lie là gì

/lai/

Thông dụng

Danh từ

Sự dối trá, sự phát biểu láo, sự phát biểu điêu, sự lừa lọc trá; sự lừa lừa lọc, sự lừa gạt
to give someone the lie
buộc tội ai là lừa lọc trá
a white lie
lời dối trá vô tội
Điều tin cậy tưởng sai lầm; ước lệ sai lầm
to worship a lie
sùng bái một chiếc sai lầm
to maintain a lie
duy trì một ước lệ sai lầm

Nội động từ

Nói lừa lọc, phát biểu láo

Danh từ

Tư thế nằm
(thể dục thể thao) điểm trái ngược bóng dừng hoàn toàn sau cú đánh

Nội động kể từ .lay, .lain

Nằm, ở nghỉ
the ship is lying at the port
con tàu thả neo nằm ở vị trí mặt mày cảng
the valley lies at our feet
thung lũng nằm ở vị trí bên dưới chân bọn chúng tôi
(pháp lý) được xem như là hợp thức, được xem như là hợp lí, được pháp lý chấp nhận
the appeal does not lie
sự kháng án không khớp lệ

Cấu trúc từ

to give a lie to lớn sth
chứng minh là sai; đập tan (luận điệu)
to live a lie
tự lừa lừa lọc mình
to nail a lie
vạch trần sự lừa lọc trá
to lie in one's teeth
nói lừa lọc tuy nhiên chẳng biết ngượng, dối trá một cơ hội trơ tráo
to lie one's way into sth
nói lừa lọc nên mới mẻ đạt được đồ vật gi, đạt được đồ vật gi nhờ phát biểu dối
the lie of the land
sự thể, ngành ngọn sự việc
to lie back
ngả bản thân (nghỉ ngơi)
to lie behind sth
là tiếng trả lời mang đến đồ vật gi, là nguyên vẹn nhân của kiểu gì
[laziness]] lies behind his crimes
thói quá lười biếng là nguyên vẹn nhân tạo nên những tội lỗi của hắnl]
to lie by
nằm mặt mày, ở mặt mày cạnh
Để dự trữ, nhằm dành riêng dụm; nhằm cơ ko người sử dụng đến
to lie down
nằm nghỉ
Chịu khuất phục
to lie in
sinh nở, ở cữ
Ngủ muộn, ngủ nướng
to lie off
(hàng hải) ở tách rời (bờ hoặc tàu khác)
to lie on (upon)
thuộc trách móc nhiệm (của ai)
to lie out
ngủ tối ngoài trời
to lie up
nằm liệt giừơng (vì ốm)
Rút về một điểm kín đáo; ở một điểm kín đáo
(hàng hải) về nằm ở vị trí xưởng sửa chữa; bị loại bỏ rời khỏi ko người sử dụng được nữa
to lie with sb
là việc của, là quyền của
Ngủ với, ăn ở với (ai)
to lie heavy on sth
gây cảm hứng không dễ chịu mang đến kiểu gì
to lie down under an insult
cam Chịu đựng tiếng chửi
as one makes one's bed, sánh one must lie in it
(tục ngữ) bản thân thực hiện bản thân Chịu đựng, bụng thực hiện dạ chịu
to lie out of one's money
không được người tớ trả chi phí mang đến mình
to find out how the land lies
Xem sự thể rời khỏi sao, coi tình hình rời khỏi sao
to know where one's interest lies
biết rõ ràng lợi cho bản thân mình ở đâu
so far as in bu lies
trong phạm vi kỹ năng của tôi
to take sth lying down
dễ dàng gật đầu đồng ý điều gì
time lies heavy on one's hands
thời gian giảo u ám trôi qua
to lie low
to lie close
Ẩn bản thân kín mít, ẩn nấp
Let sleeping dogs lie
Đừng khêu gợi lại những gì ko hoặc nhập vượt lên khứ, chớ bươi cứt rời khỏi tuy nhiên ngửi
to lie at sb's door
có thể quy mang đến ai
to lie doggo
nằm in thin thít, ở ko nhúc nhích

Hình thái từ

  • Pass : lay
  • PP : lain
  • Ving : lying

Chuyên ngành

Xây dựng

nói dối

Kỹ thuật cộng đồng

bãi xây dựng
nước kiềm

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
aspersion , backbiting , calumniation , calumny , deceit , deception , defamation , detraction , dishonesty , disinformation , distortion , evasion , fable , fabrication , falsehood , falseness , falsification , falsity , fib , fiction , forgery , fraudulence , guile , hyperbole , inaccuracy , invention , libel , mendacity , misrepresentation , misstatement , myth , obloquy , perjury , prevarication , revilement , reviling , slander , subterfuge , tale , tall story , vilification , white lie * , whopper , canard , cock-and-bull story , inveracity , story , untruth , concealment , equivocation , exaggeration , fabulation , pseudology , roorback , subreption , tergiversation
verb
bear false witness , beguile , be untruthful , break promise , bs , bull * , con cái , concoct , deceive , delude , dissemble , dissimulate , distort , dupe * , equivocate , exaggerate , fabricate , nhái , falsify , fib , forswear , frame , fudge , go back on , invent , make believe , malign , misguide , misinform , misinstruct , mislead , misrepresent , misspeak , misstate , overdraw , palter , perjure , pervert , phony , plant * , prevaricate , promote , put on * , put up a front , snow * , soft-soap , string along * , victimize , be prone , be recumbent , be supine , couch , go to lớn bed , laze , lie down , loll , lounge , nap , recline , repose , rest , retire , siesta , sleep , sprawl , stretch out , turn in , be , be beside , be buried , be established , be even , be fixed , be found , be interred , be level , be located , belong , be on , be placed , be seated , beset , be smooth , exist , extend , have its seat in , occupy , prevail , reach , remain , spread , stretch , dwell , inhere , reside , bask , canard , deceit , deception , dishonesty , equivocation , fabrication , fabulate , falsehood , falsity , inveracity , languish , mendacity , misrepresentation , perjury , position , prevarication , prostrate , situated , story , subreption , tale , temporize , tergiversate , untruth

Từ trái ngược nghĩa