numerical là gì

/nju:´merikl/

Thông dụng

Tính từ

(thuộc) số
Bằng số

Chuyên ngành

Xây dựng

số, bởi vì số

Cơ - Điện tử

(adj) (thuộc) số, bởi vì số

Toán & tin cẩn

số trị
thuộc số

Kỹ thuật công cộng

bằng số
NC (numericalcontrol)
sự tinh chỉnh bởi vì số
non-numerical calculations
tính toán ko bởi vì số
numerical accounting machine
máy kế toán tài chính bởi vì số
numerical analysis
tính bởi vì số
numerical approximation
phép xấp xỉ bởi vì số
numerical calculation
phép tính bởi vì số
numerical calculation
tính toán bởi vì số
numerical calculations
tính toán bởi vì số
numerical calculus
phép tính bởi vì số
numerical calculus
tính bởi vì số
numerical control
điều khiển bởi vì số
numerical control
sự tinh chỉnh (bằng) số
numerical control
sự tinh chỉnh bởi vì số
numerical control machine
máy tinh chỉnh bởi vì số
numerical control tape
băng tinh chỉnh bởi vì số
numerical data
dữ khiếu nại bảng số
numerical data
dữ liệu bởi vì số
numerical data
số liệu bởi vì số
numerical electromagnetic code
mã năng lượng điện kể từ bởi vì số
numerical equation
phương trình bởi vì số
numerical evaluation
sự ước tính bởi vì số
numerical expression
biểu thức bởi vì số
numerical function
hàm bởi vì số
numerical interpolation
phép nội suy bởi vì số
numerical invariant
bất đổi mới bởi vì số
numerical method
phương pháp tính bởi vì số
numerical power ratio
tỉ số hiệu suất bởi vì số
numerical solution
nghiệm bởi vì số
numerical value
giá trị bởi vì số
Numerical Weather Prediction (NWP)
dự báo không khí bởi vì số
số

Kinh tế

bằng số
thuộc số
thuộc về số
trên con cái số

về số lượng

Bạn đang xem: numerical là gì

Xem thêm: vietnamese là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ