hi nghĩa là gì

Bản dịch của "hi!" nhập Việt là gì?

chevron_left

Bạn đang xem: hi nghĩa là gì

chevron_right

VI

Nghĩa của "người Hi Lạp" nhập giờ Anh

expand_more

người Mê-hi-cô {danh (r)}

Bản dịch

Bản dịch

Xem thêm: brand là gì

VI

người Hi Lạp {danh kể từ riêng}

VI

vịnh Mê-hi-cô {danh từ}

VI

người Mê-hi-cô {danh kể từ riêng}

VI

kêu hi hà như lừa {động từ}

Ví dụ về phong thái dùng

English Vietnamese Ví dụ theo đòi văn cảnh của "hi!" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và rất có thể ko đúng mực. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Xem thêm: linguistic là gì