no way là gì

Từ điển cởi Wiktionary

Bạn đang xem: no way là gì

Bước cho tới điều hướng Bước cho tới dò thám kiếm

Tiếng Anh[sửa]

Tục ngữ[sửa]

no way

  1. Không đời này, ko lúc nào, ko hề .

Mục kể từ này được viết lách sử dụng mẫu, và rất có thể còn nguyên sơ. quý khách hàng rất có thể viết vấp ngã sung.
(Xin coi phần trợ gom nhằm hiểu thêm về kiểu cách sửa thay đổi mục kể từ.)

Xem thêm: hundred là gì

Lấy kể từ “https://lakemagadiadventures.com/w/index.php?title=no_way&oldid=2021630”

Tác giả

Bình luận