land là gì

/lænd/

Thông dụng

Danh từ

Đất; khu đất liền
to go by land
đi đàng bộ
Country land
quốc đảo
Đất trồng trọt, khu đất canh tác
barren land
đất cẵn cỗi
land reforms
cải cơ hội ruộng khu đất, cải tân điền địa
Vùng, xứ, địa phương
One's native land
Quê hương thơm xứ sở
Đất đai, điền sản
to own houses and lands
có căn nhà cửa ngõ và khu đất đai

Ngoại động từ

Đưa nhập bờ; sập bộ
to land troops
đổ cỗ quân
Dẫn cho tới, mang lại, đẩy nhập (một tình thế, một trả cảnh)
extravagance will land a man in debt
ăn tiêu xài lãng phí tiếp tục trả người tao cho tới đem công giắt nợ
Đạt được, giành được; bắt được
to land a prize
giành được giải thưởng
Đưa lên đường, giáng, đánh
to land a blow in someone's eye
giáng một trái ngược đấm nhập đôi mắt ai
to land a ball in the goal
rót bóng nhập sườn thành

Nội động từ

Ghé nhập bờ (tàu); hạ cánh (máy bay); xuống khu đất, xuống xe pháo (người); lên bờ (từ bên dưới tàu)
to land at Odessa
cặp bến ở Ô-đét-xa
the plane landed safely
máy cất cánh hạ cánh an toàn
Rơi nhập (tình trạng này đó)
to land in a fix
rơi nhập tình thế khó khăn khăn

Cấu trúc từ

the land of the leal
thiên đường
to be in the land of the living
sống, tồn tại
land of milk and honey
nơi không hề thiếu sung túc
Lộc phúc của trời
the promised land
miền khu đất hứa
to spy out the land
kín đáo thăm dò xét tình hình
to make the land
trông thấy lục địa (tàu biển)
to see how the land lies
Xem sự thể rời khỏi sao
to live on the fat of the land
ngồi non ăn chén vàng
to be on the land
làm nghề nghiệp trồng trọt cấy cày, thực hiện nghề nghiệp nông
To land on sb
Phê bình, mắng mỏ
to land up doing sth
rốt cuộc cần miễn chống thực hiện điều gì
to land sb with sth
giao vật gì cho tới ai giải quyết
to land on one's feet
hồi phục vững vàng vàng, lấy lại phong độ

hình thái từ

  • V-ing: landing
  • V-ed: landed

Chuyên ngành

Cơ khí & công trình

băng tấp tểnh hướng
khoảng tách rãnh
dải dẫn

Giải mến EN: 1. the top portion of the tooth of a cutting tool, behind the cutting edge.the top portion of the tooth of a cutting tool, behind the cutting edge.2. the flat top of a gear tooth or the flat bottom between two teeth of a cutting edge wheel.the flat top of a gear tooth or the flat bottom between two teeth of a cutting edge wheel.3. the space between flutes or grooves in drills, taps, reamers, or other cutting tools.the space between flutes or grooves in drills, taps, reamers, or other cutting tools.

Giải mến VN: 1. phần tối đa của một máy tách ở hâu phương lưỡi tách 2 đỉnh bởi của bánh răng hoặc phần đắy bởi thân thiết 2 răng của một bánh máy tách 3. khoảng tầm rỗng trong số những rãnh của khoan, tao rô, máy khoét hoặc những máy tách không giống.

Bạn đang xem: land là gì

dải dẫn (hướng)

Giao thông & vận tải

bốc lên bờ
cập bến

Hóa học tập & vật liệu

mặt mang

Ô tô

rãnh xéc măng
piston land
gờ rãnh xéc măng

Điện

mặt ghi

Giải mến VN: Diện tích ở trong số những rãnh kế tiếp nhau bên trên đĩa thu thanh.

Kỹ thuật công cộng

dải dẫn hướng
đất
đất đai
đất nước
lục địa
mặt đất
mặt tràn

Giải mến EN: 1. in equipment for molding plastics, the horizontal bearing surface of a flash mold that allows excess melt lớn escape; the bearing surface at the top of the screw flight in a screw extruder; the surface of an extrusion die, parallel lớn the melt flow.in equipment for molding plastics, the horizontal bearing surface of a flash mold that allows excess melt lớn escape; the bearing surface at the top of the screw flight in a screw extruder; the surface of an extrusion die, parallel lớn the melt flow.2. the surface between consecutive grooves of a phonograph record, or a diffraction grating.the surface between consecutive grooves of a phonograph record, or a diffraction grating.

Xem thêm: eviction là gì

Giải mến VN: 1. nhập một khí giới dùng làm đúc vật liệu bằng nhựa, mặt mày đem ở ngang của một khuôn đúc tràn được chấp nhận phần vật tư rét chảy quá trào ra; mặt mày đem ở đỉnh cỗ vít một máy đúc vít; mặt phẳng của một khuôn kéo dạng đẩy rời khỏi, tuy nhiên song với dòng sản phẩm chảy hóa học lỏng nhập một khí giới dùng làm đúc vật liệu bằng nhựa. 2. mặt mày bằng phẳng thân thiết hai tuyến phố rãnh tiếp tục của một đĩa hát, hay là 1 con cái cơ hội nhiễu xạ.

Xem thêm: balloon là gì

quốc gia
vùng
bottom land
vùng trũng
high land
vùng cao
land area
vùng khu đất liền
land use zoning
phân vùng dùng đất
low land
vùng khu đất thấp
low land area
vùng khu đất thấp
oil land
vùng dầu
prospective oil land
vùng khu đất triển vọng với dầu
tide-flooded land
vùng khu đất triều lên
wear land value
giá trị vùng bị mòn
vùng đệm nối

Kinh tế

đất
đất đai
tài sản ruộng đất

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
acreage , acres , area , beach , continent , country , countryside , dirt , district , earth , estate , expanse , extent , farming , farmland , field , ground , grounds , holding , trang chủ , homeland , loam , mainland , manor , nation , old sod , parcel , plot , province , purlieu , quarry , quinta , ranch , real estate , realty , region , shore , sod , soil , stretch , sweep , terra firma , terrain , territory , tillage , tract , body toàn thân politic , polity , acre , property , abuttal , allodium , alluvium , appanage , arable , arado , assart , barens , cadastre , cape , close , delta , demesne , dereliction , domain name , dominion , fallow , farm , freehold , garth , glebe , headland , holm , innings , island , isthmus , peninsula , plantation , plateau , reliction , terrene , topography
verb
alight , berth , bring in , kiểm tra in , come ashore , come down , come in , come lớn berth , debark , descend upon , disembark , ditch , dock , drop anchor , flatten out , get down , ground , level off , light on , make land , pilot , put down , put in , mix down , mix on deck , settle , sit down , splash down , steer , take down , thump , touch down , annex , gain , get , have , obtain , pick up , procure , secure , win , light , acquire , come by

Từ trái ngược nghĩa

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ