in favour of là gì

Bài ghi chép share chân thành và ý nghĩa, cơ hội dùng và những lựa lựa chọn thay cho thế của cấu tạo in favour of vô giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: in favour of là gì

Published on

in favour of la gi cach dung chi tiet vô tieng anh

Cấu trúc In favour of là 1 cấu tạo kha khá thịnh hành vô giờ đồng hồ Anh, được dùng Lúc mong muốn phân bua sự đồng ý, giã trở nên, cỗ vũ. Tại nội dung bài viết này, người sáng tác tiếp tục trình làng ví dụ rộng lớn về chân thành và ý nghĩa, cơ hội dùng và những (cụm) kể từ đồng nghĩa tương quan với cấu tạo bên trên.

Key takeaways

 • Cấu trúc In favour of thể hiện nay sự cỗ vũ hoặc yêu thương quí so với ai / vật gì.

 • Cấu trúc với in favour of: S + tobe/V + in favour of + N.

In favour of là gì?

Từ “favour” (hay “favor” Theo phong cách ghi chép của Anh Mỹ), hiểu là /ˈfeɪ.vɚ/, là 1 danh kể từ đem chân thành và ý nghĩa là sự việc cỗ vũ, thuận tình, hoặc ưu tiên. Từ này vừa phải hoàn toàn có thể là danh kể từ, vừa phải hoàn toàn có thể là động kể từ.

Ví dụ:

 • Will you bởi bu a favor and return trang chủ at four o’clock? (Bạn tiếp tục giúp tôi một việc và về lại quê hương khi tứ giờ đồng hồ đeo tay chứ?)

 • Nhung favored a trip to tướng Europe. (Nhung thích đi phượt Châu Âu.)

In favour of được sử dụng với tức là “ủng hộ”, “chấp thuận”, “có ý tốt so với ai/cái gì” hoặc “theo ý của người nào, vì thế ai”.

Ví dụ:

 • Her parents are in favour of bu being friends with her. (Bố u của cô ấy ấy ủng hộ việc tôi thực hiện chúng ta với cô ấy. )

 • Everyone voted in favour of the prohibition of smoking in public areas. (Mọi người tiếp tục bỏ thăm ủng hộ việc cấm hút thuốc lá ở điểm công nằm trong. )

 • I think I will vote in favour of Giang for the next team’s leader. (Tôi suy nghĩ tôi tiếp tục vứt phiếu cỗ vũ Giang thực hiện group trưởng tiếp sau của group. )

In favour of là gìCách dùng cấu tạo In favour of

Người học tập hoàn toàn có thể dùng in favour of theo gót nhì cơ hội chính: theo gót sau động kể từ thông thường hoặc động kể từ tobe. Trong cả hai cơ hội, nghĩa của “in favor of” ko thay đổi - vẫn chính là “đồng ý, thuận tình, cỗ vũ cái gì/ai đó”.

Theo sau động kể từ thường

Công thức: S + V + in favour of + N/gerund

Ví dụ:

 • The majority of class members voted in favour of Lan. (Đa số những member vô lớp tiếp tục vứt phiếu cỗ vũ Lan.)

 • We totally agree in favour of learning rather kêu ca spending time doing things that don’t make sense. (Chúng tôi trọn vẹn ủng hộ việc học tập rộng lớn là dành riêng thời hạn thực hiện những việc bất nghĩa.)

 • Linda and Mika go to tướng school early in favour of the teacher's advice. (Linda và Mika cho tới ngôi trường sớm theo lời răn dạy của nhà giáo.)

Theo sau động kể từ tobe

Công thức: S + be in favour of + N/gerund

Ví dụ:

 • Lan is in favour of planting more trees in the garden. (Lan ủng hộ việc trồng nhiều cây ở vô vườn.)

 • They are in favour of new methods of urban improvement rather kêu ca sticking to tướng the traditional. (Họ ủng hộ những cách thức nâng cao thành phố mới rộng lớn là phụ thuộc vào những cách thức truyền thống cuội nguồn.)

 • He is in favour of getting another cát. (Anh ấy ủng hộ việc nuôi thêm 1 chú mèo.)

Ví dụ về cấu tạo In favour ofIn favour of và một số trong những kể từ đồng nghĩa

Thay vì thế dùng cấu tạo in favour of, người học tập còn hoàn toàn có thể dùng nhiều cụm kể từ đem nghĩa tương đương.

Từ đồng nghĩa tương quan với in favor of

Phiên âm

Nghĩa

accept

/əkˈsept/

chấp nhận

Ví dụ:

The new vending machines will accept coins of any denomination. (Các loại máy sản phẩm tự động hóa mới nhất tiếp tục chấp nhận chi phí xu với ngẫu nhiên mệnh giá chỉ nào là.)

agree

/əˈɡriː/

đồng ý

Ví dụ:

She always agrees with her parents. (Cô ấy luôn luôn luôn đồng ý với cha mẹ.)

assent

/əˈsent/

đồng ý, giã thành

Ví dụ:

Has he assented to the terms of the contract of house renting? (Anh ấy đã đồng ý với những pháp luật vô ăn ý đồng mướn ngôi nhà chưa? )

consent

Xem thêm: factor là gì

/kənˈsent/

đồng ý, giã thành

Ví dụ:

After a few weeks, Huy’s mother consented to him dating Anh. (Sau một vài ba ngày, u của Huy tiếp tục ưng thuận việc Huy hò hẹn với Ánh.)

go along with

/ɡəʊ əˈlɒŋ wɪð/ 

đồng ý với ai/ vật gì (ý tưởng, hành vi nào là đó)

Ví dụ:

Tom was too straight. He'd never go along with your opinions. (Tom vượt lên trên trực tiếp thắn. Anh ấy sẽ không còn khi nào đồng ý với ý kiến của công ty.)

go with

/ɡəʊ wɪð/ 

lựa lựa chọn tuân theo ai/ phát minh gì

Ví dụ:

I am not sure that those shoes really go with that dress. (Tôi ko chắc chắn rằng song giầy cơ hoàn toàn có thể đi cùng theo với chiếc váy cơ.)

support

/səˈpɔːrt/

ủng hộ

Ví dụ:

Mike always supports me in every situation. (Mike luôn ủng hộ tôi vào cụ thể từng trường hợp.)

Tham khảo thêm:

 1. Cấu trúc But for

 2. Cấu trúc Be able to

 3. Cấu trúc Rather than

Bài luyện vận dụng

Chọn đáp án đúng:

1. Heinz ___________ getting rid of this tree.

A. in favour of

B. is in favour of

C. are in favour of 

2. Yen ________ up early ________ my advice.

A. get / in favour of

B. is get / in favour of

C. gets / in favour of 

3. They ________ extra hours ________  the quấn.

A. work / in favour of

B. is work / in favour of

C. works / in favour of 

4. My class ________  him.

A. is in favour of

B. are in favour of

C. in favour of

5. Minh was in favour of ________  for dinner.

A. noodles

B. had noodles

C. have noodles

6. We ________  Trang because she is a beautiful girl.

A. are voted in favour of

B. in favour of voting

C. are in favour of voting for

7. Her family ________  the new xế hộp.

A. is in favour of choose

B. are in favour of choose

C. is in favour of

Đáp án

1. B

2. C

3. A

4. A

5. A

6. C

7. C

Tổng kết 

Như vậy, nội dung bài viết tiếp tục cung ứng cho những người học tập chân thành và ý nghĩa, cách sử dụng thịnh hành, một số trong những kể từ đồng nghĩa tương quan với cấu trúc In favour of. Thêm vô cơ, người học tập giờ đồng hồ Anh trọn vẹn hoàn toàn có thể gia tăng kiến thức và kỹ năng này vị phần bài bác luyện áp dụng. Hy vọng sau thời điểm hiểu nội dung bài viết này, người hiểu hoàn toàn có thể dùng thạo cấu tạo bên trên.

Xem thêm: axe là gì