in recognition of là gì

Bạn đang xem: in recognition of là gì

Vào thời gian đánh giá,

các công ty thậm chí còn còn xuất hiện trong thời hạn ngắn lại nhằm thừa nhận sự khiếu nại này.

Tại thứ tự đánh giá, công ty thậm chí

And the Nansen International Refugee

Và Văn chống ghen tị nàn quốc tế Nansen đã

nhận

giải Nobel Hòa bình công nhận đây là một trong những kế hoạch khả thi đua.

That would be a tragic mistake given ASEAN's growing clout as well as the

Đó tiếp tục là một trong những sai lầm không mong muốn bi thảm nếu như xét cho tới tác động càng ngày càng tăng của ASEAN cũng như

This was granted by Pope Leo XIII, and in recognition of this the order added"Perpetual" đồ sộ their name.[2]

De Laresle died whilst

in

Rome on 28 January 1900.[1][2].

Điều này đang được Giáo hoàng Leo XIII cấp cho, và nhằm bàng nhận điều này, mệnh lệnh đang được thêm" Vĩnh viễn" nhập thương hiệu của mình.[

2] De Laresle bị tiêu diệt trong những lúc ở Rome vào trong ngày 28 mon một năm 1900.[ 1][ 2].

Untersuchungen zur experimentellen Psychologie, later published

in

English under the title Memory: A Contribution đồ sộ Experimental Psychology- he was made a professor at the University

of

Berlin,

Untersuchungen zur experimentellen Psychologie later published in English under the title Memory: A Contribution đồ sộ Experimental Psychology Ông

đã

được triển khai một GS bên trên Đại học tập Berlin,

nhiều năng lực ông đã nhận được ấn phẩm này.

ministers

of

health from the E8 thành viên countries joined national malaria programme managers, technical partners, and representatives

of

The Global Fund for a grant signing ceremony

in

Kasane, Botswana.

Hôm loại tư, ghi nhận sự tài trợ đáng chú ý này cho tới việc loại trừ bệnh dịch sốt

rét ở miền nam bộ châu Phi, Sở trưởng Y tế kể từ những nước member E8 nhập cuộc cùng theo với những ngôi nhà quản lý và vận hành lịch trình oi rét vương quốc, những đối tác chiến lược chuyên môn và những thay mặt của Quỹ toàn thế giới cho 1 sự kiện thỏa thuận tài trợ quỹ ở Kasane, Botswana.

And therefore, day by day,

we can and must live our life in recognition of this fundamental belonging and

in

heartfelt gratitude toward our Father,

who creates each one

of

us individually, unrepeatable, but always according đồ sộ the image

of

his beloved Son, Jesus.

Và vì thế, cuộc sống thường ngày của tất cả chúng ta, ngày qua chuyện ngày,

chúng tao rất có thể và tất cả chúng ta nên sinh sống nó trong sự nhận biết

sự

thuộc sở hữu căn bạn dạng này

trong sự nhận

thức tận tâm

hồn khuynh hướng về Cha tất cả chúng ta, Người đang được tạo ra tất cả chúng ta từng người một cơ hội đơn nhất, đặc biệt, tuy nhiên luôn luôn luôn luôn là hình hình họa của Người Con mến yêu của Ngài, Đức Giêsu Kitô.

toàn thế giới của UNESCO.

thống quản lý và vận hành môi trường xung quanh sẽ:

the Queens Award for Export.

được trao phần thưởng Queens cho tới xuất khẩu.

award from the United Nations.

500" phần thưởng đáng tin tưởng của Liên Hiệp Quốc.

EU Presidency đồ sộ be awarded ISO 20121 certification.

Chủ tịch EU trước tiên được trao hội chứng

nhận

ISO 20121.

500" award from the United Nations.

500" phần thưởng đáng tin tưởng của Liên Hiệp Quốc.

of

trang web design basics with the beginner

in

mind.

sự cơ bạn dạng về design trang web với những người mới nhất chính thức.

study have won the $US3 million($3.9 million) Special Breakthrough Prize.

Để ghi nhận trở nên tựu xứng đáng lưu ý này, những ngôi nhà khoa học tập tham ô gia

phân tích đang được giành được phần thưởng đột đập quan trọng trị giá bán 3 triệu đô la.

Travel changed its name

in

Xem thêm: contradict là gì

1967 đồ sộ the Council on International Educational Exchange.

Hội đồng Du lịch Sinh viên đang được thay tên trở nên Hội đồng Trao thay đổi Giáo dục đào tạo Quốc tế( CIEE).

a diverse range

of

bespoke consultancy and business development projects.

Để quá nhận điều này, nhiều công ty thời trang và năng động tiên phong hàng đầu đang được được chấp nhận Shop chúng tôi thực

hiện tại hàng loạt những dự án công trình tư vấn và cách tân và phát triển sale đa dạng mẫu mã.

was awarded the Second Class Labor Order and at the same time was awarded the Heroic unit.

Để ghi nhận những góp sức rộng lớn lao này, năm 2000,

ngôi nhà ngôi trường đang được

nhận

Huân chương Lao động hạng II và đôi khi được phong tặng đơn vị chức năng Anh hùng.

on an important project, titled“Improving nutrition for pregnant women and breastfeeding mothers.”.

Nhận ấn định được yếu tố này, Abbott đang được liên minh với Sở Y tế trong một dự án công trình quan lại trọng:

Cải thiện hiện tượng đủ dinh dưỡng cho tới phụ phái nữ có thai và người mẹ chăm con.

and guarantee both the origin and the quality

of

the beef served by the finest hotels and restaurants.

ấn định và đáp ứng cả xuất xứ và quality thịt trườn được đáp ứng vị những hotel và quán ăn cực tốt.

and tư vấn rather than vãn prescribe solutions based on our own personal or cultural values, while still staying honest and authentic đồ sộ ourselves and our principles.

và tương hỗ chứ không hướng dẫn và chỉ định những biện pháp dựa vào những độ quý hiếm cá thể hoặc văn hóa truyền thống của Shop chúng tôi, trong những lúc vẫn chân thực và xác thực với chủ yếu bản thân và những lý lẽ của Shop chúng tôi.

đồ sộ fight

this

environmental problem caused by human behaviour.

sát 200 vương quốc đang được đồng ý

để

ngăn chặn yếu tố về môi trường xung quanh

này

phát sinh vị hành động của thế giới.

Thing at the Women

of

the Year Awards

in

năm trước, as well as a Cosmo Awesome Women Nomination.

với Next Big Thing của Glamour bên trên Trao Giải Phụ phái nữ của năm năm trước, hao hao giành được một đề cử nhập Cosmo Awesome Women.

In recognition of this solemn responsibility, the World Heritage Committee in its 25 th session(2001), agreed that forests warranted a particular focus,

and approved the creation

of

the World Heritage Forest programme đồ sộ ensure that the World Heritage Convention be leveraged as much as possible đồ sộ further forest conservation on a global scale.

Công nhận trách móc nhiệm quan trọng này, Ủy ban Di sản trái đất trong buổi họp thứ tự loại 25(

2001) đang được đồng ý rằng những khu rừng rậm rất cần phải quan trọng triệu tập đảm bảo an toàn, và trải qua Chương trình khởi tạo những di tích rừng trái đất.

right đồ sộ use the 12-pointed Royal stag emblem on their coat

of

arms.

tộc Mackenzie quyền dùng hình tượng đầu nai 12 nhánh bên trên huy hiệu của mình.

In recognition of this noble act the grateful King granted the Clan Mackenzie the right đồ sộ use a 12 point stag, representing a Royal, in their coat

of

arms.

Để công nhận hành vi cao quý này, Nhà vua đang được trao cho tới gia tộc Mackenzie quyền dùng hình tượng đầu nai 12 nhánh trên huy hiệu của mình.

In recognition of this, we have completed a thorough analysis

of

the business mechanics required đồ sộ ensure that the PlayStation experience for our users remains intact today, and in the future, as we

look đồ sộ open up the platform.".

Để ghi nhận điều này, Shop chúng tôi đang được hoàn thành xong một phân tách kỹ lưỡng về cách thức sale quan trọng

để

đảm nói rằng hưởng thụ PlayStation cho những người người sử dụng của Shop chúng tôi vẫn tồn tại vẹn nguyên ngày thời điểm hôm nay và trong sau này,

khi Shop chúng tôi mò mẫm cơ hội há nền tảng

này.

In recognition of this, we have completed a thorough analysis

of

the business mechanics required đồ sộ ensure that the PlayStation experience for our users remains intact today, and in the future,

as we look đồ sộ open up the platform.

Ghi nhận điều đó, Shop chúng tôi đang được phân tách kỹ lưỡng về cách thức sale quan trọng nhằm mục tiêu đáp ứng hưởng thụ PlayStation cho những người nghịch tặc sẽ tiến hành không thay đổi vẹn trong thời điểm hôm nay và sau này,

khi nhưng mà Shop chúng tôi mò mẫm cơ hội há nền tảng này.

Corporate Governance Association) and CLSA Asia-Pacific Markets ranked Zyxel as the second most highly ranked green enterprise in Asia and the first

in

Taiwan.

Để ghi nhận sự góp sức này," CG Watch 2007" report vị ACGA(

Thương Hội Quản trị công ty lớn Châu Á) và CLSA Asia- Pacific Markets xếp thứ hạng Zyxel là công ty Xanh chất lượng tốt thứ hai châu Á và là cực tốt

Đài Loan.

Xem thêm: refrigerator là gì