Tìm Hiểu Về Mức Miễn Thường Trong Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ, Thuật Ngữ Pháp Lý

*

*

*

*

*

             Phần lớn các đơn bảo hiểm đều có mức miễn thường. Vậy mức miễn thường trong bảo hiểm là gì? và có những loại miễn thường nào?

Bạn đang xem: Tìm Hiểu Về Mức Miễn Thường Trong Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ, Thuật Ngữ Pháp Lý

          Mức miễn thường là số tiền mà tổn thất trong khoản đó không được bồi thường. Nói một cách khác, mức miễn thường chính là sự chia sẻ trách nhiệm giữa công ty bảo hiểm và người được bảo hiểm.

*

           Ngoài ra, khi nhận được khiếu nại bồi thường, công ty bảo hiểm sẽ tốn một khoản chi phí về nhân sự, giấy tờ, thẩm định và ngược lại người được bảo hiểm cũng phải dành thời gian để chuẩn bị khiếu nại, thậm chí có trường hợp phải ra tòa làm chứng. Như vậy, việc định ra mức miễn thường cũng là cách để giảm tải những chi phí và thời gian giải quyết các vụ bồi thường có giá trị nhỏ.

          Nguyên tắc thông thường khi áp dụng miễn thường là mức miễn thường càng cao thì phí bảo hiểm càng thấp và ngược lại. Có hai loại miễn thường: miễn thường có khấu trừ (còn gọi là khấu trừ) và miễn thường không khấu trừ.

Xem thêm: sign out là gì

          Mức miễn thường có khấu trừ là số tiền của khiếu nại không được bảo hiểm trong đơn bảo hiểm. Mức miễn thường này được áp dụng phổ biến trong bảo hiểm xe. Một số người được bảo hiểm thường chủ quan rằng mình mua bảo hiểm xe rồi thì không cần quan tâm đến an toàn, cứ va quẹt thoải mái vì trước sau cũng được bồi thường.

          Ví dụ: Nếu khách hàng mua bảo hiểm ô tô với mức miễn thường có khấu trừ 500.000 đồng. Khi có tổn thất xảy ra cho xe và chi phí khắc phục tổn thất là 500.000 đồng trở xuống thì khách hàng phải tự thanh toán chi phí. Khi có tổn thất xảy ra với chi phí khắc phục tổn thất trên 500.000 đồng (ví dụ 10.000.000 đồng), khách hàng sẽ phải tự thanh toán 500.000 đồng, công ty bảo hiểm phải thanh toán chi phí còn lại (9.500.000 đồng).

          Khác với mức miễn thường không khấu trừ, tổn thất vượt mức miễn thường sẽ được bồi thường toàn bộ. Nói một cách khác, công ty bảo hiểm chia sẻ toàn bộ trách nhiệm bồi thường khi số tiền đó cao hơn mức miễn thường.

Xem thêm: antimicrobial là gì

          Ví dụ: Nếu khách hàng mua bảo hiểm ô tô với mức miễn thường không khấu trừ 500.000 đồng. Khi có tổn thất xảy ra cho xe và chi phí khắc phục 500.000 trở xuống thì khách hàng phải tự thanh toán chi phí. Khi có tổn thất xảy ra với chi phí khắc phục lớn hơn 500.000 đồng (ví dụ 10.000.000 đồng), khách hàng sẽ không phải trả bất kỳ chi phí nào, công ty bảo hiểm sẽ chi trả toàn bộ chi phí khắc phục tổn thất (5.000.000 đồng).

          Như vậy ngoài phí bảo hiểm, mức miễn thường cũng là tiêu chí để đánh giá mức độ rủi ro của đối tượng được bảo hiểm.

                                                                                                                                    H.L