outstanding là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

  • IPA: /ˌɑʊt.ˈstæn.diɳ/
Hoa Kỳ[ˌɑʊt.ˈstæn.diɳ]

Tính từ[sửa]

outstanding /ˌɑʊt.ˈstæn.diɳ/

Bạn đang xem: outstanding là gì

  1. Nổi nhảy, xứng đáng chú ý; phổ biến.
  2. Còn tồn bên trên, ko xử lý đoạn (vấn đề... ); ko trả (nợ... ).

    outstanding debts

    Xem thêm: sanction là gì

    những khoản nợ chưa trả

Tham khảo[sửa]

  • "outstanding". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không lấy phí (chi tiết)