phượng hoàng tiếng anh là gì

Fenghuang, fenghuang, phoenix là những bạn dạng dịch tiên phong hàng đầu của "Phượng hoàng" trở thành Tiếng Anh. Câu dịch mẫu: Và nếu như anh ko là 1 kẻ vô danh, anh phải ghi nhận Phượng Hoàng nói tới đồ vật gi. ↔ And if you're not just anybody, you must know what Phoenix refers lớn.

 • Fenghuang

 • fenghuang

  mythological birds of East Asia

  Bạn đang xem: phượng hoàng tiếng anh là gì

 • long-lived bird that is cyclically regenerated or reborn in Greek mythology

  Và nếu như anh ko là 1 kẻ vô danh, anh phải ghi nhận Phượng Hoàng nói tới đồ vật gi.

  And if you're not just anybody, you must know what Phoenix refers lớn.

 • Glosbe

 • Google

phượng hoàng

con phuợng hoàng

 • Ngẫu nhiên làm thế nào con cái phượng hoàng đang được mang đến cái lông... đã và đang cho 1 cái lông không giống.

  It so sánh happens that the phoenix whose tail feather resides in your wand, gave another feather.

 • fenghuang

 • a phoenix (mythological bird)

Phượng Hoàng

Phượng Hoàng (chòm sao)

 • Và nếu như anh ko là 1 kẻ vô danh, anh phải ghi nhận Phượng Hoàng nói tới đồ vật gi.

  And if you're not just anybody, you must know what Phoenix refers lớn.

 • Order of the Phoenix

 • phoenix

 • Harry Potter and the Order of the Phoenix

 • egg-fish goldfish

 • ram cichlid

 • Phoenix Program

 • Harry Potter and the Order of the Phoenix

 • Sanya Phoenix International Airport

Họ trước đó chưa từng sở hữu ngẫu nhiên vấn đề gì về Quần hòn đảo Phượng hoàng.

They'd never had any information from the Phoenix Islands.

Nhưng cô ấy là Mã Phượng Hoàng nhưng mà sếp.

But she's Code Phoenix, sir.

Nhiều hình tượng như phượng hoàng được dùng mang đến mục tiêu tô điểm na ná kinh tế tài chính.

Many symbols such as phoenix have been used for decorative as well as economic purposes.

Phượng hoàng, tôi thấy phần thưởng rồi.

Phoenix, I have eye on the prize.

Ngẫu nhiên làm thế nào con cái phượng hoàng đang được mang đến cái lông... đã và đang cho 1 cái lông không giống.

It so sánh happens that the phoenix whose tail feather resides in your wand, gave another feather.

Nước đôi mắt Phượng hoàng hoàn toàn có thể trị lành lặn ngẫu nhiên chỗ bị thương nào là.

Xem thêm: yeh là gì

Phoenix tears have healing powers.

Dự án phượng hoàng

Project Phoenix

Vậy những yếu tố của Quần hòn đảo Phượng hoàng là gì?

And what's the context of the Phoenix Islands?

Giống như phượng hoàng

Like a phoenix!

Phượng hoàng, hãy cho tới điểm hạ cánh.

Phoenix, get lớn the LZ now.

Một chú chim, tương tự như phượng hoàng, sinh ra kể từ đám lớp bụi của bờ biển khơi cằn cọc này.

A bird, phoenix- lượt thích, emerges from the ashes of this barren coast

RM: Tôi vẫn ko mến chim phượng hoàng.

RM: I still don't really dig the phoenix.

Phượng Hoàng kể từ đụn tro tàn

Phoenix from the ashes :

Và nếu như anh ko là 1 kẻ vô danh, anh phải ghi nhận Phượng Hoàng nói tới đồ vật gi.

And if you're not just anybody, you must know what Phoenix refers lớn.

anh nói theo một cách khác mang đến tôi biết Mã Phượng Hoàng là gì không?

Sir, would you mind telling u what Code Phoenix is?

Nhưng hãy trở về với Quần hòn đảo Phượng hoàng, này là chủ thể của bài bác thủ thỉ này.

But back lớn the Phoenix Islands, which is the subject of this Talk.

Vậy là... cậu và được CLB Phượng hoàng mời mọc.

You got punch by The Phoenix.

Đuôi Phượng Hoàng và Hoa Anh Đào kể từ quán ăn Grandma.

Phoenix's tail and peach blossom from Grandma's Restaurant.

Và những cái Phượng Hoàng đó?

And the Phoenixes?

Kể kể từ tuần trước đó, Tính từ lúc hôm nay& lt; br / & gt; những con cái phượng hoàng đang được trỗi dậy.

Out of the last week, and out of today, phoenixes are already rising.

Nhưng như Phượng Hoàng, nên trở thành tro lớp bụi ấy...

But lượt thích the Phoenix, who had lớn turn lớn ashes...

Trong chữ Q sở hữu một vương vãi miện và nền của logo là 1 con cái phượng hoàng lớn tưởng.

Xem thêm: thrift là gì

There is also a crown inside the Q and the whole logo is over-shadowed by an enormous phoenix.

Phượng Hoàng Có nghĩa là gì?

What's Phoenix mean?