lighter là gì

/´laitə/

Thông dụng

Danh từ

Người thắp đèn
Cái nhảy lửa
Xà lan bốc túa hàng

Ngoại động từ

Chở mặt hàng vị xà lan

hình thái từ

  • V-ing: Lightering

Chuyên ngành

Giao thông & vận tải

sà lan

Xây dựng

phà tàu hỏa

Điện lạnh

đèn (chiếu sáng)

Kỹ thuật công cộng

bật lửa
kíp
ngòi nổ

Kinh tế

tàu lõng hàng
lighter hire
tiền mướn tàu lõng hàng
lighter hire
việc mướn tàu lõng hàng
lighter risk
rủi ro của tàu lõng hàng
tàu nhỏ gửi chứa chấp hàng
lighter hire
tiền mướn tàu nhỏ gửi chứa chấp hàng
lighter risk
rủi ro của tàu nhỏ gửi chứa chấp hàng
tàu tắc-xi
xà lan (xuồng) chở hàng

Địa chất

kiểu nhảy lửa, bugi tiến công lửa, máy châm lửa

Bạn đang xem: lighter là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Xem thêm: attribute là gì

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: commercials là gì