biển

 • mặt ngửa (đồng tiền)

  head(s) or tail(s)?

  ngửa hoặc sấp?

 • (ngành mỏ) lối hầm

  Xem thêm: round trip là gì

 • (hàng hải) phòng vệ sinh cho tới thuỷ thủ (ở mũi tàu)

 • đề mục, chương mục, phần chủ yếu (trong một bài bác trình diễn thuyết...); loại

  on that head

  ở phần này, ở chương này

  under the same head

  dưới nằm trong đề mục

 • lúc nguy khốn kịch; khi gay go căng thẳng; cơn xịn hoảng

  to come vĩ đại a head

  lâm vô cơn xịn hoảng; đến thời điểm nguy khốn kịch

  to bring vĩ đại a head

  làm gay go, thực hiện căng thẳng

 • cột nước; áp suất

  hydrostatic head

  áp suất thuỷ tinh

  ví dụ khác

 • cao to hơn ai một đầu

 • (nghĩa bóng) tất tả vàng, hấp tấp

 • động từ

  làm đầu, thực hiện chóp (cho một chiếc gì)

 • hớt ngọn, chặt ngọn (cây) ((cũng) vĩ đại head down)

 • để ở đầu, ghi ở đầu (trong chương mục...)

  to head a list

  đứng đầu danh sách

 • đứng đầu, lãnh đạo, lânh đạo; mũi nhọn tiên phong, dẫn đầu

  to head an uprising

  lânh đạo một cuộc nổi dậy

  to head a procession

  đi đâu một đám rước

 • đương đầu với, đối lập với

 • vượt, thắng rộng lớn (ai)

 • đi vòng phía đầu mối cung cấp (con sông...)

 • (thể dục,thể thao) tấn công đầu, group đầu (bóng đá)

 • đóng đẫy thùng

 • (hàng hải) phía (mũi tàu về phía nào)

  to head the ship for...

  hướng mũi tàu về phía...

 • kết trở nên bắp (bắp cải); kết trở nên cụm đầu (hoa...)

  Xem thêm: deviation là gì

 • mưng chín (mụn nhọt)

 • tiến về, thiên về, trở về (phía này...)

 • chặn rời (một yếu tố gì khi Chịu đựng bóng bằng phương pháp phía mẩu truyện qua một yếu tố không giống...)