hyponymy là gì

Từ vựng – một bộ phận cần thiết của ngẫu nhiên ngữ điệu này thưa cộng đồng và giờ đồng hồ Anh thưa riêng rẽ – được cấu trở thành kể từ thật nhiều nhân tố không giống nhau. Bài ghi chép tiếp sau đây tiếp tục reviews định nghĩa “hyponym” cùng theo với những quyền lợi và cách thức tiếp nhận hiệu suất cao với kỳ vọng hùn người học tập phần mềm nhập quy trình nâng cao vốn liếng kể từ vựng.

Định nghĩa “Hyponym”

Theo Wikipedia, “hyponym” (hạ vị) là 1 trong thuật ngữ nhập ngữ điệu học tập dùng làm có một kể từ hoặc cụm kể từ với ngôi trường nghĩa nằm cạnh nhập một kể từ không giống, được gọi là “hypernym” (thượng vị). Thuật ngữ “hyponym” bắt mối cung cấp kể từ giờ đồng hồ Hy Lạp: hupó đem nghĩa “under” (dưới) và ónoma đem nghĩa “name” (tên gọi). Các kể từ nằm trong là hạ vị của một thượng vị được gọi là “co-hyponym” (đồng hạ vị).

Bạn đang xem: hyponymy là gì

Ví dụ:

  • “red” (màu đỏ), “yellow” (màu vàng), “blue” (màu xanh) là những đồng hạ vị của “color” (màu sắc), hoặc thưa cách tiếp theo “color” là thượng vị của “red”, “yellow”, “blue”. 

  • “apple” (quả táo), “banana” (quả chuối), “orange” (quả cam) là những đồng hạ vị của “fruit” (trái cây), hoặc thưa cách tiếp theo “fruit” là thượng vị của “apple”, “banana”, “orange”.

  • “rose” (hoa hồng), “orchid” (hoa lan), “daisy” (hoa cúc) là những đồng hạ vị của “flower”, hoặc thưa cách tiếp theo “flower” là thượng vị của “rose”, “orchid”, “daisy”.

Có thể thấy, thượng vị là từ/cụm kể từ với số lượng giới hạn nghĩa khái quát và ngược lại, hạ vị là những từ/cụm kể từ với số lượng giới hạn ý nghĩa sâu sắc cụ thể rộng lớn. 

Mối mối quan hệ trong số những thượng vị và hạ vị với tính bắc cầu phân cấp cho, tức thị nếu như A là hạ vị của B, mặt khác lại là thượng vị của C thì C cũng chính là hạ vị của B.

Ví dụ: “blue” là hạ vị của “color”, mặt khác lại là thượng vị của “turquoise” (xanh ngọc lam), “teal” (xanh mòng két), “cyan” (xanh lơ), … Do vậy, tía sắc thái xanh lơ này cũng chính là hạ vị của “color”.

so-do-tu-vungVí dụ về kể từ vựng màu sắc sắc

Lợi ích của việc học tập “hyponym”

Một số quyền lợi nổi trội của việc học tập “hyponym” rất có thể nói tới gồm:

Tăng cường vốn liếng kể từ vựng

Theo Marianne Celce Murcia (2006), một trong mỗi cơ hội hiệu suất cao tuy nhiên nghề giáo thường thì dùng sẽ giúp đỡ học viên tiếp nhận kể từ vựng mới nhất đó là tạo ra sự link với 1 kể từ không giống tuy nhiên học viên đang được biết trước cơ. Vì những “hyponym” với quan hệ bao hàm cho nhau về nghĩa, việc học tập “hyponym” trọn vẹn rất có thể dẫn đến sự link nêu bên trên. Nếu người học tập đang được biết một thượng vị với nghĩa khái quát, chúng ta rất có thể tiếp nhận những hạ vị và ngược lại, nếu như người học tập mong muốn ghi ghi nhớ một kể từ mới nhất là 1 trong hạ vị, chúng ta rất có thể đánh giá thượng vị của kể từ này đó là gì và liệu phiên bản thân thuộc đang được biết thượng vị cơ ko. Từ cơ, vốn liếng kể từ vựng của những người học tập sẽ tiến hành đẩy mạnh một cơ hội với khối hệ thống rõ rệt.

Giải mến kể từ vựng

Trong quy trình tiếp xúc, nhiều khi người học tập cần thiết phân tích và lý giải một kể từ vựng cho tất cả những người không giống hiểu và việc biết nhiều “hyponym” tiếp tục là 1 trong quyền lợi nhập tình huống này. 

Ví dụ: 

  • Khi mong muốn phân tích và lý giải kể từ “cutlery” (dụng cụ ăn uống), người học tập rất có thể liệt kê những hạ vị ứng đi ra nhằm người nghe hiểu nghĩa, như: “spoon” (muỗng), “knife” (dao), “fork” (nĩa).

  • Khi mong muốn phân tích và lý giải kể từ “insect” (côn trùng), người học tập rất có thể liệt kê những hạ vị ứng đi ra nhằm người nghe hiểu nghĩa, như: “bee” (ong), “butterfly” (bướm), “grasshopper” (châu chấu).

  • Khi mong muốn phân tích và lý giải kể từ “Judaism” (Do Thái Giáo), người học tập rất có thể khái niệm cộng đồng bằng phương pháp thưa “This is a religion”.

  • Khi mong muốn phân tích và lý giải kể từ “triceraptors” (loài Khủng long tía sừng), người học tập rất có thể khái niệm cộng đồng bằng phương pháp thưa “This is a kind of dinosaurs”. 

Một số cách thức khêu ý tiếp nhận hiệu quả

Bởi đặc điểm link về ngữ nghĩa, nhằm tiếp nhận những “hyponym” hiệu suất cao, việc dẫn đến những màng lưới kể từ vựng là vô nằm trong quan trọng. Người học tập rất có thể tìm hiểu thêm một số trong những cơ hội sau:

Theo trật tự thượng vị – hạ vị truyền thống

vi-du-minh-hoaVí dụ trật tự thượng vị – hạ vị truyền thống

Người học tập tiếp tục dùng một thượng vị thực hiện chủ thể chủ yếu và thứu tự thăm dò hiểu những hạ vị ứng của chính nó.

Theo bảng phân loại 

Tương tự động như bên trên, người học tập tiếp tục dùng một thượng vị thực hiện chủ thể và thứu tự thăm dò hiểu những hạ vị ứng tuy nhiên bổ sung cập nhật tăng bước phân chia tách hạ vị theo gót những group riêng không liên quan gì đến nhau dựa trên một đặc điểm này cơ.

Animals

Jungle

House

Farm

Desert

lion

cat

cow

camel

giraffe

dog

chicken

coyote

tiger

hamster

Xem thêm: demonstrative là gì

duck

lizard

elephant

golden fish

sheep

scorpion

Trong ví dụ bên trên, thượng vị “animals” (động vật) được phân chia theo gót môi trường thiên nhiên sinh sinh sống.

Transportation modes

Sea and waterway

Land

Railway

Airway

ship

motorbike

train

plane

boat

car

subway

helicopter

kayak

bike

metro

aircraft

cruise

coach

tram

drone

Trong ví dụ bên trên, thượng vị “transportation modes” (phương tiện cút lại) được phân chia theo gót môi trường thiên nhiên dịch rời.

Theo sơ trang bị ý tưởng

Người học tập tiếp tục dùng một kể từ thực hiện chủ thể chủ yếu và suy đi ra những đặc điểm, đối tượng người dùng tương quan nhằm kể từ cơ học tập những hạ vị ứng. Phương pháp này tiếp tục đặc biệt quan trọng hiệu suất cao khi người học tập mong muốn thể hiện mô tả cụ thể về những góc cạnh không giống nhau của một đối tượng người dùng này cơ.

Ví dụ: 

so-do-y-tuongsơ trang bị ý tưởng phát minh group kể từ vựng Cây trồng

Sơ trang bị bên trên cũng rất có thể được phần mềm nhập IELTS Speaking part 2, ví dụ khi cảm nhận được thắc mắc “Describe an important plant in your country”, sỹ tử rất có thể lưu ý đến việc thể hiện một số trong những cụ thể mô tả như: “One of the most important plants in Vietnam is lotus, which is our national flower.  Its leaves are green, vĩ đại be more specific, lượt thích olive green I believe. It cannot be found in any forests, even tropical rain forests or taiga, because it is adapted vĩ đại grow mainly in the flood plains of rivers or delta areas.”

so-do-y-tuong-healthSơ trang bị ý tưởng phát minh chủ thể kể từ vựng Sức Khỏe

Xem thêm: amortization là gì

Tương tự động, kể từ sơ trang bị ý tưởng phát minh bên trên, người học tập rất có thể lưu ý đến việc thể hiện một số trong những cụ thể mô tả nhập câu vấn đáp mang đến thắc mắc “Describe a sport you like” như: “Although most Vietnamese people lượt thích soccer or volleyball, I myself enjoy playing basketball for two main reasons. First, each basketball match I play is lượt thích a full-body workout, you know, I can build up muscles in my arms, legs or even chest. Also, playing this sport helps má improve my immune system, so sánh that I can prevent several diseases, such as flu, heatstroke or headache.”

Tổng kết

Qua việc reviews định nghĩa “hyponym”, người sáng tác hy vọng người học tập đang được tóm được thêm 1 thành phần kể từ vựng nhập giờ đồng hồ Anh. phẳng việc dùng những cách thức sơ trang bị hóa nhập quy trình học tập “hyponym”, vốn liếng kể từ vựng của những người học tập tiếp tục rất có thể được nâng cao đáng chú ý và kể từ cơ, vận dụng nhập những trường hợp thực tiễn một cơ hội hiệu suất cao.

Phạm Trần Thảo Vy