load nghĩa là gì

/loud/

Thông dụng

Danh từ

Vật nặng nề, gánh nặng
to carry a heavy load
mang một gánh nặng
Vật gánh, vật chở, vật team (trên sườn lưng thú vật, bên trên xe pháo, tàu...)
Trách nhiệm nặng nề nề; điều lo ngại, nỗi sầu phiền
(kỹ thuật) sự tải; tải; trọng vận tải (của một con cái tàu...)
periodic load
tải tuần hoàn
Thuốc hấp thụ, đạn hấp thụ (vào súng)
(thông tục) nhiều, sản phẩm đống
loads of money
hàng lô chi phí, sản phẩm người yêu bạc
to get a load of sth
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nghe
Nhìn, trông
to take a load off sb's mind
làm mang lại ai không còn lo lắng, thực hiện mang lại ai thở phào nhẹ nhõm nhỏm
a load of old rubbish
chuyện nhảm nhí, chuyện tào lao

Ngoại động từ

Chất, chở
to load a xế hộp with cement
chất xi-măng lên xe
Nhét, nhồi, tống vô, hấp thụ đạn) súng); lắp đặt phim (máy ảnh)
to load a gun
nạp đạn vô súng
I am loaded
súng tôi đem hấp thụ đạn
to load a camera
lắp phim vô máy ảnh
to load one's stomach with food
ăn nhồi ăn nhét, ăn no căng
Chồng chất; bắt cần Chịu đựng, bắt cần gánh vác, bắt cần phụ trách...
to load somebody with work
đổ dồn (chồng chất) việc làm lên đầu ai
to load a man with insults
chửi bươi ai thậm tệ
to load someone with gifts
cho ai sản phẩm lô quà
to load someone with compliments
khen ngợi ai không còn lời
Đổ chì vô, thực hiện mang lại nặng nề thêm
to load the dice
đổ chì vô con cái súc sắc; (nghĩa bóng) gian trá lận

Nội động từ

Bốc sản phẩm, bốc vác, khuân vác
Nạp đạn

hình thái từ

  • v-ing: Loading
  • V-ed: Loaded

Cơ khí & công trình

khối nặng
mẻ liệu (lò)
tải điện

Xây dựng

bốc xếp
khuân vác
đặt tải
hàng (hóa)
tăng tải
vật nặng

Y học

tải, trọng vận tải, vận tải lượng

Kỹ thuật cộng đồng

lượng tải
load capacity
dung lượng tải
load equivalent
đương lượng vận tải trọng
load estimating
sự ước tính vận tải trọng
khởi động
IPL (initialprogram load)
sự hấp thụ lịch trình khởi động
no-load start
sự phát động ko tải
starting load
phụ vận tải khởi động
nạp
nạp vào

Giải quí VN: Chuyển những mệnh lệnh lịch trình hoặc tài liệu từ 1 đĩa vô bộ nhớ lưu trữ truy vấn ngẫu nhiêu ( RAM) của dòng sản phẩm tính.

đặt (phụ) tải
đồ tải
nhập vào

Giải quí VN: Chuyển những mệnh lệnh lịch trình hoặc tài liệu từ 1 đĩa vô bộ nhớ lưu trữ truy vấn ngẫu nhiêu ( RAM) của dòng sản phẩm tính.

Bạn đang xem: load nghĩa là gì

gây đổi thay dạng
proof load
tải trọng được chấp nhận tối nhiều (không tạo nên biến tấu dư)
gia tải
hàng hóa
load compartment
buồng (lạnh) sản phẩm hóa
load temperature
nhiệt phỏng sản phẩm hóa
load [commodity] temperature
nhiệt phỏng sản phẩm hóa
securing of load
bảo vệ sản phẩm hóa
securing of load
gia cố sản phẩm hóa
mồi
phụ tải
sự hóa học thải
sự nạp
sự hấp thụ liệu
pre-load (ing)
sự hấp thụ liệu trước
sự hấp thụ tải
sự tải
sức nặng
crane load
sức nâng của cần thiết trục
load lifting capacity
sức nâng (tải)
load line
đường cáp Chịu đựng mức độ nặng
working load
sức nâng (của một vũ khí nâng)
working load limit
sức nâng tối đa
tải

Giải quí EN: The amount of electric power that is used by a machine or circuit as it performs its function.  .

Giải quí VN: Lượng năng lượng điện năng được sử dụng vì như thế một máy hoặc mạch Khi nó triển khai tác dụng của tớ.

Xem thêm: mitigation là gì

vấu (cam)

Kinh tế

bốc hàng
chất (hàng) vào
load the cargo into the hold
chất sản phẩm vô vùng tàu
chất hàng
container load plan
bảng plan hóa học sản phẩm công -ten-nơ
full container load
chất sản phẩm giàn giụa công-ten-nơ
load a ship with cargo
chất sản phẩm lên tàu
load the cargo into the hold
chất sản phẩm vô vùng tàu
pallet load
việc hóa học sản phẩm bên trên pa-lét
unit load
chất sản phẩm phân nhóm
unit load
sự hóa học sản phẩm & hàng hóa trở nên đơn vị chức năng chi tiêu chuẩn
chất lên (xe, tàu...)
chất tải
chở
hàng chở
back load
hàng chở chuyến về
less kêu ca container load cargo
hàng chở lẻ
less kêu ca full load
hàng chở lẻ
part load
hàng chở ko giàn giụa xe
truck load
hàng chở giàn giụa xe
truck load
hàng chở một xe pháo tải
truck load cargo
hàng chở giàn giụa xe
hàng hóa của một xe
phí (bán hội chứng khoán) lượng tải
phí bán

Giải quí VN: Phí cung cấp tự ngôi nhà góp vốn đầu tư trả tức là người tiêu dùng CP vô quỹ qua lại góp vốn đầu tư đem phí hoặc trợ cấp cho mỗi năm. Người tớ tính loại phí này Khi CP hoặc số đơn vị chức năng CP được mua; phí nhằm rút chi phí gọi là phí ngăn hậu (Back-End Load) (hay Rear-End Load). Quỹ này ko tính phí này gọi là quỹ ko phí cung cấp. Xem: Investment Company.

Xem thêm: w đọc là gì

tải trọng
boat-load
tải trọng của tàu
cold storage floor load
sự trọng tải hữu ích bên trên sàn lạnh
tải vào
tiếp nhận vật chở
vật chở
vật nặng

Nguồn không giống

  • load : Corporateinformation

Địa chất

sụp vận tải, trọng tải, vận tải lượng, hóa học vận tải, xếp vận tải, hấp thụ dung dịch nổ vô lỗ khoan

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
amount , bale , bundle , capacity , charge , consignment , contents , encumbrance , goods , haul , heft , hindrance , lading , mass , pack , parcel , part , payload , shipment , shot , weight , affliction , albatross , care , cumber , deadweight , drag , drain , duty , excess baggage , incubus , liability , millstone * , obligation , onus , oppression , responsibility , task , tax , trouble , trust , worry , cargo , freight , jillion , million , multiplicity , ream , trillion , burden , impediment , ponderosity , quantity , resistance , stress
verb
arrange , ballast , bear , carry , charge , chock , choke , containerize , cram , fill , flood , freight , glut , gorge , heap , heap up , jam * , lade , lumber , mass , oversupply , pack , pile , pile it on , pile up , place , pour in , put aboard , ram in , stack , store , stow , stuff , surfeit , swamp , top , top off , weigh , weigh down , weight , burden , encumber , hamper , oppress , saddle , task , tax , trouble , worry , cumber , jam , mob , belie , color , falsify , misrepresent , misstate , pervert , twist , warp , wrench , wrest , debase , doctor , sophisticate , bundle , cargo , carriage , clog , contents , drag , drain , goods , haul , pressure , shipment , tote

Từ trái ngược nghĩa

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ