honor là gì

Thông dụng

Cách ghi chép không giống honor

Bạn đang xem: honor là gì

Danh từ

Danh dự, Quý giá, thanh danh
word of honour
lời trình bày danh dự
upon my honour
tôi xin xỏ lấy danh dự nhưng mà thề
point of honour
điểm danh dự, yếu tố danh dự
Vinh dự, niềm vinh dự; người thực hiện rạng danh
such a man is an honour to tát his country
một người vì vậy thực hiện rạng danh dự cho tới tổ quốc
Lòng tôn kính; sự kính trọng
to pay somebody the honour
tỏ lòng kính trọng ai
in honour of
để tỏ lòng tôn trọng, nhằm tỏ lòng trân trọng đối với
Danh tiết, đức hạnh; trinh tiết (của người đàn bà)
Địa vị cao, quyền cao chức trọng, chức tước đoạt cao; danh vọng
to attain the highest honours
đạt cho tới vị thế cao nhất
Huân chương; huy chương
( số nhiều) nghi tiết trang trọng, nghi lễ trọng thể; sự trọng đãi trọng thể
to be buried with military honours
chôn đựng theo đuổi nghi vấn lễ quân đội
last (funeral) honours
tang lễ trọng thể
honours of war
những ĐK chiếu cố được cho phép tuân theo quân lễ so với một đạo quân đầu mặt hàng (được lưu giữ vũ trang, vậy cờ rời khỏi...)
( số nhiều) vày danh dự (cho những học viên đảm bảo chất lượng đặc biệt quan trọng về một môn này ở ngôi trường đại học)
to take honours in history
thi lấy vày danh dự về cỗ môn sử
(đánh bài) quân át chủ; quân K công ty, quân Q chủ; quân J chủ
(thương nghiệp) sự khẳng định (trả đích thị hứa hẹn, triển khai hợp đồng...)
( Honour) ngài, tướng tá công (tiếng tôn xưng)

Ngoại động từ

Tôn kính, kính trọng
Ban vinh diệu cho
(thương nghiệp) nhận trả đích thị hứa hẹn (thương phiếu); triển khai đích thị hứa hẹn (giao kèo...)

Cấu trúc từ

His Honour
our Honour
Thưa ngài, thưa tướng tá công
debt of honour
món nợ danh dự
to vì thế the honours
đóng tầm quan trọng người chủ sở hữu, thực hiện các cụ chủ
to have the honour of doing sth
được vinh diệu thực hiện điều gì
there is honour among thieves
luật xã hội thâm, luật giang hồ
honours are even
cuộc tranh tài đồng cân nặng mức độ, vì thế cả nhị đối thủ cạnh tranh đều ngang mức độ ngang tài
to feel honour bound to tát vì thế sth
làm điều gì vì thế danh dự
to put sb on his honour
buộc ai nên thề thốt danh dự

hình thái từ

  • V-ed: Honoured

Chuyên ngành

Kỹ thuật cộng đồng

danh dự

Kinh tế

giữ đích thị (hợp đồng...)
nhận giao dịch (chi phiếu, ăn năn phiếu...)
nhận trả (đúng hạn)
nhìn trả (đúng hạn)
thực hiện
honour an agreement
thực hiện tại một thỏa thuận
honour an agreement (to...)
thực hiện tại một thỏa thuận
trả tiền
payer for honour
người trả chi phí vì thế danh dự
payment for honour
sự trả chi phí vì thế danh dự
payment for honour
sự trả chi phí vì thế danh dự trả chi phí can thiệp
payment for honour
trả chi phí vì thế danh dự

Xem thêm: instrument là gì