others là gì

  • Giáo dục
  • Học giờ đồng hồ Anh

Chủ nhật, 9/10/2022, 13:17 (GMT+7)

Bạn đang xem: others là gì

Khi này sử dụng 'Another', 'Other', 'The other', 'Others' và 'The others'? Cô Đinh Thị Thái Hà, thạc sĩ Ngôn ngữ Anh, chỉ dẫn cơ hội dùng với những ví dụ sau.

1. Another: Một cái không giống, một người không giống, một chiếc không giống nữa, một người không giống nữa

* Another + danh kể từ số ít

Ví dụ:

- Do you want another cup of tea? (Bạn vẫn muốn thêm 1 chén trà nữa không?)

- Can you give bủ another bag? This one is little small (Bạn rất có thể đem tôi cái túi không giống được không? Cái túi này khá nhỏ).

* Another được dùng như 1 đại kể từ thay cho thế mang đến danh kể từ số ít

Ví dụ:

- She doesn’t lượt thích the xanh lơ shirt. She prefers another. (Cô ấy ko quí cái màu xanh da trời. Cô ấy quí cái không giống hơn).

- You’ve met my brother, but I have another who is a doctor (Bạn đang được bắt gặp anh trai tớ, những tớ vẫn tồn tại một người anh trai nữa là chưng sĩ).

2. Other: Cái không giống, người khác

* Other + danh kể từ số nhiều

Ví dụ:

- I’ll send you two photos and I’ll send others tomorrow morning (Tôi tiếp tục gửi nhì tấm hình cho chính mình và tôi tiếp tục gửi những tấm hình không giống nhập sáng sủa ngày mai).

-The trang web has information about visas. Other travel information can be obtained by calling the freephone number (Trang trang web với vấn đề về thị thực. tin tức đi đi lại lại không giống rất có thể được hỗ trợ bằng phương pháp gọi cho tới số điện thoại cảm ứng miễn phí).

- I don’t lượt thích these men. Are there others here now? (Tôi ko quí những người dân này. Còn những người dân này không giống ở phía trên không?)

* Other được dùng như 1 đại kể từ thay cho thế.

Xem thêm: axe là gì

Ví dụ:

- These magazines are sánh boring. Give bủ others (Mấy quyển tập san này ngán quá. Đưa mang đến tôi bao nhiêu quyển không giống đi).

- Some students are mine, other students are Ms Sue’s (Một số SV là học viên của tôi, số không giống là học viên của cô ý Sue).

3. The other: Một người hoặc một vật sót lại

Ví dụ:

- That sofa is new. The other sofa is too old (Cái ghế bại mới nhất. Cái sót lại quá cũ rồi).

- She had her umbrella in one hand and a big bunch of flowers in the other (Cô ấy tóm cái dù ở một phía tay và ôm một bó hoa đồ sộ ở tay kia).

4. Others: Những cái không giống, những người dân khác

Có công dụng của một tính kể từ đứng trước danh kể từ chỉ người, chỉ vật, những điều đang được nêu lên trước bại hoặc bổ sung cập nhật thêm thắt vấn đề.

* Others được dùng như 1 đại kể từ thay cho thế mang đến tính kể từ chiếm hữu và danh kể từ số nhiều

- Those cakes are baked, others aren’t (Những cái bánh bại đang được nướng, các chiếc không giống thì chưa).

- Some boys lượt thích sport, others don’t (Một số chàng trai quí thể thao, những người dân không giống thì không).

5. The others: Những người hoặc vật còn lại

Ví dụ:

- I’ll take care of the others if you allow bủ đồ sộ tự (Tôi tiếp tục che chở những người dân sót lại nếu khách hàng được cho phép tôi).

- He took four apples on the table. The others are still there (Anh ấy đang được lấy tư trái ngược táo bên trên bàn. Những trái ngược táo sót lại vẫn ở đó).

Đinh Thị Thái Hà

Xem thêm: take step là gì