make a commitment là gì

Trong quy trình học tập giờ Anh, dùng những collocations (các kể từ theo dõi cụm với nhau) vô miêu tả gom trình diễn ngữ điệu ngẫu nhiên như người bạn dạng xứ, và điều này gom truyền đạt vấn đề hiệu suất cao nhất. Thông qua loa nội dung bài viết, người sáng tác mang tới người hiểu những cụm collocation với make dễ dàng lưu giữ và dễ dàng vận dụng vô quy trình học hành và tiếp xúc. Tác fake cũng lời khuyên một cách thức học tập kể từ vựng đi kèm theo và gom tăng hiệu suất cao học tập kể từ vựng. Sau cơ, người hiểu tiếp tục tập luyện phần mềm kỹ năng một vừa hai phải thích nghi vào trong 1 bài bác tập luyện áp dụng ở cuối nội dung bài viết.

Key takeaways

Bạn đang xem: make a commitment là gì

1. Học kể từ vựng qua loa văn cảnh đòi hỏi sẵn sàng toàn cảnh dễ dàng lưu giữ dễ dàng nắm bắt vì thế những kể từ vựng đơn giản

2. Nên dùng tăng động kể từ giản dị và đơn giản minh họa mang lại kể từ vựng cần thiết học tập vô toàn cảnh nhằm contact hiệu suất cao hơn

Gợi ý cơ hội học tập kể từ vựng qua loa ngữ cảnh

Để người hiểu ghi lưu giữ collocations hiệu suất cao, người sáng tác ra mắt cách thức học tập kể từ vựng qua loa văn cảnh. Người học tập tiếp tục đặt điều kể từ mới mẻ bản thân cần thiết học tập vào trong 1 toàn cảnh bao gồm những kể từ thân thuộc, giản dị và đơn giản, và khêu gợi đi ra được chân thành và ý nghĩa của kể từ bản thân cần thiết học tập. Nhờ cách thức này, học tập viên hoàn toàn có thể hiểu sâu sắc rộng lớn về nghĩa của kể từ chứ không chỉ lưu giữ mặt mày nghĩa. Trong khi, người học tập cũng hiểu rộng lớn về toàn cảnh dùng kể từ sao mang lại phù hợp
Ngữ cảnh cho 1 từ/cụm kể từ bất kì hoàn toàn có thể được khai quật qua loa những nguyên tố sau:

 • Tính hóa học liên quan

 • Hành động liên quan

 • Đối tượng liên quan

6-collocations-voi-make-boi-canh

Lưu ý

 • Chuẩn bị một vài lượng kể từ vựng một vừa hai phải nên để mang vô văn cảnh (5 – 7 từ/cụm từ), tách dùng rất nhiều kể từ khiến cho rơi rụng sự triệu tập giành riêng cho kể từ cần thiết ghi lưu giữ chính

 • Các kể từ sẵn sàng nên là kể từ giản dị và đơn giản và thân thuộc với người tiêu dùng, tách người sử dụng kể từ phức tạp hoặc ko quen thuộc.

 • Ngữ pháp dùng trọng toàn cảnh nên là ngữ pháp giản dị và đơn giản, tách phức tạp hóa câu văn tiếp tục tạo cho năng lực triệu tập giành riêng cho việc học tập kể từ vựng bị suy tách.

 • Hành động vô toàn cảnh nên là động kể từ đơn với nghĩa ngay sát sát tương tự, hoặc lý giải mang lại cụm từ/từ cần thiết học

Cách áp dụng cách thức học tập kể từ vựng qua loa văn cảnh sẽ tiến hành minh họa rõ ràng vô quy trình giải nghĩa và phân tách những collocations chuồn với động kể từ Make tại đây.

Giới thiệu collocations với Make

6-collocations-voi-make-gioi-thieu

Make a break

Định nghĩa: Kết thúc đẩy một quan hệ ràng buộc một cơ hội đột ngột

Lưu ý

Bên cạnh đường nét tức là “kết thúc đẩy một quan hệ ràng buộc một cơ hội đột ngột”, cụm “make a break” còn tồn tại đường nét tức là “dừng lại một thói quen”.

Ví dụ:

 • “Kết thúc đẩy mội quan hệ gắn bó”: When a relationship ends, it’s often best lớn make a break (Khi một quan hệ kết thúc đẩy, thông thường cực tốt là tránh việc bắt gặp nhau nữa)

 • “Dừng lại một thói quen”: You’ve been in your jobs for years – It’s time you made a break (Bạn đã từng việc làm này quá lâu rồi – Đến khi các bạn nên thay cho thay đổi rồi)

Cụm “make a break” kèm theo với giới kể từ “from/for” Có nghĩa là “trốn bay khỏi/đến một vị trí” (hành động thông thường kèm cặp với vũ lực)

Ví dụ:

 • A group of prisoners made a break from the jail a few years ago (Một group tù nhân trốn bay ngoài trại giam cầm một vài ba năm trước).

 • The mèo made a break for the door (Con mèo chạy và trốn bay cho tới cái cửa)

Ứng dụng cách thức học tập kể từ vựng theo dõi văn cảnh vô cụm từ

Từ vựng kiến tạo toàn cảnh xung xung quanh việc kết thúc đẩy một thói quen thuộc hay như là 1 quan hệ hoàn toàn có thể thực hiện như sau:

 • Tính hóa học liên quan: “sad” (buồn bã)

 • Hành động liên quan: “suddenly and completely stop seeing each other” (đột ngột và trọn vẹn ko họp mặt nhau nữa), “cannot take it anymore” (không thể Chịu đựng đựng thêm) và “fight” (cãi vã)

 • Đối tượng liên quan: “the couple” (một cặp đôi)

Bối cảnh:

After years of being together, the couple have finally decided lớn make a break. They have had a lot of fights and cannot take it anymore. In fact, they decide lớn suddenly and completely stop seeing each other, which is really sad.

Sau nhiều năm cùng mọi người trong nhà, đôi bạn trẻ đang được đưa ra quyết định tiếp tục tách đi ra và kết thúc đẩy quan hệ. Họ đang được tranh luận thật nhiều và ko thể Chịu đựng đựng nhau tăng. Cụ thể, đôi bạn trẻ đưa ra quyết định đột ngột và trọn vẹn giới hạn bắt gặp nhau.

Giải thích:

Trong toàn cảnh bên trên, người hiểu hoàn toàn có thể luận đi ra nghĩa và ghi lưu giữ cụm “make a break” (kết thúc đẩy một quan hệ đột ngột) phụ thuộc vào kể từ “suddenly and completely stop seeing each other (đột ngột giới hạn họp mặt nhau) với đặc thù tương tự động. Bối cảnh đặt điều trong một quan hệ của một đôi bạn trẻ có rất nhiều yếu tố và tranh luận mang tới lí giải mang lại hành vi bên trên.

Make a difference

Định nghĩa: Cải thiện tình hình

Lưu ý

Cụm “make a difference” đi kèm theo với giới kể từ “to” và hâu phương là đối tượng người tiêu dùng được nâng cấp.

Ví dụ: Exercise can make a difference lớn your state of health (Tập thể thao hoàn toàn có thể nâng cấp tình hình sức mạnh của bạn)

Ứng dụng cách thức học tập kể từ vựng theo dõi văn cảnh vô cụm từ

Từ vựng kiến tạo toàn cảnh xung xung quanh việc nâng cấp một tình hình hoàn toàn có thể thực hiện như sau:

 • Tính hóa học liên quan: “necessary” (cần thiết)

 • Hành động liên quan: “improve” (cải thiện), “get better” (trở nên chất lượng hơn), và “turn lớn public transport” (chuyển lịch sự người sử dụng phương tiện đi lại công cộng)

 • Đối tượng: “the đô thị council” (hội đồng trở thành phố) và “citizens” (người dân)

Bối cảnh:

It is necessary lớn make a difference lớn congestions in cities. In order lớn bởi ví, the đô thị councils have encouraged citizens lớn turn lớn public transport, which can help congestions lớn improve and lớn get better.

Điều quan trọng là nâng cấp tình hình tắc đàng ở những TP. Hồ Chí Minh. Để thực hiện được vậy, hội đồng những TP. Hồ Chí Minh đang được khuyến nghị người dân gửi lịch sự người sử dụng phương tiện đi lại công nằm trong, điều tuy nhiên hoàn toàn có thể gom biểu hiện tắc đàng nâng cấp và trở thành chất lượng hơn

Giải thích:

Trong toàn cảnh bên trên, người hiểu hoàn toàn có thể luận đi ra nghĩa và ghi lưu giữ cụm “make a difference” (cải thiện tình hình) phụ thuộc vào kể từ “improve” (cải thiện) và “get better” (trở nên chất lượng hơn) với đặc thù ngay sát tương tự động. Bối cảnh chuồn và một tình hình nhức nhói là yếu tố tắc đàng ở những TP. Hồ Chí Minh rộng lớn và biện pháp nhằm nâng cấp tình hình cơ.

Make a killing

Định nghĩa: Kiếm được rất nhiều chi phí một cơ hội dễ dàng dàng

Lưu ý

Cụm “make a killing” đi kèm theo giới kể từ “with” và phía sau là hành động/đối tượng gom mò mẫm chi phí. Hành động mò mẫm chi phí này ra mắt vô thời hạn ngắn ngủn và ko tiêu tốn nhiều công tích.

Ví dụ: They made a killing with the sale of their London house (Họ tìm kiếm được nhiều chi phí từ các việc chào bán tòa nhà ở Luân Đôn của họ)

Cụm “make a killing” được xếp là 1 cụm kể từ informal vô tự điển Cambridge. Do vậy, cụm “make a killing” tiếp tục tương thích rộng lớn nhằm dùng vô văn phát biểu.

Ứng dụng cách thức học tập kể từ vựng theo dõi văn cảnh vô cụm từ

Từ vựng kiến tạo toàn cảnh xung xung quanh việc tìm kiếm được nhiều chi phí hoàn toàn có thể thực hiện như sau:

 • Tính hóa học liên quan: “impossible” (bất khả thi)

 • Hành động liên quan: “earn a lot of money in a short time” (kiếm được rất nhiều chi phí vô một thời hạn ngắn) và “think of investments” (cân nhắc việc đầu tư)

 • Đối tượng liên quan: “office workers” (nhân viên văn phòng)

Bối cảnh:

It’s impossible lớn make a killing with just office work. To be honest, office workers cannot earn a lot of money in a short time with just an average fixed rate of income. Instead, they’d better think of investments.

Điều bất khả đua này là tìm kiếm được nhiều chi phí một cơ hội đơn giản và dễ dàng chỉ với việc làm văn chống. Thực tế tuy nhiên phát biểu, nhân viên cấp dưới văn chống ko thể tìm kiếm được nhiều chi phí vô thời hạn ngắn ngủn chỉ với 1 nút bổng khoảng thắt chặt và cố định. Thay vô cơ, chúng ta nên nghĩ về cho tới việc góp vốn đầu tư.

Giải thích

Trong toàn cảnh bên trên, người hiểu hoàn toàn có thể luận đi ra nghĩa và ghi lưu giữ cụm “make a killing” (kiếm nhiều chi phí một cơ hội dễ dàng dàng) phụ thuộc vào cụm “earn a lot of money in a short time” (kiếm được rất nhiều chi phí vô thời hạn ngắn) với đặc thù ngay sát tương tự động. Bối cảnh chuồn nằm trong nhu yếu mò mẫm gia sản nhân viên cấp dưới văn chống.

Xem thêm: every single day là gì

Make sure

Định nghĩa: Đảm bảo Chắn chắn chắn

Lưu ý

Cụm “make sure” tiếp tục đi kèm theo một mệnh đề hâu phương.

Ví dụ: Make sure you’re home page by midnight (Hãy đảm nói rằng các bạn sẽ về căn nhà trước nửa đêm)

Tuy nhiên, cụm “make sure” cũng hoàn toàn có thể đi kèm theo “to – verb” và thể hiện nay một đòi hỏi.

Ví dụ: Make sure lớn tell them I said “Hi” (Hãy đáp ứng là phát biểu với chúng ta tôi đang được gửi lời nói chào)

Ứng dụng cách thức học tập kể từ vựng theo dõi văn cảnh vô cụm từ

Từ vựng kiến tạo toàn cảnh xung xung quanh việc đáp ứng chắc hẳn rằng hoàn toàn có thể thực hiện như sau:

 • Tính hóa học liên quan: “important” (quan trọng)

 • Hành động liên quan: “promise” (hứa hẹn) và “make something certain lớn happen” (đảm bảo điều gì cơ chắc hẳn rằng xảy ra)

 • Đối tượng liên quan: “friends” (các người bạn)

Bối cảnh:

The man wanted lớn make sure that his friends would come lớn his birthday tiệc ngọt, which is really important to him. He wanted lớn make it certain lớn happen, ví he asked them lớn promise lớn come.

Người con trai ham muốn đảm nói rằng chúng ta của anh ấy ấy tiếp tục cho tới dự sinh nhật, điều tuy nhiên đặc biệt cần thiết với anh tớ. Anh tớ ham muốn chắc hẳn rằng điều này tiếp tục ra mắt, vì vậy anh tớ đang được đòi hỏi toàn bộ chúng ta hứa tiếp tục cho tới.

Giải thích

Trong toàn cảnh bên trên, người hiểu hoàn toàn có thể luận đi ra nghĩa và ghi lưu giữ cụm “make sure” (đảm bảo Chắn chắn chắn) phụ thuộc vào cụm “make it certain lớn happen” (đảm bảo chắc hẳn rằng điều này xảy ra) và “promise” (hứa hứa Chắn chắn chắn) với đặc thù ngay sát tương tự động. Bối cảnh chuồn nằm trong là 1 buổi tiệc sinh nhật cần thiết với 1 người con trai và anh tớ ham muốn chúng ta chắc hẳn rằng cho tới dự.

Make a commitment

Định nghĩa: Đặt đi ra cam kết

Lưu ý

Cụm “make a commitment” đi kèm theo với giới kể từ “to” và theo dõi sau là đối tượng người tiêu dùng được khẳng định tiến hành.

Ví dụ: The government reaffirmed its commitment lớn the peace process (Chính phủ tái ngắt xác nhận khẳng định với tiến thủ trình hòa bình)

Bên cạnh cơ, “make a commitment” cũng hoàn toàn có thể đi kèm theo “to – verb” và đem tức là khẳng định tiến hành một hành động

Ví dụ: Players must make a commitment lớn play for a full season (Các cầu thủ nên khẳng định đùa không còn mùa giải)

Ứng dụng cách thức học tập kể từ vựng theo dõi văn cảnh vô cụm từ

Từ vựng kiến tạo toàn cảnh xung xung quanh việc khẳng định hoàn toàn có thể thực hiện như sau:

 • Tính hóa học liên quan: “firmly” (một cơ hội Chắn chắn chắn)

 • Hành động liên quan: “promise” (hứa hẹn) và “follow the plan” (theo sát tiếp hoạch)

 • Đối tượng liên quan: “the government” (chính phủ)

Bối cảnh:

The government has made a commitment lớn solve air pollution in cities. In fact, they firmly promised that they would follow the plan of planting more than thở 1,000 trees in the next 2 years.

Chính phủ đã lấy đi ra khẳng định giải quyết và xử lý nàn độc hại bầu không khí vô TP. Hồ Chí Minh. Cụ thể, chúng ta hứa hứa một cơ hội chắc hẳn rằng rằng chúng ta tiếp tục theo dõi sát plan trồng rộng lớn 1,000 cây trái trong khoảng hai năm cho tới.

Giải thích

Trong toàn cảnh bên trên, người hiểu hoàn toàn có thể luận đi ra nghĩa và ghi lưu giữ cụm “make a commitment” (đặt đi ra cam kết) phụ thuộc vào “promise” (hứa hẹn) và “follow the plan” (theo sát tiếp hoạch) với đặc thù ngay sát tương tự động. Bối cảnh chuồn nằm trong là lời hứa hẹn của chính phủ nước nhà giải quyết và xử lý tình hình độc hại bằng sự việc trồng cây trái vô khu đô thị.

Make a suggestion

Định nghĩa: Đưa đi ra khêu gợi ý

Lưu ý

Cụm “make a suggestion” đi kèm theo giới kể từ “on” và theo dõi sau là đối tượng người tiêu dùng được khêu gợi ý cho tới.

Ví dụ: She made some helpful suggestions on how lớn cut our costs (Cô ấy thể hiện một vài ba khêu gợi ý hữu ích về phương pháp để hạn chế ngân sách của bọn chúng tôi)

Bên cạnh cơ, chuồn sau cụm “make a suggestion” cũng hoàn toàn có thể là 1 mệnh đề

Ví dụ: She made a suggestion that we should all share the cost (Cô ấy khêu gợi ý rằng tất cả chúng ta nên chia đều cho các phía chi phí)

Ứng dụng cách thức học tập kể từ vựng theo dõi văn cảnh vô cụm từ

Từ vựng kiến tạo toàn cảnh xung xung quanh việc thể hiện khêu gợi ý hoàn toàn có thể thực hiện như sau:

 • Tính hóa học liên quan: “good” (tốt) và “interesting” (thú vị)

 • Hành động liên quan: “come up with ideas” (nghĩ đi ra những ý tưởng) và “present lớn teachers” (trình bày với giáo viên)

 • Đối tượng liên quan: “school” (trường học) và “students” (học sinh)

Bối cảnh:

The school is encouraging students lớn make good suggestions on how lớn hold the sự kiện tonight. They are không lấy phí lớn come up with interesting ideas of decorations and present them lớn teachers, which will be really fun.

Nhà ngôi trường đang được khuyến nghị những học viên thể hiện những khêu gợi ý tương thích về phương pháp để tổ chức triển khai sự khiếu nại tối ni. Chúng đươc tự tại nghĩ về cho tới những ý tưởng phát minh tô điểm thú vị và trình diễn với những nghề giáo, điều tuy nhiên tiếp tục đặc biệt vui vẻ.

Giải thích

Trong toàn cảnh bên trên, người hiểu hoàn toàn có thể luận đi ra nghĩa và ghi lưu giữ cụm “make a suggestion” (đưa đi ra khêu gợi ý) phụ thuộc vào “come up with ideas” (nghĩa đi ra ý tưởng) và “present lớn teachers” (trình bày với giáo viên) với đặc thù ngay sát tương tự động. Bối cảnh chuồn nằm trong là 1 sự khiếu nại ở trong nhà ngôi trường yên cầu sự góp sức ý tưởng phát minh kể từ toàn bộ member và bầu không khí sung sướng.

Bài tập luyện áp dụng những collocation với make

Chia dạng đích thị của kể từ vô dù rỗng phù hợp

Make a break, make a difference, make a killing, make sure, make a commitment, make (a) suggestion(s)

1. It’s necessary lớn (1) on how lớn cut the costs. I mean, we are open lớn any ideas.

2. Earning a lot of money in a short time is not easy and nearly impossible for office workers. However, they can (2) with investing in shares, but it’s quite risky.

3. (3) that you’ll be there on time. The show starts at exactly 7 am, ví you should not be late.

4. Technological advances have certainly (4) lớn how things work. To be honest, the productivity in the steel industry improved by five percent last year.

5. In a relationship, (5) is not an easy thing lớn bởi, but it can be necessary when you cannot stand any more arguments and wish lớn relax your mind.

6. Due lớn the alarming rate of environmental degradation, the governments have (6) lớn protect our planets. In fact, they promised lớn cut down on carbon emission at a certain rate and carefully follow the plan of growing more trees in urban areas.

Đáp án

1. Make suggestions

2. Make a killing

3. Make sure

4. Made a difference

Xem thêm: mediate là gì

5. Making a break

6. Made a commitment

Tổng kết

Bài ghi chép bên trên đang được hỗ trợ 6 collocations với make. Hi vọng sau nội dung bài viết, người hiểu tiếp tục ghi lưu giữ những collocations bên trên thiệt đơn giản và dễ dàng và áp dụng hợp lý vô bài bác phát biểu IELTS và vô cuộc sống.