orient là gì

/n., adj. ˈɔriənt , ˈɔriˌɛnt , ˈoʊriənt , ˈoʊriˌɛnt ; v. ˈɔriˌɛnt , ˈoʊriˌɛnt/

Thông dụng

Ngoại động từ

Như orientate
Xây (nhà, nhà thời thánh...) trở lại phía đông
Chôn (người bị tiêu diệt mang lại chân trở lại phía đông)
Định phía, bịa đặt hướng
to orient oneself
định phía, xác định trí đứng

Nội động từ

Quay về phía đông

Danh từ

( the orient) phương đông
Nước ánh (của ngọc trai)
Ngọc trai (loại quý nhất)
(thơ ca) phía đông

Tính từ

(thơ ca) (thuộc) phương đông
Óng ánh; quý giá chỉ (đá quý, ngọc trai trước cơ đem kể từ phương nhộn nhịp đến)
(nghĩa bóng) đang được nhú, đang được lên (mặt trời...)

Chuyên ngành

Toán & tin

định phía // phương đông

Xây dựng

tạo hướng

Kỹ thuật cộng đồng

hướng
ngọc trai
định hướng
phương đông
quay theo phía đông/ bịa đặt hướng

Giải quí EN: 1. to tướng turn to tướng the east or to tướng fix in position in reference to tướng the east.to tướng turn to tướng the east or to tướng fix in position in reference to tướng the east.2. to tướng phối a map in alignment with the actual points on a compass or the landscape.to tướng phối a map in alignment with the actual points on a compass or the landscape.

Giải quí VN: 1. trở lại phía nhộn nhịp hoặc thắt chặt và cố định ở một địa điểm theo phía nhộn nhịp 2. vẽ một bạn dạng thiết bị trực tiếp sản phẩm với cùng một điểm xác lập bên trên la bàn.

Bạn đang xem: orient là gì

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
acclimatize , adapt , adjust , align , conform , determine , direct , get one’s bearings , locate , orientate , turn , accommodate , accustom , familiarize

Từ trái khoáy nghĩa

Xem thêm: acclaim là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ