in favor of là gì

Bài viết lách share ý nghĩa sâu sắc, cơ hội dùng và những lựa lựa chọn thay cho thế của cấu hình in favour of vô giờ Anh.

Bạn đang xem: in favor of là gì

Published on

in favour of la gi cach dung chi tiet vô tieng anh

Cấu trúc In favour of là 1 trong cấu hình kha khá phổ cập vô giờ Anh, được dùng khi mong muốn giãi bày sự đồng ý, nghiền trở nên, cỗ vũ. Tại nội dung bài viết này, người sáng tác tiếp tục reviews rõ ràng rộng lớn về ý nghĩa sâu sắc, cơ hội dùng và những (cụm) kể từ đồng nghĩa tương quan với cấu hình bên trên.

Key takeaways

 • Cấu trúc In favour of thể hiện nay sự cỗ vũ hoặc yêu thương quí so với ai / đồ vật gi.

 • Cấu trúc với in favour of: S + tobe/V + in favour of + N.

In favour of là gì?

Từ “favour” (hay “favor” Theo phong cách viết lách của Anh Mỹ), gọi là /ˈfeɪ.vɚ/, là 1 trong danh kể từ đem ý nghĩa sâu sắc là sự việc cỗ vũ, đồng ý chấp thuận, hoặc ưu tiên. Từ này vừa vặn rất có thể là danh kể từ, vừa vặn rất có thể là động kể từ.

Ví dụ:

 • Will you tự u a favor and return trang chủ at four o’clock? (Bạn tiếp tục giúp tôi một việc và về lại nhà khi tư giờ đồng hồ đeo tay chứ?)

 • Nhung favored a trip đồ sộ Europe. (Nhung thích đi phượt Châu Âu.)

In favour of được sử dụng với tức thị “ủng hộ”, “chấp thuận”, “có ý tốt so với ai/cái gì” hoặc “theo ý của người nào, vì thế ai”.

Ví dụ:

 • Her parents are in favour of u being friends with her. (Bố u của cô ý ấy ủng hộ việc tôi thực hiện chúng ta với cô ấy. )

 • Everyone voted in favour of the prohibition of smoking in public areas. (Mọi người đang được bỏ thăm ủng hộ việc cấm hút thuốc lá ở điểm công nằm trong. )

 • I think I will vote in favour of Giang for the next team’s leader. (Tôi suy nghĩ tôi tiếp tục vứt phiếu cỗ vũ Giang thực hiện group trưởng tiếp theo sau của team. )

In favour of là gìCách dùng cấu hình In favour of

Người học tập rất có thể dùng in favour of theo dõi nhị cơ hội chính: theo dõi sau động kể từ thông thường hoặc động kể từ tobe. Trong cả hai cơ hội, nghĩa của “in favor of” ko thay đổi - vẫn chính là “đồng ý, đồng ý chấp thuận, cỗ vũ dòng sản phẩm gì/ai đó”.

Theo sau động kể từ thường

Công thức: S + V + in favour of + N/gerund

Ví dụ:

 • The majority of class members voted in favour of Lan. (Đa số những member vô lớp đang được vứt phiếu cỗ vũ Lan.)

 • We totally agree in favour of learning rather than thở spending time doing things that don’t make sense. (Chúng tôi trọn vẹn ủng hộ việc học tập rộng lớn là dành riêng thời hạn thực hiện những việc bất nghĩa.)

 • Linda and Mika go đồ sộ school early in favour of the teacher's advice. (Linda và Mika cho tới ngôi trường sớm theo lời khuyên nhủ của nhà giáo.)

Theo sau động kể từ tobe

Công thức: S + be in favour of + N/gerund

Ví dụ:

 • Lan is in favour of planting more trees in the garden. (Lan ủng hộ việc trồng nhiều cây ở vô vườn.)

 • They are in favour of new methods of urban improvement rather than thở sticking đồ sộ the traditional. (Họ ủng hộ những cách thức nâng cao thành phố mới rộng lớn là dính vào những cách thức truyền thống cuội nguồn.)

 • He is in favour of getting another mèo. (Anh ấy ủng hộ việc nuôi thêm 1 chú mèo.)

Ví dụ về cấu hình In favour ofIn favour of và một trong những kể từ đồng nghĩa

Thay vì thế dùng cấu hình in favour of, người học tập còn rất có thể dùng nhiều cụm kể từ đem nghĩa tương đương.

Từ đồng nghĩa tương quan với in favor of

Phiên âm

Nghĩa

accept

/əkˈsept/

chấp nhận

Ví dụ:

The new vending machines will accept coins of any denomination. (Các loại máy sản phẩm tự động hóa mới mẻ tiếp tục chấp nhận chi phí xu với ngẫu nhiên mệnh giá chỉ nào là.)

agree

/əˈɡriː/

đồng ý

Ví dụ:

She always agrees with her parents. (Cô ấy luôn luôn luôn đồng ý với cha mẹ.)

assent

/əˈsent/

đồng ý, nghiền thành

Ví dụ:

Has he assented to the terms of the contract of house renting? (Anh ấy đã đồng ý với những lao lý vô thích hợp đồng mướn ngôi nhà chưa? )

consent

Xem thêm: fishing là gì

/kənˈsent/

đồng ý, nghiền thành

Ví dụ:

After a few weeks, Huy’s mother consented to him dating Anh. (Sau một vài ba ngày, u của Huy đang được ưng thuận việc Huy hò hẹn với Ánh.)

go along with

/ɡəʊ əˈlɒŋ wɪð/ 

đồng ý với ai/ đồ vật gi (ý tưởng, hành vi nào là đó)

Ví dụ:

Tom was too straight. He'd never go along with your opinions. (Tom vượt lên trước trực tiếp thắn. Anh ấy sẽ không còn lúc nào đồng ý với ý kiến của công ty.)

go with

/ɡəʊ wɪð/ 

lựa lựa chọn tuân theo ai/ ý tưởng phát minh gì

Ví dụ:

I am not sure that those shoes really go with that dress. (Tôi ko chắc chắn là song giầy ê rất có thể đi cùng theo với chiếc váy ê.)

support

/səˈpɔːrt/

ủng hộ

Ví dụ:

Mike always supports me in every situation. (Mike luôn ủng hộ tôi vào cụ thể từng trường hợp.)

Tham khảo thêm:

 1. Cấu trúc But for

 2. Cấu trúc Be able to

 3. Cấu trúc Rather than

Bài tập luyện vận dụng

Chọn đáp án đúng:

1. Heinz ___________ getting rid of this tree.

A. in favour of

B. is in favour of

C. are in favour of 

2. Yen ________ up early ________ my advice.

A. get / in favour of

B. is get / in favour of

C. gets / in favour of 

3. They ________ extra hours ________  the quấn.

A. work / in favour of

B. is work / in favour of

C. works / in favour of 

4. My class ________  him.

A. is in favour of

B. are in favour of

C. in favour of

5. Minh was in favour of ________  for dinner.

A. noodles

B. had noodles

C. have noodles

6. We ________  Trang because she is a beautiful girl.

A. are voted in favour of

B. in favour of voting

C. are in favour of voting for

7. Her family ________  the new xế hộp.

A. is in favour of choose

B. are in favour of choose

C. is in favour of

Đáp án

1. B

2. C

3. A

4. A

5. A

6. C

7. C

Tổng kết 

Như vậy, nội dung bài viết đang được hỗ trợ cho những người học tập ý nghĩa sâu sắc, cách sử dụng phổ cập, một trong những kể từ đồng nghĩa tương quan với cấu trúc In favour of. Thêm vô ê, người học tập giờ Anh trọn vẹn rất có thể gia tăng kiến thức và kỹ năng này vị phần bài xích tập luyện áp dụng. Hy vọng sau khoản thời gian gọi nội dung bài viết này, người gọi rất có thể dùng thành thục cấu hình bên trên.

Xem thêm: take step là gì