knuckle là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trừng trị âm[sửa]

 • IPA: /ˈnə.kəl/
Hoa Kỳ[ˈnə.kəl]

Danh từ[sửa]

knuckle /ˈnə.kəl/

 1. Khớp châm ngón tay.
 2. Khuỷ, châm khuỷ (chân giò lơn, rán... ).
 3. (Kỹ thuật) Khớp nối.

Thành ngữ[sửa]

 • to get a rap on (over) the knuckles:
  1. Bị tiến công nhập châm ngón tay.
  2. (Nghĩa bóng) Bị quở trách, bị trách cứ trừng trị.
 • near the knuckle: (Thông tục) Gần tiếp cận điểm thô thục bất lịch thiệp (câu chuyện, lời nói đùa... ).

Ngoại động từ[sửa]

knuckle ngoại động từ /ˈnə.kəl/

Bạn đang xem: knuckle là gì

 1. Cốc (bằng ngón tay).
 2. Ấn vì như thế ngón tay hội ngộ.

Chia động từ[sửa]

knuckle

Xem thêm: armageddon là gì

Xem thêm: possibility là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to knuckle
Phân kể từ hiện nay tại knuckling
Phân kể từ vượt lên trước khứ knuckled
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại knuckle knuckle hoặc knucklest¹ knuckles hoặc knuckleth¹ knuckle knuckle knuckle
Quá khứ knuckled knuckled hoặc knuckledst¹ knuckled knuckled knuckled knuckled
Tương lai will/shall² knuckle will/shall knuckle hoặc wilt/shalt¹ knuckle will/shall knuckle will/shall knuckle will/shall knuckle will/shall knuckle
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại knuckle knuckle hoặc knucklest¹ knuckle knuckle knuckle knuckle
Quá khứ knuckled knuckled knuckled knuckled knuckled knuckled
Tương lai were to knuckle hoặc should knuckle were to knuckle hoặc should knuckle were to knuckle hoặc should knuckle were to knuckle hoặc should knuckle were to knuckle hoặc should knuckle were to knuckle hoặc should knuckle
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại knuckle let’s knuckle knuckle
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Nội động từ[sửa]

knuckle nội động từ /ˈnə.kəl/

 1. Tì châm ngón tay xuống khu đất (để phun bi).

Thành ngữ[sửa]

 • to knuckle down; vĩ đại knuckle under: Đầu mặt hàng, Chịu đựng khuất phục.
 • to knuckle down vĩ đại one's work: Tích cực kỳ (kiên quyết) hợp tác nhập việc.

Chia động từ[sửa]

knuckle

Dạng không những ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to knuckle
Phân kể từ hiện nay tại knuckling
Phân kể từ vượt lên trước khứ knuckled
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại knuckle knuckle hoặc knucklest¹ knuckles hoặc knuckleth¹ knuckle knuckle knuckle
Quá khứ knuckled knuckled hoặc knuckledst¹ knuckled knuckled knuckled knuckled
Tương lai will/shall² knuckle will/shall knuckle hoặc wilt/shalt¹ knuckle will/shall knuckle will/shall knuckle will/shall knuckle will/shall knuckle
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại knuckle knuckle hoặc knucklest¹ knuckle knuckle knuckle knuckle
Quá khứ knuckled knuckled knuckled knuckled knuckled knuckled
Tương lai were to knuckle hoặc should knuckle were to knuckle hoặc should knuckle were to knuckle hoặc should knuckle were to knuckle hoặc should knuckle were to knuckle hoặc should knuckle were to knuckle hoặc should knuckle
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại knuckle let’s knuckle knuckle
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "knuckle". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không lấy phí (chi tiết)

Lấy kể từ “https://lakemagadiadventures.com/w/index.php?title=knuckle&oldid=1865154”