look at là gì

1. See 

Bạn đang xem: look at là gì

See có tức thị phát hiện ra gì cơ mặc dù tất cả chúng ta sở hữu để ý hay là không.
Ví dụ:
Suddenly I saw something strange. (Đột nhiên tôi thấy cái gì này là kỳ lạ.)
Did you see the article about the strike in today’s paper?
(Cậu tiếp tục coi nội dung bài viết về cuộc làm reo bên trên báo thời điểm hôm nay chưa?)

2. Look (at)

Chúng tớ người sử dụng look nhằm nói đến việc triệu tập, để ý, nỗ lực để xem gì cơ. Quý Khách hoàn toàn có thể nhìn (see) gì này mà không muốn tuy nhiên các bạn chỉ hoàn toàn có thể nhìn (look at) một cơ hội sở hữu ngôi nhà đích.
Hãy ví sánh:
I looked at the photo, but I didn't see anybody I knew.
(Tôi nhìn nhập tấm hình ảnh tuy nhiên tôi ko thấy ai thân quen cả.)
Do you see that man?~ Yes. ~ Look again. ~ Good heavens! It's Moriarty!
(Cậu sở hữu phát hiện ra người con trai cơ không? ~ Có. ~ Nhìn lại cút. ~ Trời ơi! Đó là Moriarty!
He looked at her with his eyes full of love. (Anh nhìn cô với ánh mắt đong giàn giụa thương cảm.)

Khi sở hữu tân ngữ, tớ người sử dụng look at. Khi không tồn tại tân ngữ thì look không tồn tại giới kể từ.
Hãy ví sánh:
Look at me! (Nhìn tôi đi!)
KHÔNG DÙNG: Look me!
Look! (Nhìn kìa!)
KHÔNG DÙNG: Look at!

Chú ý at thông thường được lược vứt trước mệnh đề wh-.
Ví dụ:
Look (at) what you've done!  (Hãy nhìn những gì anh đã thử này!)
Look who's here! (Nhìn coi ai đây!)
Look where you’re going. (Nhìn điểm ban đang di chuyển cho tới tề.)

3. Watch

Watch tương đương như look at nhưng nhằm chỉ điều gì cơ đang được ra mắt hoặc tiếp tục xẩy ra. Chúng tớ nhìn (watch) những gì thay cho thay đổi, dịch rời hoặc cải tiến và phát triển.
Ví dụ:
Watch that man - I want vĩ đại know everything he does.
(Xem người con trai cơ - tớ mong muốn biết toàn bộ tất cả ông tớ thực hiện.)
I usually watch a football match on Saturday afternoon.
(Tôi thông thường xem bóng đá nhập chiều loại 7.)

Xem thêm: synthesize là gì

4. Các vụ việc giàn giụa đủ

Watch thông thường được nói đến những sự việc đang ra mắt, nhập tiến trình. Chúng tớ người sử dụng see nhằm nói đến toàn cỗ mùng trình thao diễn, vở kịch, bộ phim truyền hình, trận đấu...
Hãy ví sánh:
He got into a fight yesterday afternoon while he was watching a football match.
(Anh ấy sở hữu một cuộc cãi cọ chiều qua loa trong những khi đang được coi trận đấu bóng đá.)
KHÔNG DÙNG: ...while he was seeing a football match.
Have you ever seen Chaplin's ‘The Great Dictator’?.
(Cậu tiếp tục coi 'Nhà độc tài vĩ đại' của Chaplin chưa?)

5. Watch TV

Watch thông thường được sử dụng với TV, cả watch see đều dùng để làm nói đến những lịch trình TV và phim hình ảnh.
Ví dụ:
You spend too much time watching TV.
(Con dành riêng rất nhiều thời hạn coi TV.)
We watched/saw a great film on TV last night.
(Chúng tôi tiếp tục coi một bộ phim truyền hình hoặc tối qua loa.)

6. See if/whether

See có thể có if/whether theo sau với nghĩa 'tìm thấy'. Look watch thông thường ko được sử dụng Theo phong cách này.
Ví dụ:
See if that suit still fits you. 
(Xem chừng cỗ ăn mặc quần áo này vẫn vừa vặn với anh.)
I’m looking vĩ đại see whether there’s any food left.
(Tớ đang được mò mẫm coi liệu còn món ăn ko.)
Ring up and see whether she’s in.
(Bấm chuông và coi liệu cô ấy sở hữu ở nhập ko.)

Xem thêm: stack là gì