metalic là gì

/mi´tælik/

Thông dụng

Tính từ

(thuộc) kim loại; như kim loại
a metallic sheet
tấm kim loại
metallic clicks
tiếng lách cơ hội của kim loại

Chuyên ngành

Toán & tin

(vật lý ) (thuộc) kim loại

Y học

thuộc kim loại

Kỹ thuật cộng đồng

bằng kim loại
metallic packing
vành lót vì chưng kim loại
metallic packing
vòng bịt vì chưng kim loại
metallic sprayed coating
lớp phủ phun vì chưng kim loại
metallic stop foil
lá chắn vì chưng kim loại
metallic tank
bể chứa chấp vì chưng kim loại
metallic tape
thước cuộn vì chưng kim loại
kim loại
design (ofmetallic structures)
thiết tiếp kết cấu kim loại
filter metallic cloth
vải kim loại
flexible metallic hose
ống sắt kẽm kim loại mềm
flexible metallic hose
ống mượt kim loại
flexible metallic tube
ống sắt kẽm kim loại mềm
metallic binding
liên kết kim loại
metallic bond
liên kết kim loại
metallic chip
phoi kim loại
metallic circuit
dây kim loại
metallic circuit
mạch kim loại
metallic circuit
mạch dẫn kim loại
metallic coating
lớp quấn kim loại
metallic coating
lớp mạ kim loại
metallic coating
lớp phủ kim loại
metallic conductor
dây dẫn kim loại
metallic connection
kết nối kim loại
metallic corrosion
sự làm mòn kim loại
metallic crosspoint
giao điểm kim loại
metallic die
khuôn kim loại
metallic electrode arc lamp
đèn hồ nước quang đãng năng lượng điện đặc biệt kim loại
metallic finish or metallic paint
lớp tô ánh kim loại
metallic foil
giấy kim loại
metallic gauge
áp tiếp kim loại
metallic glasses
kim loại thủy tinh
metallic glasses
kim loại vô lăm le hình
metallic insulator
dụng cụ cơ hội năng lượng điện kim loại
metallic lath
dải sắt kẽm kim loại dài
metallic lath
dải sắt kẽm kim loại hẹp
metallic lath
dải sắt kẽm kim loại mỏng
metallic lath
lati kim loại
metallic line
dây kim loại
metallic line
mạch dẫn kim loại
metallic lustre
ánh kim (loại)
metallic media
môi ngôi trường kim loại
metallic mineral
khoáng vật kim loại
metallic natural uranium
urani sắt kẽm kim loại tự động nhiên
metallic packing
vành lót vì chưng kim loại
metallic packing
vật liệu độn kim loại
metallic packing
vòng bịt vì chưng kim loại
metallic packing
vòng đệm kín kim loại
metallic paint
sơn kim loại
metallic paper (MP)
giấy mạ kim loại
metallic pole
cột kim loại
metallic rectifier
bộ chỉnh lưu kim loại
metallic resistor
điện trở kim loại
metallic sheath
vỏ quấn kim loại
metallic silver
bạc kim loại
metallic sleeper
tà vẹt kim loại
metallic sprayed coating
lớp phủ phun vì chưng kim loại
metallic state
trạng thái kim loại
metallic stop foil
lá chắn vì chưng kim loại
metallic structure
cấu trúc kim loại
metallic structure
kết cấu kim loại
metallic tank
bể chứa chấp vì chưng kim loại
metallic tape
thước cuộn vì chưng kim loại
metallic vein
mạch kim loại
metallic vein
mạch quặng kim loại
metallic-ceramic coating
lớp phủ gốm kim loại
MIG welding (metallic-electrode inert gas welding)
sự hàn trơ năng lượng điện đặc biệt kim loại
semi-metallic
nửa kim loại