monitor là gì

/'mɔnitə/

Thông dụng

Danh từ

Lớp trưởng, cán cỗ lớp (ở ngôi trường học)
(hàng hải) tàu chiến nhỏ
Người thường xuyên nghe và ghi những buổi trị thanh, hiệu thính viên
Máy trị hiện tại phóng xạ
(rađiô) cỗ kiểm tra
(từ cổ,nghĩa cổ) người răn bảo
màn hình PC

Động từ

Nghe và ghi những buổi trị thanh; nghe nhằm đánh giá unique (một cuộc thu tiếng)
Giám sát

hình thái từ

  • V-ed: Monitored
  • V-ing: Monitoring

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Màn hình, trang bị giám sát

Hóa học tập & vật liệu

chỉ huy

Toán & tin yêu

cục giám sát

Xây dựng

cái bảo hiểm
vòi phụt
hydraulic monitor
vòi phụt nước
vòi phụt nước

Điện tử & viễn thông

máy giám sát
message error rate monitor
máy giám sát bức năng lượng điện tin yêu báo

Điện lạnh

máy hiển thị

Điện

thiết bị nghe

Giải quí VN: Màn hình giám sát, đánh giá, thành phần theo đòi dõi công tác máy năng lượng điện toán.

Bạn đang xem: monitor là gì

Kỹ thuật công cộng

bộ điều chỉnh
bộ giám kiểm
bộ giám sát
Alignment Error Rate Monitor (AERM)
bộ giám sát tỷ trọng lỗi đồng bộ
asynchronous send/receive monitor (ASRM)
bộ giám sát gửi/nhận ko đồng bộ
Biological Environment Monitor (BEM)
bộ giám sát môi trường xung quanh sinh học
Burst Monitor (TDMA) (BM)
Bộ giám sát bùng trị lưu lượng (TDMA)
camera monitor
bộ giám sát qua chuyện camera
color and sound monitor
bộ giám sát color và âm thanh
color monitor
bộ giám sát màu
colour monitor
bộ giám sát màu
composite monitor
bộ giám sát lếu hợp
composite monitor
bộ giám sát phức hợp
data communication monitor (DCmonitor)
bộ giám sát truyền thông dữ liệu
Data Line Monitor (DLM)
bộ giám sát đàng dữ liệu
DC monitor (datacommunication monitor)
bộ giám sát truyền thông dữ liệu
Digital Radio Frequency Monitor (DRFM)
bộ giám sát tần số vô tuyến số
flow monitor
bộ giám sát lưu lượng
frequency monitor
bộ giám sát tần số
Induced Environment Contamination Monitor (IECM)
bộ giám sát độc hại môi trường xung quanh cảm ứng
Information Systems Security Monitor (ISSM)
bộ giám sát an toàn và đáng tin cậy những khối hệ thống thông tin
LAN Traffic Monitor (LTM)
Bộ giám sát lưu lượng LAN
line monitor
bộ giám sát đàng truyền
master monitor
bộ giám sát chính
Multicast Routing Monitor (MRM)
bộ giám sát toan tuyến trị nhiều phương
Network Monitor (NETMON)
bộ giám sát mạng
output monitor
bộ giám sát đầu ra
PEM (Programexecution monitor)
bộ giám sát triển khai chương trình
performance monitor
bộ giám sát thực hiện
pressure monitor
bộ giám sát áp suất
program execution monitor (PEM)
bộ giám sát triển khai chương trình
program monitor
bộ giám sát chương trình
REM (ringerror monitor)
bộ giám sát lỗi vòng
residual current monitor
bộ giám sát dòng sản phẩm năng lượng điện dư
Response Time Monitor (RTM)
bộ giám sát thời hạn trả lời
Ring Error Monitor (REM)
bộ giám sát lỗi vòng
RTM (responsetime monitor)
bộ giám sát thời hạn đáp ứng
Security Reference Monitor (SRL)
bộ giám sát chuẩn chỉnh an toàn
Session monitor / standby monitor (SM)
Bộ giám sát phiên / Sở giám sát dự phòng
SMM (systemmanagement monitor)
bộ giám sát vận hành hệ thống
SNA Application Monitor (SALMON)
Bộ giám sát phần mềm SNA
software monitor
bộ giám sát phần mềm
Solar Ultraviolet Spectral Irradiance Monitor (SUSIM)
bộ giám sát sự phản xạ phổ của tia tử nước ngoài mặt mày trời
Standby Monitor Present (SMP)
hiện diện cỗ giám sát dự phòng
status monitor
bộ giám sát trạng thái
system management monitor (SMM)
bộ giám sát vận hành hệ thống
System Performance Monitor (IBM) (SPM)
Bộ giám sát tính năng khối hệ thống [IBM]
television monitor
bộ giám sát truyền hình
temperature monitor
bộ giám sát nhiệt độ độ
Timer Active Monitor (TAM)
bộ giám sát sinh hoạt của cục toan thời
token monitor
bộ giám sát thẻ bài
video monitor
bộ giám sát video
waveform monitor
bộ giám sát dạng sóng
bộ kiểm soát
ASRM (asynchronoussend/receive monitor)
bộ trấn áp gửi/nhận sự không tương đồng bộ
phase monitor
bộ trấn áp pha
system monitor
bộ trấn áp hệ thống
bộ kiểm tra
active monitor
bộ đánh giá hoạt động
frequency monitor
bộ đánh giá tần số
performance monitor
bộ đánh giá thi đua hành
picture monitor
bộ đánh giá hình
bộ kiểm tra/ kiểm tra

Giải quí EN: To kiểm tra or evaluate something on a constant or regular basis; an instrument designed for such a check; specific uses include:1. to lớn measure a condition in a system by means of meters or instruments.to lớn measure a condition in a system by means of meters or instruments.2. any instrument that periodically measures or regulates any condition in a system that must be maintained within prescribed limits.any instrument that periodically measures or regulates any condition in a system that must be maintained within prescribed limits.

Giải quí VN: Kiểm tra hoặc đo lường một chiếc gì ê bên trên hạ tầng chuẩn chỉnh mực 1. đo một ĐK nhập một khối hệ thống vì chưng những đồng hồ thời trang hoặc trang bị đo 2. một trang bị đo hoặc kiểm soát và điều chỉnh ĐK nhập một khối hệ thống được giữ lại với những số lượng giới hạn.

Xem thêm: recycling là gì

hình ảnh
image and waveform monitor
màn hình hình hình ảnh và dạng sóng
kiểm tra
active monitor
bộ đánh giá hoạt động
control monitor
bộ chỉ dẫn kiểm tra
conversation monitor system (CMS)
hệ thống đánh giá đàm thoại
frequency monitor
bộ đánh giá tần số
message error rate monitor
máy đánh giá bức năng lượng điện tin yêu báo
monitor counter
bộ kiểm điểm kiểm tra
monitor head
đầu kiểm tra
monitor programme
chương trình kiểm tra
monitor signal
tín hiệu kiểm tra
monitor the review
sự đánh giá lại
performance monitor
bộ đánh giá thi đua hành
picture monitor
bộ đánh giá hình
picture monitor
máy thu hình kiểm tra
đầu rơvonve
điều chỉnh
giám kiểm
giám sát
Alignment Error Rate Monitor (AERM)
bộ giám sát tỷ trọng lỗi đồng bộ
asynchronous send/receive monitor (ASRM)
bộ giám sát gửi/nhận ko đồng bộ
Biological Environment Monitor (BEM)
bộ giám sát môi trường xung quanh sinh học
Burst Monitor (TDMA) (BM)
Bộ giám sát bùng trị lưu lượng (TDMA)
Bus Monitor Unit (BMU)
khối giám sát bus
camera monitor
bộ giám sát qua chuyện camera
Central Monitor and Control System (CMACS)
hệ thống điều khiển và tinh chỉnh và giám sát trung tâm
CMS (conversationalmonitor system)
hệ thống giám sát hội thoại
color and sound monitor
bộ giám sát color và âm thanh
color monitor
bộ giám sát màu
colour monitor
bộ giám sát màu
Compiler Monitor System (CMS)
hệ thống giám sát trình biên dịch
composite monitor
bộ giám sát lếu hợp
composite monitor
bộ giám sát phức hợp
Conversation Monitor System (CMS)
hệ thống giám sát đàm thoại
conversational monitor system (SMS)
hệ thống giám sát hội thoại
data communication monitor (DCmonitor)
bộ giám sát truyền thông dữ liệu
Data Line Monitor (DLM)
bộ giám sát đàng dữ liệu
DC monitor (datacommunication monitor)
bộ giám sát truyền thông dữ liệu
Digital Radio Frequency Monitor (DRFM)
bộ giám sát tần số vô tuyến số
Far and Near kết thúc Block Error (IOM2Monitor Message) (FNBE)
Lỗi khối đầu xa cách và đầu sát (Tin báo Giám sát IOM2)
flow monitor
bộ giám sát lưu lượng
frequency monitor
bộ giám sát tần số
Induced Environment Contamination Monitor (IECM)
bộ giám sát độc hại môi trường xung quanh cảm ứng
Information Systems Security Monitor (ISSM)
bộ giám sát an toàn và đáng tin cậy những khối hệ thống thông tin
LAN Traffic Monitor (LTM)
Bộ giám sát lưu lượng LAN
line monitor
bộ giám sát đàng truyền
master monitor
bộ giám sát chính
message error rate monitor
máy giám sát bức năng lượng điện tin yêu báo
MOM (monitormode)
chế chừng giám sát
monitor call
cuộc gọi giám sát
monitor class
lớp giám sát
monitor code
mã giám sát
monitor head
đầu giám sát
monitor mode
chế chừng giám sát
monitor mode (MOM)
chế chừng giám sát
monitor program
chương trình giám sát
monitor routine
thủ tục giám sát
monitor task
nhiệm vụ giám sát
monitor time
thời lừa lọc giám sát
monitor unit
thiết bị giám sát
Multicast Routing Monitor (MRM)
bộ giám sát toan tuyến trị nhiều phương
Near End Block Error (IOM2Monitor Message) (NEBE)
Lỗi khối đầu sát (Tin báo giám sát IOM2)
Network Monitor (NETMON)
bộ giám sát mạng
network monitor agent
trạm giám sát mạng
online monitor
người giám sát trực tuyến
output monitor
bộ giám sát đầu ra
PEM (Programexecution monitor)
bộ giám sát triển khai chương trình
performance monitor
bộ giám sát thực hiện
pressure monitor
bộ giám sát áp suất
program execution monitor (PEM)
bộ giám sát triển khai chương trình
program monitor
bộ giám sát chương trình
REM (ringerror monitor)
bộ giám sát lỗi vòng
residual current monitor
bộ giám sát dòng sản phẩm năng lượng điện dư
Response Time Monitor (RTM)
bộ giám sát thời hạn trả lời
Ring Error Monitor (REM)
bộ giám sát lỗi vòng
RTM (responsetime monitor)
bộ giám sát thời hạn đáp ứng
Security Reference Monitor (SRL)
bộ giám sát chuẩn chỉnh an toàn
Session monitor / standby monitor (SM)
Bộ giám sát phiên / Sở giám sát dự phòng
SMM (systemmanagement monitor)
bộ giám sát vận hành hệ thống
SNA Application Monitor (SALMON)
Bộ giám sát phần mềm SNA
software monitor
bộ giám sát phần mềm
Solar Ultraviolet Spectral Irradiance Monitor (SUSIM)
bộ giám sát sự phản xạ phổ của tia tử nước ngoài mặt mày trời
Standby Monitor Present (SMP)
hiện diện cỗ giám sát dự phòng
status monitor
bộ giám sát trạng thái
system management monitor (SMM)
bộ giám sát vận hành hệ thống
System Monitor Service
dịch vụ giám sát hệ thống
System Performance Monitor (IBM) (SPM)
Bộ giám sát tính năng khối hệ thống [IBM]
television monitor
bộ giám sát truyền hình
temperature monitor
bộ giám sát nhiệt độ độ
Timer Active Monitor (TAM)
bộ giám sát sinh hoạt của cục toan thời
token monitor
bộ giám sát thẻ bài
video monitor
bộ giám sát video
waveform monitor
bộ giám sát dạng sóng
Waveform Monitor (WF)
giám sát dạng sóng
màn hiển thị
màn hình

Giải quí VN: Một trang bị hoàn hảo dùng làm tạo nên hình hình ảnh bên trên mùng, bao hàm toàn bộ những mạch phụ trợ phía bên trong quan trọng. Màn hình còn được gọi là cỗ hiển thị đoạn Clip ( VDU) hoặc ống tia cathode ( CRT).

Xem thêm: mathematics là gì

active monitor
màn hình hoạt động
analog monitor
màn hình tương tự
color monitor
màn hình màu
colour monitor
màn hình màu
composite color monitor
màn hình color tổng hợp
composite monitor
màn hình tổng hợp
debugging monitor
màn hình gỡ rối
digital monitor
màn hình digital
digital monitor
màn hình số
display monitor
màn hình hiển thị
dual standard monitor
màn hình chi tiêu chuẩn chỉnh kép
flat panel (monitor, e.g.)
màn hình phẳng
flat panel monitor
màn hình phẳng
graphic monitor
màn hình trang bị họa
gray scale monitor
màn hình dải color xám
image and waveform monitor
màn hình hình hình ảnh và dạng sóng
image and waveform monitor
màn hình thu kể từ ko gian
Keyboard/Monitor/Mouse (switch) (KMM)
Bàn phím/Màn hình/Con loài chuột (chuyển mạch)
landscape monitor
màn hình ngang
master monitor
màn hình chính
Modem Under Test /Monitor under test (MUT)
môđem đang rất được đo test /màn hình đang rất được đo thử
MOM (monitormode)
chế chừng mùng hình
monitor adaptor
bộ kết hợp mùng hình
monitor adaptor
bộ thích nghi mùng hình
monitor computer
màn hình máy tính
monitor program
chương trình mùng hình
monochrome monitor
màn hình đơn sắc
multiscan monitor
màn hình nhiều đồng bộ
multiscan monitor
màn hình quét dọn nhiều lần
multisync monitor
màn hình nhiều đồng bộ
multisync monitor
màn hình quét dọn nhiều lần
non-interlaced monitor
màn hình ko xen mành
off-air monitor
màn hình thu kể từ ko gian
output monitor
màn hình đầu ra
paper-white monitor
màn hình nền trắng
passive matrix monitor
màn hình quỷ trận thụ động
portrait monitor
màn hình dọc
preview monitor
màn hình duyệt trước
rear monitor
màn hình sau
RGB monitor
màn hình đỏ-lục-lam
RGB monitor
màn hình RGB
video monitor
màn hình video
máy phun nước
súng phun nước
fire monitor
súng phun nước trị cháy
theo dõi
monitor display
hiển thị theo đòi dõi
monitor screen
bình phong theo đòi dõi
monitor terminal
kết bị theo đòi dõi
speed monitor
bộ theo đòi dõi tốc độ
temperature monitor
bộ theo đòi dõi nhiệt độ độ
voltage monitor
bộ theo đòi dõi năng lượng điện áp

Kinh tế

giám sát

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
adviser , auditor , counselor , director , eaves-dropper , guide , informant , invigilator , listener , overseer , supervisor , watchdog
verb
advise , audit , kiểm tra , control , counsel , follow , keep an eye on , keep track of , observe , oversee , record , scan , supervise , survey , track , adviser , counselor , device , guard , mentor , police , reminder , warship , watch

Từ trái ngược nghĩa