kind of là gì

  • Giáo dục
  • Học giờ Anh

Thứ sáu, 11/3/2016, 16:42 (GMT+7)

Bạn đang xem: kind of là gì

Những kể từ này hoàn toàn có thể thay cho thế nhau về nghĩa. "Kind of" khá thông thườn trong những khi "sort of" người sử dụng nhập văn phát biểu nhiều hơn thế, còn "type of" hoặc xuất hiện tại ở văn viết lách.

Kind of dùng để làm duy nhất group sở hữu đặc điểm tương tự động nhau hoặc một loại xác lập. Ví dụ "Vehicles use two kind of fuel - petrol and diesel (Phương tiện giao thông vận tải người sử dụng 2 loại nhiên liệu là xăng và dầu).

Còn type of dùng để làm chỉ sự nhiều mẫu mã của một loại, ví dụ : Type of xế hộp, type of bread....

Sort of duy nhất group sở hữu nằm trong đặc điểm cùng nhau, ví dụ : "We both lượt thích the same sort of music" (Chúng tôi đều thích một dòng sản phẩm nhạc).

Cả 3 thông thường sở hữu this hoặc that đứng trước và danh kể từ số không nhiều theo gót sau. Một số ví dụ:

- His teacher does not tolerate this kind of mistake (Thầy của anh ấy tao ko mang đến qua loa lỗi loại này).

- She is the sort of woman who always gets what she wants (Cô ấy là loại người phụ nữ giới luôn luôn sở hữu những gì bản thân muốn).

- What type of xế hộp tự you drive? (Anh lái loại xe pháo nào là vậy?)

Kinds of, sorts of, types of tiếp tục cút với these hoặc those. Ví dụ:

- My teacher does not tolerate these kinds of mistakes (Thầy giáo tôi ko bỏ dở những lỗi loại này).

Xem thêm: salary là gì

- I hate those sorts of people who only care about money (Tôi ghét bỏ loại người chỉ biết quan hoài cho tới tiền).

- These types of cars are expensive đồ sộ lập cập. (Những hiệu xe thế này giắt lắm).

Trong văn phát biểu, kind of sort of còn được dùng để làm thực hiện vơi, thực hiện mang đến câu hạn chế nóng bức hoặc lịch thiệp rộng lớn. Ví dụ "She's kind of strange" (Cô ấy khá kỳ lạ), "I sort of think we should go home" (Tôi chợt nghĩ về tất cả chúng ta nên về nhà).

Kind of và sort of Lúc dùng thường thì tiếp tục là một trong cụm danh kể từ, trong những khi nếu như dùng để làm đem ý vơi câu, phát biểu rời thì lại trở nên trạng kể từ và hoàn toàn có thể đứng trước những kể từ không giống hoặc cuối câu.

Ví dụ:

- What sorts of shoes tự you need? (Bạn cần thiết loại giầy nào?).

It's cold in here, kind of (Ở trên đây rét đấy).

Tiếng Anh sở hữu sự khác lạ thân thiện văn viết lách và văn phát biểu, vì thế người học tập cần thiết xem xét dùng đích kể từ vào cụ thể từng tình huống. Người Anh hoàn toàn có thể ko phát biểu như các gì dạy dỗ nhập sách vở và giấy tờ, tuy nhiên Lúc bọn họ viết lách thì tiếp tục tương tự động sách.

Hải Khanh

Xem thêm: pastry là gì