out of là gì

Ý nghĩa của out of vô giờ Anh

phrase

Bạn đang xem: out of là gì

B2

used vĩ đại say that no more of something is available:

We're almost out of milk - could you get some on the way home?

out of preposition (NO LONGER IN)

out of preposition (MADE FROM)

B1 (also of)

used vĩ đại show what something is made from:

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

out of preposition (BECAUSE OF)

B2

used vĩ đại show the reason why someone does something:

You might lượt thích vĩ đại come and see what we're doing out of interest (= because I think you might be interested).

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

out of preposition (FROM AMONG)

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

out of preposition (ORIGIN)

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

out of preposition (NOT INVOLVED)

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

Các trở thành ngữ

out of somewhere/something

phrase

Professor Aitchison is out of town this week.

(Định nghĩa của out of kể từ Từ điển & Từ đồng nghĩa tương quan Cambridge giành cho Người học tập Nâng cao © Cambridge University Press)

out of | Từ điển Anh Mỹ

out of preposition (OUTSIDE)

out of preposition (NOT IN A STATE OF)

 out of season

Tomatoes are out of season now.

out of preposition (WITH)

out of preposition (BY USING)

out of preposition (NOT HAVE)

in a condition in which you have no more of something, esp. because it has all been used:

out of preposition (COMING FROM)

out of preposition (BECAUSE OF)

out of preposition (FROM AMONG)

(Định nghĩa của out of kể từ Từ điển Học thuật Cambridge © Cambridge University Press)

B2,A2,B1,B2,B1,A2

Bản dịch của out of

vô giờ Trung Quốc (Phồn thể)

不再在裡面, 由…構成, 由…製成…

vô giờ Trung Quốc (Giản thể)

不再在里面, 由…构成, 由…制成…

vô giờ Tây Ban Nha

de, por, de cada…

vô giờ Bồ Đào Nha

de, por, sobre…

vô giờ Việt

thoát khỏi, vắng ngắt mặt mũi, vô số…

trong những ngữ điệu khác

vô giờ Nhật

Xem thêm: thủ dâm tiếng anh là gì

vô giờ Thổ Nhĩ Kỳ

vô giờ Pháp

vô giờ Catalan

in Dutch

vô giờ Ả Rập

vô giờ Séc

vô giờ Đan Mạch

vô giờ Indonesia

vô giờ Thái

vô giờ Ba Lan

vô giờ Malay

vô giờ Đức

vô giờ Na Uy

vô giờ Hàn Quốc

in Ukrainian

vô giờ Ý

vô giờ Nga

~から出て, ~の外へ, (材料)からできている…

en rupture de, hors de, sur…

بَعيدا عَن, مَصنوع مِن, مِن…

ud af, væk fra, uden for…

ke luar, tidak di dalam, di antara…

keluar, bukan di dalam, daripada…

heraus, nicht in/im, außer…

Cần một máy dịch?

Nhận một phiên bản dịch thời gian nhanh và miễn phí!

Xem thêm: book tiếng anh đọc là gì

Tìm kiếm

Tác giả

Bình luận