hobo là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/'houbou/

Bạn đang xem: hobo là gì

Thêm vô tự vị của tôi

chưa đem công ty đề
 • danh từ

  thợ đi làm việc rong

 • ma cà bông, kẻ sinh sống y sĩ thang

  Xem thêm: abstention là gì

 • động từ

  đi rong tìm hiểu việc thực hiện (thợ)

 • đi long dong lêu lỏng

  Xem thêm: went on là gì

  Từ sát giống

  hoboy


Từ vựng giờ Anh theo dõi công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản