interpolation là gì

/in¸tə:pə´leiʃən/

Thông dụng

Danh từ

Sự tự động ý tăng kể từ vào trong 1 văn kiện
(toán học) luật lệ nội suy

Chuyên ngành

Toán & tin cẩn

phép nội suy

Giải quí VN: Phép ước tính độ quý hiếm z của một điểm ko được lấy kiểu bên trên một mặt phẳng dựa hạ tầng bên trên những độ quý hiếm z tiếp tục biết của những điểm xung xung quanh.

bivariable interpolation
phép nội suy nhì biến
cubic interpolation
phép nội suy bậc ba
cubic interpolation
phép nội suy lập phương
electronic interpolation
phép nội suy năng lượng điện tử
interpolation by central difference
phép nội suy vì như thế sai phân giữa
inverse interpolation
phép nội suy ngược
linear interpolation
phép nội suy tuyến tính
numerical interpolation
phép nội suy vì như thế số
osculatory interpolation
phép nội suy mật tiếp
quadratic interpolation
phép nội suy bậc hai
quadratic interpolation
phép nội suy hồi quy
regressive interpolation
phép nội suy hồi quy
trigonometric interpolation
phép nội suy lượng giác
quá trình nội suy

Xây dựng

sự nội suy

Kỹ thuật cộng đồng

nội suy

Kinh tế

nội quy
sự soán cải
sự sửa lén

Bạn đang xem: interpolation là gì

sự tăng hạ (hợp đồng)

Xem thêm: deviation là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ