ownership là gì

Ownership là gì? Một số cụm kể từ sở hữu chứa chấp Ownership thông thường gặp

Bạn đang xem: ownership là gì

Nghĩa của kể từ ownership là gì, cách người sử dụng kể từ ownership như vậy nào sẽ được Cửa Hàng chúng tôi phân tích và lý giải vô nội dung bài viết tiếp sau đây. Từ ownership được hiểu giản dị là quyền chiếm hữu, Khi đi kèm theo với những kể từ không giống nhau tiếp tục đem những chân thành và ý nghĩa không giống nhau.

Ownership là gì? Ownership là 1 trong noun (danh từ) đem ý tức là quyền chiếm hữu, chính sách chiếm hữu hoặc tự do của người nào ê so với một cái gì ê. Trong giờ Anh, Ownership hoàn toàn có thể được dịch trở nên chiếm hữu, quyền chiếm hữu hoặc sự chiếm hữu.

Trong nghành tài chính, ownership thông thường kết phù hợp với kể từ “mindset” tạo ra trở nên cụm “Ownership mindset” Có nghĩa là suy nghĩ của những người thực hiện ngôi nhà.

Từ “Ownership” thông thường được kết phù hợp với kể từ “take” tạo ra trở nên cụm “take ownership” Có nghĩa là bắt quyền chiếm hữu. Đây là 1 trong cụm kể từ rất rất thông thường được dùng tuy nhiên tất cả chúng ta cần thiết Note.

Ví dụ: You take ownership in everything you bởi. (Bạn bắt quyền chiếm hữu so với từng việc tuy nhiên chúng ta làm)

Nghĩa của kể từ ownership là gì?
Nghĩa của kể từ ownership là gì?

Từ đồng nghĩa tương quan và ngược nghĩa với Ownership

Từ đồng nghĩa tương quan với Ownership: control, deed, hand, having, holding, occupancy, partnership, property, purchasing, slice, takeover, tenancy, tenure, use, possession, freehold,…

Từ ngược nghĩa với Ownership: renting; lease

Một số cụm kể từ với Ownership thường gặp

Sau Khi tiếp tục hiểu rằng ownership là gì thì hãy nằm trong Cửa Hàng chúng tôi lần hiểu một số trong những cụm kể từ sở hữu chứa chấp Ownership nhé. Ownership cút cùng theo với những kể từ không giống nhau tiếp tục đem nhiều chân thành và ý nghĩa không giống nhau. Dưới đấy là một số trong những cụm kể từ sở hữu chứa chấp Ownership thông thường bắt gặp tuy nhiên Cửa Hàng chúng tôi ham muốn reviews cho tới bạn:

 • State ownership: quyền chiếm hữu ngôi nhà nước

Ví dụ: The state ownership has contributed to lớn rampant corruption. (Chế phỏng chiếm hữu nước nhà tiếp tục góp thêm phần tạo ra tham ô nhũng tràn lan)

 • Absolute ownership: quyền chiếm hữu trọn vẹn, quyền chiếm hữu tuyệt đối

Ví dụ: We consider that the landlord’s absolute ownership should be replaced by dual ownership of landlord and tenant. (Chúng tôi nhận định rằng quyền chiếm hữu vô cùng của gia chủ nên thay cho thế vày quyền chiếm hữu kép của gia chủ và người mướn nhà)

 • Bare ownership: quyền chiếm hữu gia tài trơn
 • Capital ownership: quyền chiếm hữu vốn
 • Certificate of ownership: giấy tờ, chứng từ nhằm ghi nhận quyền sở hữu

Ví dụ: Certificate of ownership of land. (Giấy ghi nhận quyền chiếm hữu so với ruộng đất)

 • Co-ownership =  Common ownership = Joint ownership = Ownership in common: quyền chiếm hữu chung

Ví dụ: His commercial interests include co-ownership of a food company. (Lợi ích thương nghiệp của ông ấy bao hàm đồng chiếm hữu một doanh nghiệp thực phẩm)

Xem thêm: subsidies là gì

 • Collective ownership: quyền chiếm hữu tập luyện thể

Ví dụ: Some apparent critics advocate general collective ownership rather kêu ca ownerlessness. (Một số ngôi nhà phê bình cỗ vũ quyền chiếm hữu tập luyện thể rộng lớn là biểu hiện vô chủ)

 • Communal ownership: quyền chiếm hữu nằm trong đồng

Ví dụ: We say that many service now are ripe for communal ownership. (Chúng tôi bảo rằng nhiều công ty tiếp tục sẵn sàng mang lại quyền chiếm hữu chung)

 • Constructive ownership: quyền chiếm hữu quy định
 • Qualified ownership: quyền chiếm hữu sở hữu tính hạn chế
 • Declaration of ownership: tuyên phụ thân quyền sở hữu

Ví dụ: A declaration of ownership is a contract between co-owners that clearly sets out the parties’ intentions at the time of the purchase (Tuyên phụ thân về quyền chiếm hữu là phù hợp đồng trong những người đồng chiếm hữu nêu rõ ràng ý muốn của những mặt mũi bên trên thời gian mua)

Những kể từ đi kèm theo với ownership
Những kể từ đi kèm theo với ownership
 • Divorce of ownership from control: phân biệt quyền chiếm hữu với quyền kiểm soát
 • Dual ownership: quyền chiếm hữu kép

Ví dụ: A main characteristic of the common law trust is the concept of dual ownership (Một Điểm lưu ý chủ yếu của uỷ thác thông luật là định nghĩa chiếm hữu kép)

 • Employee share ownership: quyền chiếm hữu CP của nhân viên
 • Equity ownership: quyền chiếm hữu tài sản
 • Distribution of ownership: sự phân loại quyền sở hữu
 • Ownership of trade mark: quyền chiếm hữu so với Brand Name mặt hàng hoá
 • Part ownership: quyền chiếm hữu chung
 • Private ownership: quyền chiếm hữu tư nhân
 • Public ownership: quyền chiếm hữu công cộng

Ví dụ: Public ownership is when the central or local government owns industries, firms, and other assets such as housing, railways or coal plants. (Sở hữu công nằm trong là lúc tổ chức chính quyền TW hoặc khu vực chiếm hữu những ngành công nghiệp, doanh nghiệp và những gia tài khác ví như nhà tại, đường tàu hoặc nhà máy sản xuất than)

 • Restricted ownership: quyền chiếm hữu hạn chế
 • Share ownership: quyền chiếm hữu cổ phiếu
 • State ownership: quyền chiếm hữu ngôi nhà nước

Ví dụ: The economy of the Soviet Union was based on state ownership of the means of production, collective farming, and industrial manufacturing. (Nền tài chính của Liên xô dựa vào quyền chiếm hữu nước nhà so với tư liệu tạo ra, nông nghiệp tập luyện thể và tạo ra công nghiệp).

 • Stock ownership: quyền chiếm hữu cổ phiếu

Ví dụ: This course will provide the viewer with an overview of stocks and stock ownership. (Khóa học tập này tiếp tục cung ứng cho những người học tập những tầm nhìn tổng quan lại về CP và quyền chiếm hữu cổ phiếu)

 • Ownership function: tác dụng ngôi nhà sở hữu
Một số cụm kể từ sở hữu chứa chấp ownership thông thường gặp
Một số cụm kể từ sở hữu chứa chấp ownership thông thường gặp

Qua nội dung bài viết bên trên, Cửa Hàng chúng tôi tiếp tục share cho mình nghĩa của kể từ ownership là gì cũng như các cụm kể từ sở hữu chứa chấp ownership tuy nhiên tất cả chúng ta thông thường bắt gặp lúc học giờ Anh hoặc vô tiếp xúc việc làm hằng ngày. Hi vọng với những vấn đề tuy nhiên Cửa Hàng chúng tôi share tiếp tục mang lại cho mình những kiến thức và kỹ năng hữu dụng. Nếu sở hữu yếu tố gì rất cần phải trả lời, hãy contact với Cửa Hàng chúng tôi qua loa trang web AMA.

Xem thêm:

 • Thông minh giờ Anh là gì
 • Delulu tức là gì
 • Favourite tức là gì

Nam Tran

Mình là Nam, bản thân thực hiện Marketing. Blog Nam Làm Marketing của tớ là điểm share kiến thức và kỹ năng về Marketing trọn vẹn free. Cùng đón hiểu nhé!

Xem thêm: autonomy là gì