nuclear là gì

Thông dụng

Cách viết lách không giống nucleate

Xem thêm: right on là gì

Bạn đang xem: nuclear là gì

Tính từ

(vật lý) (thuộc) phân tử nhân
nuclear physics
vật lý phân tử nhân
nuclear weapons
vũ khí phân tử nhân
nuclear energy
năng lượng phân tử nhân
nuclear family
gia đình phân tử nhân (chỉ đem 2 mới thân phụ u và con cái cái)
Có nhân

Chuyên ngành

Toán & tin

(vật lý ) (thuộc) bắt bẻ, phân tử nhân

Cơ - Điện tử

(adj) nằm trong phân tử nhân

Vật lý

thuộc phân tử nhân

Xây dựng

hạch tâm

Y học

thuộc nhân, phân tử nhân

Kỹ thuật công cộng

hạch
nuclear energy
năng lượng nhiệt độ hạch
nuclear fission
phân hạch
nuclear fission
sự phân hạch
nuclear fission
sự phân bắt bẻ phân tử nhân
nuclear fission
sự phân bắt bẻ vẹn toàn tử
nuclear fission
sự phân bắt bẻ tự động phát
nuclear group
nhóm hạch
hạt nhân
compressed nuclear matter
vật hóa học phân tử nhân được nén
depleted nuclear fuel
nhiên liệu phân tử nhân nghèo
electron-nuclear double resonance (ENDOR)
cộng tận hưởng kép electron-hạt nhân
EURATOM (Europeanorganization for nuclear research)
Tổ chức nghiên cứu và phân tích phân tử nhân của Châu Âu
European Council for Nuclear Research (CERN)
hội đồng âu lục về nghiên cứu và phân tích phân tử nhân
European organization for Nuclear Research (CERN)
Tổ chức nghiên cứu và phân tích phân tử nhân của Châu Âu
giant nuclear resonance
cộng tận hưởng phân tử nhân khổng lồ
giant nuclear system
hệ phân tử nhân khổng lồ
induced nuclear reaction
phản ứng phân tử nhân cảm ứng
induced nuclear reaction
phản ứng phân tử nhân nhân tạo
industrial nuclear power
công suất phân tử nhân lực nghiệp
industrial nuclear power
năng lượng phân tử nhân lực nghiệp
Los Alamos Nuclear Laboratories (LANL)
Các chống thử nghiệm phân tử nhân Los Alamos
many-nuclear transfer reaction
phản ứng đem nhiều phân tử nhân
NMR (nuclearmagnetic resonance)
sự nằm trong tận hưởng kể từ phân tử nhân
NMR (nuclearmagnetic resonance)
sự nằm trong tận hưởng kể từ phân tử nhận
nuclear abundance
độ nhiều phân tử nhân
nuclear accident
sự cố phân tử nhân
nuclear activity
độ phóng xạ phân tử nhân
nuclear adiabatic demagnetization
khử kể từ đoạn nhiệt độ phân tử nhân
nuclear barrier
rào (thế) phân tử nhân
nuclear battery
bộ pin phân tử nhân
nuclear battery
pin phân tử nhân
nuclear binding
liên kết phân tử nhân
nuclear binding energy
năng lượng links phân tử nhân
nuclear blast
vụ nổ phân tử nhân
nuclear bomb
bom phân tử nhân
nuclear breeder reactor
lò phản xạ phân tử nhân
nuclear capture
bắt bởi vì phân tử nhân
nuclear cell
lò phản xạ phân tử nhân
nuclear cell
pin phân tử nhân
nuclear charge
điện tích phân tử nhân
nuclear chemical engineering
hóa học tập phần mềm vô phân tử nhân
nuclear chemistry
hóa học tập phân tử nhân
nuclear cross section
tiết diện phân tử nhân
nuclear deformation
sự biến dị phân tử nhân
nuclear detection satellite
vệ tinh nghịch phân phát hiện nay phân tử nhân
nuclear electric power generation
sản xuất năng lượng điện phân tử nhân
nuclear emulsion
nhũ tương phân tử nhân
nuclear energetics
năng lượng học tập phân tử nhân
nuclear energetics
ngành tích điện phân tử nhân
nuclear energy
năng lượng phân tử nhân
nuclear energy
lượng phân tử nhân
nuclear energy centre, center
trung tâm tích điện phân tử nhân
nuclear energy station
nhà máy năng lượng điện phân tử nhân
nuclear engine
động cơ phân tử nhân
nuclear engineering
kỹ thuật phân tử nhân
nuclear equation of state
phương trình tình trạng phân tử nhân
nuclear excited state
trạng thái kích ứng phân tử nhân
nuclear exciton
exiton phân tử nhân
nuclear explosion
nổ phân tử nhân
nuclear explosion
vụ nổ phân tử nhân
nuclear explosive
chất nổ phân tử nhân
nuclear fission
phân phân chia phân tử nhân
nuclear fission
sự phân bắt bẻ phân tử nhân
nuclear fission
sự phân loại phân tử nhân
nuclear fission
sự phân chảy phân tử nhân
nuclear fuel
nhiên liệu phân tử nhân
nuclear fuel utilization
tận dụng nhiên liệu phân tử nhân
nuclear fusion
sự tổ hợp phân tử nhân
nuclear fusion
tổng hợp ý phân tử nhân
nuclear heat
nhiệt năng phân tử nhân
nuclear isomerism
sự đồng phân phân tử nhân
nuclear laser
laze phân tử nhân
nuclear log
biểu vật phân tử nhân
nuclear log
carota phân tử nhân
nuclear magnetic resonance
cộng tận hưởng kể từ phân tử nhân
nuclear magnetic resonance
sự nằm trong tận hưởng kể từ phân tử nhân
Nuclear Magnetic Resonance (Imaging) (NMR(I))
Cộng tận hưởng kể từ phân tử nhân (Tạo ảnh)
nuclear magnetic resonance (NMR)
cộng tận hưởng kể từ phân tử nhân
nuclear magnetic resonance log
carota phân tử nhân
nuclear magnetism logging
carota nằm trong tận hưởng kể từ phân tử nhân
nuclear magneton
manheton phân tử nhân
nuclear mass
khối lượng phân tử nhân
nuclear model
mẫu phân tử nhân
nuclear model
mô hình phân tử nhân
nuclear molecule
phân tử phân tử nhân
nuclear moment
mômen kể từ phân tử nhân
nuclear neutron
nơtron phân tử nhân
nuclear orientation
định phía (của) phân tử nhân
nuclear paramagnetism
tính thuận kể từ phân tử nhân
nuclear particle propulsion
sự đẩy bởi vì phân tử nhân
nuclear photoelectric effect
hiệu ứng quang đãng năng lượng điện phân tử nhân
nuclear photomagnetic effect
hiệu ứng quang đãng kể từ phân tử nhân
nuclear physics
vật lý phân tử nhân
nuclear pile
lò phản xạ phân tử nhân
nuclear poison
chất trì trệ phân tử nhân
nuclear polarization
độ phân vô cùng phân tử nhân
nuclear polarization
phân vô cùng phân tử nhân
nuclear potential barrier
rào thế phân tử nhân
nuclear power
năng lượng phân tử nhân
nuclear power engineering
kỹ thuật tích điện phân tử nhân
nuclear power plant
nhà máy năng lượng điện phân tử nhân
nuclear power station
nhà máy năng lượng điện phân tử nhân
nuclear power supply
nguồn năng lượng điện tích điện phân tử nhân
nuclear quadrupole moment
mômen tứ vô cùng phân tử nhân
nuclear quadrupole resonance
cộng tận hưởng tứ vô cùng phân tử nhân
nuclear radiation
bức xạ phân tử nhân
nuclear radiation detector
bộ dò la sự phản xạ phân tử nhân
nuclear radiation spectrum
phổ sự phản xạ phân tử nhân
nuclear radius
bán kính phân tử nhân
nuclear reaction
phản ứng phân tử nhân
nuclear reaction channel
kênh phản xạ phân tử nhân
nuclear reactor
lò phản xạ phân tử nhân
nuclear relaxation
hồi phục phân tử nhân
nuclear research
nghiên cứu giúp phân tử nhân
nuclear safety
sự đáng tin cậy phân tử nhân
nuclear scale
thang phân tử nhân
nuclear scattering
tán xạ phân tử nhân
nuclear shock waves
bóng xung kích phân tử nhân
nuclear spectra
năng phổ phân tử nhân
nuclear spin
spin phân tử nhân
nuclear spin quantum number
lượng tử số pin phân tử nhân
nuclear stability
tính bền (của) phân tử nhân
nuclear symmetry energy
năng lượng đối xứng phân tử nhân
nuclear technology
công nghệ phân tử nhân
nuclear test
vụ demo nghiệm phân tử nhân
nuclear theory
lý thuyết phân tử nhân
nuclear track
vết phân tử nhân
nuclear waste disposal
sự thải phân tử nhân
nuclear wave
sóng phân tử nhân
peak load nuclear power plant
nhà máy năng lượng điện phân tử nhân vận chuyển đỉnh
secondary nuclear reaction
phản ứng phân tử nhân loại cấp
solid nuclear fuel
nhiên liệu phân tử nhân rắn
strong nuclear force
lực phân tử nhân mạnh
strong nuclear interaction
tương tác phân tử nhân mạnh
three-circuit nuclear power plant
nhà máy năng lượng điện phân tử nhân thân phụ mạch
two-circuit nuclear power plant
nhà máy năng lượng điện phân tử nhân nhì mạch
weak nuclear force
lực phân tử nhân yếu
weak nuclear interaction
tương tác phân tử nhân yếu

mầm