justification là gì

/¸dʒʌstifi´keiʃən/

Thông dụng

Danh từ

Sự bào chữa trị, sự biện hộ, sự chứng tỏ là đúng; lý lẽ bào chữa
(ngành in) sự chuẩn bị chữ mang đến trúng mặt hàng trúng chỗ

Chuyên ngành

Cơ khí & công trình

nhân tố dùng công nghệ

Giải quí EN: A series of economic and noneconomic factors that khuông the basis of using robotic technology in a manufacturing application; these factors include improved quality, efficient use of materials, performance of hazardous or undesirable tasks, advancement of manufacturing technology, and competitive market advantage.

Giải quí VN: Một loạt những yếu tố tài chính và phi tài chính tạo hình nên những hạ tầng dùng technology nhập vào phần mềm phát triển. Những yếu tố này bao hàm nâng lên unique, dùng hiệu suất cao vẹn toàn vật tư, xử lý những trường hợp hi hữu hoặc những yếu tố phiền nhiễu, tiến thủ cỗ của technology phát triển và những nguyên tố tiện lợi nhập tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh thị ngôi trường.

Bạn đang xem: justification là gì

Toán & tin tưởng

căn chỉnh

Giải quí VN: Trong năng lượng điện toán cá thể, đó là sự xác định đúng đắn của đầu kể từ đọc/ghi bên trên rãnh nhưng mà nó nên hiểu và ghi.

Xem thêm: deviation là gì

Xem thêm: raider là gì

vertical justification
cân chỉnh chiều dọc

Điện tử & viễn thông

chỉnh trang

Kỹ thuật cộng đồng

bào chữa
căn lề
sự cân nặng chỉnh
positive justification
sự chỉnh sửa dương
sự căn chỉnh
positive justification
sự chỉnh sửa dương
sự chỉnh
negative justification
sự chỉnh trực tiếp mặt hàng âm
right justification
sự chỉnh phải
sự bệnh minh
project justification
sự chứng tỏ dự án
sự nhồi

Kinh tế

biện giải
biện minh
bào chữa
chứng minh
sự biện hộ

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
absolution , trương mục , acquittal , advocacy , answer , apologia , apology , approval , argument , basis , confirmation , defense , exculpation , exoneration , explanation , extenuation , grounds , idea , mitigation , palliation , palliative , plea , pretext , raison d’

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ