lamp nghĩa là gì

/læmp/

Thông dụng

Danh từ

Đèn
electric lamp
đèn điện
oil lamp
đèn dầu
table lamp
đèn nhằm bàn
Mặt trời, mặt mũi trăng, sao
lamp of Phoebus
(thơ ca) mặt mũi trời
lamp of heaven
(thơ ca) mặt mũi trăng
Nguồn độ sáng (tinh thần...), mối cung cấp hy vọng
to pass (band) on the lamp
góp phần nhập bước tiến thủ (của khoa học tập, của một sự nghiệp...)
to smell of the lamp
tỏ ra sức phu; nên thức tối thức hôm nhằm làm
Nặng nề, ko thanh thoát; khó hiểu (văn)

Động từ

Chiếu sáng sủa, rọi sáng
Treo đèn, chăng đèn
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nhìn

Chuyên ngành

Toán & tin

đèn
finish lamp
(máy tính ) đèn kết thúc giục quy trình tính
gas-discharge lamp
(vật lý ) đèn phóng năng lượng điện qua chuyện khí
glow lamp
đèn rét sáng
pilot lamp
(máy tính ) đèn hiệu, đèn kiểm tra

Điện lạnh

đèn (điện)
resistance lamp
đèn năng lượng điện trở

Kỹ thuật công cộng

bóng đèn
gas discharge lamp
bóng đèn sáng sủa nhờ sáng sủa khí
gas filled lamp
bóng đèn neon
gaseous discharge headlight or lamp
đèn dầu hoặc đèn điện khí
lamp glass
thủy tinh nghịch bóng đèn
lamp socket
lỗ cắm bóng đèn
linear (source) lamp
bóng đèn trang trí
socket lamp or holder
lỗ cắm bóng đèn
cái đèn
đèn

Giải mến VN: Sở phận vật vạc sáng sủa tự tạo.

đèn báo
đèn điện
electroluminescent lamp
đèn năng lượng điện vạc quang
lamp holder
đui đèn điện
resistance lamp
đèn năng lượng điện trở
đèn rét sáng
Nernst lamp
đèn rét sáng sủa Nernst
đèn tín hiệu
flashing indicator lamp
đèn tín hiệu nhấp nháy
lamp test switch
công tắc demo đèn (tín hiệu)
oil signal lamp
đèn tín hiệu dầu hỏa
shunter lamp
đèn tín hiệu dồn
signal lamp system
hệ thống đèn tín hiệu
steadily glowing indicator lamp
đèn tín hiệu sáng sủa ổn định định
nguồn sáng

Giải mến EN: Any appliance that yields light or heat, such as an electric lamp..

Bạn đang xem: lamp nghĩa là gì

Xem thêm: leech là gì

Giải mến VN: Các đồ dùng rất có thể đột biến độ sáng hoặc sức nóng, ví như một đèn điện năng lượng điện.

ống

Kinh tế

chiếu sáng
meat-ageing lamp
đèn thắp sáng để thịt chín tới
rọi sáng

Địa chất

đèn

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
beacon , flashlight , gas lamp , gaslight , hurricane lamp , kerosene lamp , light , searchlight , torch , arc , bulb , chandelier , davy , electric , floor , gas , incandescent , lantern , oil , table