hometown nghĩa là gì

Bản dịch của "hometown" vô Việt là gì?

en

volume_up

hometown = vi cố hương

Bạn đang xem: hometown nghĩa là gì

chevron_left

chevron_right

EN

volume_up

hometown {danh}

VI

 • cố hương
 • quê nhà
 • quê hương

Bản dịch

EN

hometown {danh từ}

volume_up

hometown

cố hương {danh}

hometown (từ khác: homeland)

hometown (từ khác: country, homeland, motherland)

quê hương {danh}

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "hometown" vô một câu

Xem thêm: panther là gì

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

A few years later, we were transferred vĩ đại our hometown.

more_vert

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

It's now okay vĩ đại stay in your hometown.

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

If you're in a new country or thành phố for work, it's time vĩ đại talk about what we miss from our hometown.

more_vert

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

Living and working far from their hometowns, they no doubt wanted vĩ đại sound lượt thích everyone around them.

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

Their dream is vĩ đại see bu phối up a hospital or a clinic in my hometown.

Hơn

Duyệt qua chuyện những chữ cái

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • 0-9

Những kể từ khác

English

 • holy bread
 • holy water
 • home
 • home town
 • home-grown
 • home-made
 • homeland
 • homeless
 • homesick
 • homespun
 • hometown
 • homework
 • homicide
 • homogeneity
 • homonymous
 • homophobia
 • homopteran
 • homosexual
 • homosexuality
 • honest
 • honestly

Động từ Chuyên mục phân tách động kể từ của bab.la Chia động kể từ và tra cứu vớt với thể loại của bab.la. Chuyên mục này bao hàm cả những cơ hội phân tách động kể từ bất qui tắc. Chia động từ

Treo Cổ Treo Cổ Quý Khách ham muốn ngủ giải lao vì như thế một trò chơi? Hay mình thích học tập tăng kể từ mới? Sao ko gộp cộng đồng cả nhì nhỉ! Chơi

Xem thêm: paternity leave là gì