overload là gì

/'ouvəloud/

Thông dụng

Danh từ

Lượng vượt lên trên tải
ngoại động từ
Chất vượt lên trên nặng
Làm vượt lên trên chuyển vận (mạch năng lượng điện..)

Chuyên ngành

Toán & tin

(vật lý ) sự vượt lên trên tải

Cơ - Điện tử

Sự vượt lên trên chuyển vận, (v) hóa học quátải, chở vượt lên trên nặng

Xây dựng

vượt tải

Kỹ thuật công cộng

chất vượt lên trên nặng
chất vượt lên trên tải
hoạt tải
lượng vượt lên trên tải
overload capacity
dung lượng vượt lên trên tải
gia trọng
quá tải
sự vượt lên trên tải

Giải quí VN: Sự việc một mạch năng lượng điện hoặc một thành phần vạc năng lượng điện lấy năng suất rời khỏi to hơn mức độ chuyển vận năng lượng điện được kiến thiết.

Bạn đang xem: overload là gì

sự vượt lên trên tải

Kinh tế

bắt chở vượt lên trên nặng
chất vượt lên trên đầy
chất thêm thắt vượt lên trên đầy
chở vượt lên trên mức
cho chở vượt lên trên tải
quá tải
sự chở vượt lên trên trọng tải

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Xem thêm: instrument là gì

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: willing là gì