map là gì

/mæp/

Thông dụng

Danh từ

Bản đồ
Bản vật dụng chiến dịch Điện Biên Phủ
ản vật dụng chiến dịch Hồ Chí Minh
(từ lóng) mặt
(vật lý) ánh xạ
off the map
(thông tục) ko quan lại trọng
(thông tục) lỗi thời
on the map
(thông tục) cần thiết sở hữu tiếng
Nóng hổi, sở hữu đặc điểm thời sự (vấn đề...)

Ngoại động từ

Vẽ lên phiên bản đồ
Sắp xếp, sắp xếp, vạch ra
to map out one's time
sắp xếp thời gian
to map out a strategy
vạch rời khỏi một chiến lược

Hình thái từ

  • Ved : mapped
  • Ving: mapping

Chuyên ngành

Toán & tin

xạ ảnh; phiên bản đồ; phiên bản phương án
map into
ánh xạ vào;
map onto
ánh xạ lên
a map of the mix A into B
ánh xạ của tụ tập A vô B
canonical map
ánh xạ chủ yếu tắc
classifying map
ánh xạ phana loại
conformal map
ánh xạ bảo giác
constant map
ánh xạ ko đổi
contiguous map
ánh xạ tiếp lên
continuous map
ánh xạ liên tục
contous map
phươgn án những lối ở ngang
equivariant map
ánh xạ đẳng biến
evaluation map
ánh xạ tấp tểnh giá
excission map
ánh xạ cắt
fibre map
ánh xạ phân thớ, ánh xạ những không khí phân thớ
geographic(al) map
bản vật dụng địa lý
identification map
ánh xạ hệt nhau hoá
inclusion map
phép nhúng chìm, ánh xạ nhúng chìm
inessentical map
ánh xạ ko cốt yếu
interior map
ánh xạ trong
involutory map
ánh xạ đối hợp
light map
ánh xạ chuẩn chỉnh loại gián đoạn (khắp điểm sở hữu những điểm loại gián đoạn)
lowering map
anh xạ hạ thấp
regular map
ánh xạ chủ yếu quy
shrinking map
ánh xạ teo rút
simplicial map
ánh xạ đơn hình
tensor map
ánh xạ tenxơ

Kỹ thuật cộng đồng

bản đồ

Giải mến VN: Là sự màn biểu diễn trừu tượng những đặc thù vật lý cơ của một vùng bên trên mặt phẳng trái khoáy khu đất, hiển thị vì thế hình họa bên trên một phía phẳng phiu. Bản vật dụng được màn biểu diễn vì thế những ký hiệu, hình tượng và quan hệ không khí trong những Đặc điểm. Mỗi phiên bản vật dụng thông thường nhấn mạnh vấn đề, bao quát hóa một số trong những đặc điểm này cơ và bỏ dở một số trong những đặc điểm không giống tùy từng mục tiêu kiến thiết (chẳng hạn, lối xe pháo lửa được đi vào phiên bản vật dụng giao thông vận tải, tuy nhiên lại được bỏ dở vô phiên bản vật dụng lối quốc lộ).

bảng phân phối
kế hoạch
lập phiên bản đồ
lập kế tiếp hoạch
ánh xạ

Giải mến VN: Một sự mô tả cơ hội bố trí tài liệu được tàng trữ vô bộ nhớ lưu trữ.

Bạn đang xem: map là gì

phiếu
phương án

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
atlas , delineation , design , diagram , draft , drawing , elevation , globe , graph , ground plan , outline , picture , plan , plat , portrayal , print , projection , sketch , topographical depiction , tracing , countenance , feature , muzzle , visage , blueprint , cartograph , chart , delineate , explore , image , plot , survey

Xem thêm: every single day là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ