lion là gì

Danh từ

Con sư tử
con sư tử
(thiên văn học) ( Lion) cung Sư tử
( số nhiều) cảnh lạ; vật kỳ lạ, vật quý, vật hiếm
to see the lions
đi coi những vật lạ; chuồn thăm hỏi những cảnh kỳ lạ (ở một điểm nào)
Người nức danh, người dân có giờ đồng hồ, người được rất nhiều điểm chào mọc
Người gan lì dạ
( Lion) quốc huy nước Anh
the British Lion
nước Anh
lion in the path (way)
vật chướng ngại
Lion's share
Phần lớn số 1, phần của kẻ mạnh
Lion's skin
Sự can đảm và mạnh mẽ ngoài mặt
lion of the day
người tuy nhiên thiên hạ đều chú ý
to rush into the lion's mouth
o put (run) one's head into the lion's mouth
Lao nguồn vào vị trí nguy hại, lao nguồn vào vị trí chết
to twist the lion's tail
chửi (chế giễu) nước Anh (nhà báo nước ngoài quốc, nhất là Mỹ)
to beard the lion in his den
(tục ngữ) vô hầm hùm bắt cọp