onesie là gì

 

angiii/iStock/Getty Images Plus/GettyImages

 

martinedoucet/E+/GettyImages

Bạn đang xem: onesie là gì

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

Bạn cũng hoàn toàn có thể dò la những kể từ tương quan, những cụm kể từ và kể từ đồng nghĩa tương quan trong những chủ thể này:

(Định nghĩa của onesie kể từ Từ điển & Từ đồng nghĩa tương quan Cambridge giành riêng cho Người học tập Nâng cao © Cambridge University Press)

Các ví dụ của onesie

onesie

trò chơi one is usually single bounce (onesies through tensies); game two is chosen by whoever graduates to tát game two first, and so sánh on.

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và hoàn toàn có thể được dùng lại theo dõi giấy tờ luật lệ của CC BY-SA.

Cybertronica starts with dancers dressed in fluorescent onesies, running onto the stage or, in the case of one, rapidly rising through the over of the catwalk.

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và hoàn toàn có thể được dùng lại theo dõi giấy tờ luật lệ của CC BY-SA.

Xem thêm: washing up là gì

In 2008, when casual jumpsuits became increasingly popular, the press started discrediting them as adult onesies and the name seems to tát have eroded to tát a generic word.

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và hoàn toàn có thể được dùng lại theo dõi giấy tờ luật lệ của CC BY-SA.

Zorg buys onesies for their prospective baby.

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và hoàn toàn có thể được dùng lại theo dõi giấy tờ luật lệ của CC BY-SA.

She wears a purple onesie.

Từ

Wikipedia

Xem thêm: drove là gì

Ví dụ này kể từ Wikipedia và hoàn toàn có thể được dùng lại theo dõi giấy tờ luật lệ của CC BY-SA.

Các ý kiến của những ví dụ ko thể hiện nay ý kiến của những chỉnh sửa viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hoặc của những ngôi nhà cho phép.

C1