husband là gì

Bản dịch

I would lượt thích to lớn thank you on behalf of my husband/wife and myself…

Hai phu nhân chồng tôi van nài cảm ơn các bạn vì thế...

Bạn đang xem: husband là gì

Ví dụ về phong thái dùng

We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .

Chúng tôi vô nằm trong sững sờ trước việc đi ra lên đường đột ngột của con cháu / anh / chị...

I would lượt thích to lớn thank you on behalf of my husband/wife and myself…

Hai phu nhân ông xã tôi van nài cảm ơn các bạn vì thế...

Xem thêm: demonstrative là gì

Ví dụ về đơn ngữ

This means that she earned her title and position on her own merit, rather kêu ca it being simply a natural derivation from her husband's status.

She became increasingly erratic, throwing pots and pans at her husband, and once pushing her hands through a window, cutting herself.

Xem thêm: recognize là gì

Her husband was, "young, handsome, rich, and honest".

She is the wife of 9. 9 is the husband of 8.

She is survived by her husband, a daughter, a brother and a granddaughter.